Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Τελετή Ενθρονίσεως


Ο Πα­να­γιώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Θεσ­σα­λο­νί­κης ξε­κι­νά­ει α­πό τό ξε­νο­δο­χεί­ο Kempinski, καί διά μέ­σω της πα­ρα­λια­κης λεω­φό­ρου έρ­χε­­ται στόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Ναό του Αγ. Γρη­γο­ρί­ου του Πα­λα­μα, ό­που τόν υ­πο­δέ­χε­ται ολα­ός τις Θεσ­σα­λο­νί­κης μέ προ­εξάρ­χο­ντες τόν Δή­μαρ­χο κ. Πα­πα­γε­ωρ­γό­που­λο καί τόν Μα­κα­ριώ­τα­το Αρ­χιε­πί­σκο­πο Α­θη­νών καί Πά­σης Ελ­λά­δος κ. Χρι­στό­δου­λο. Πα­ρά τή συ­νε­χή βρο­χή, τό πλή­θος του κό­σμου εί­ναι με­γά­λο.Στήν Α­ντι­φώ­νη­σή του ο Πα­να­γιώ­τα­τος α­νά­με­σα στά αλ­λα λέ­γει «... η Θεσ­σα­λο­νί­κη εί­ναι φώς, εί­ναι λό­γος, εί­ναι ι­στο­ρί­α, εί­ναι θρύ­λος, εί­ναι τραγούδι, εί­ναι μά­να εί­ναι ελ­πί­δα. Χα­ρά καί τρίς χα­ρά σας ό­τι η­γει­σθε ε­νός τέ­τοι­ου Δή­μου...»

Κλήρος καί Λαός εισέρχεται στόν Ιερό Ναό της του Θεου Σοφίας, όπου θά γίνει η τελετή ενθρονίσεως του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας. Προσφωνείται από τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλο, τόν Εκπρόσωπο του Οικουμενικου Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμων, τόν τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κ. Διονύσιο, τόν Εκπρόσωπο της Κυβερνήσεως κ. Γενικό Γραμματέα του Ὑπουργείου Μακεδονίας καί Θράκης, τούς πρυτάνεις, καί τον κοσμήτορα της Θεολογικης Σχολης του ΑΠΘ καί τόν Εκπρόσωπο του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τόν πρωτοσύγκελλο Αρχιμ. Ιωάννη Τασσι. όλοι εκδηλώνουν τήν αγάπη τους καί τίς ελπίδες στό πρόσωπο του Νέου μας Μητροπολίτη.Στόν Ενθρονιστήριο λόγο του ο Παναγιώτατος δηλώνει τήν χαρά του αλλά καί τή συναίσθηση της μεγάλης στιγμης.
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας