Αγιολογικό - Κέντρο Αγιολογικών Μελετών - Ακολουθίες αγίων σε ημερολογιακή κατάταξη Αγιολογικό - Κέντρο Αγιολογικών Μελετών - Ακολουθίες αγίων σε ημερολογιακή κατάταξη
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

Ἱερές Ἀκολουθίες
 
Στή Βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Μελετῶν μπορεῖ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νά ἀναζητήσει Ἀκολουθίες πού ἀναφέρονται σέ γιορτές Δεσποτικές, Θεομητορικές, Ἁγίων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, κ.ἄ.
 Οἱ  Ἀκολουθίες ἀποστέλλονται Δωρεάν καὶ διατίθενται μόνο γιὰ προσωπική χρήση τοῦ αἰτοῦντος.


Προεργασία

Γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ ἀποκτήσετε ὁποιαδήποτε Ἀκολουθία ἀπὸ τὴν συλλογή τῆς βιβλιοθήκης του Ἁγιολογικοῦ Κέντρου θὰ πρέπει γιὰ μία καὶ μόνο φορά νὰ προβεῖτε στήν παρακάτω διαδικασία:

1. ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: Ἐκτυπώνετε ἀπό ἐδῶ τὴν Υπεύθυνη Δήλωση.

2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: Συμπληρώνετε τὴν δήλωση μὲ τὰ προσωπικά σας στοιχεῖα.

3. ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ: Υπογράφετε, ἐφόσον ἀποδέχεσθε τοὺς ὅρους τῆς δήλωσης καὶ θεωρεῖτε τὸ γνήσιο ὑπογραφῆς ἀπὸ ΚΕΠ, ἀστυνομικό τμῆμα ἤ δημόσια ἀρχή.

4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ
: Μᾶς ἀποστέλλετε ταχυδρομικῶς τὴν Υπεύθυνη Δήλωση στὴ διεύθυνση:

Ἱερά Μονή Ἁγ. Θεοδώρας
Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν
 Ἑρμοῦ 34, 54 623
Θεσσαλονίκη

(Τηλ. 'Επικοινωνίας 2310 252639)


Μόλις παραλάβουμε τὴν ὑπεύθυνη δήλωσή σας θὰ μπορεῖτε νὰ προμηθευθεῖτε τὶς Ἀκολουθίες ποὺ ἐπιθυμεῖτε, εἶτε ἐπικοινωνώντας  τηλεφωνικῶς στό 2310252639, εἶτε μέσῳ email στό agiologiko@gmail.com.

Ἡ ἐπιλογή τῶν Ἀκολουθιῶν μπορεῖ νά γίνει ἀπό τήν ἀκόλουθη λίστα  :
                                                                                                                                       


Σεπτέμβριος

01  02  03  04  05  06  07
08 09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29 30


Ὀκτώβριος

01  02  03  04  05  06 07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31


Νοέμβριος

01  02  03  04   05  06  07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30


Δεκέμβριος

01  02  03  04  05  06  07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31


Ιανουάριος

01  02  03  04  05  06  07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31


Φεβρουάριος

01  02  03  04  05  06  07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29


Μάρτιος

01  02  03  04  05  06  07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29 30 31


Απρίλιος

01  02  03  04  05  06  07
08  09  10  11 12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30

 
Μάϊος

01  02  03  04  05  06  07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31


Ιούνιος

01  02  03  04  05  06  07
08 09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29 30


Ιούλιος

01  02  03  04  05  06 07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31


Αύγουστος

01  02  03  04   05  06  07
08  09  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1. 

         Ὅσιος Μελέτιος ὁ Νέος ἐν τῷ ὄρει Μυουπόλεως
         Οἱ ἁγίες Τεσσαράκοντα Ὁσιοπαρθενομάρτυρες γυναῖκες
         Ὅσιος Συμεών ὁ στυλίτης

2.  

         Ἅγιος Μάμας 

3. 

         Ἅγιος νεομάρτυς Πολύδωρος
         Ἅγιος Ἄνθιμος, ἐπίσκ. Νικομηδείας
         Ὁσία Φοίβη ἰσαπόστολος & διάκονος
         Ὅσιος Θεόκτιστος, συνασκητής Μεγάλου Εὐθυμίου
         Ἅγιος ἱερομάρτυς Ἀριστίων

4.     

         Ὁσιομάρτυς Ἰερουσαλήμ καί τά τέκνα αὐτῆς
         Προφήτης Μωυσῆς
         Εὕρεση λειψάνων Ἁγίου Θεοδώρου Μυτιληναίου

5. 

 

6. 

 

7.

         Ἅγιος μάρτυς Σώζων
         Ὁσία Κασσιανή
         Ἅγιος Σωφρόνιος, ἐπίσκ. Ἀχταλείας 

8.

         Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Κουλιακιώτης

9.

         Παναγία Κυκκώτισσα
         Ἅγιοι Ἰωακείμ & Ἄννα

10.

         Ὅσιος Εὐφρόσυνος ὁ Νέος ἐν τῇ Μονῇ Κηπουραίων Κεφαλληνίας
         Ἁγία Πουλχερία ἡ βασίλισσα

 11.

        Ὁσία Θεοδώρα ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
         Ἁγία Θεοδώρα τῆς Βάστας Ἀρκαδίας
         Ἅγιος Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρας

 12.

         Ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης

 13.

         Παναγία Σινασσοῦ Καππαδοκίας (Παράκλ. κανών εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου)

 14.

        Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (χαιρετισμοί & παράκληση)

 15.

        Ἅγιος Βησσαρίων ὁ θαυματουργός, ἀρχιεπ. Λαρίσης
         Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Νέος, κτίτωρ Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Σουρβίας
         Ἅγιος Συμεών, ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης
 

 16.

 

 17.

         Ἁγίες Σοφία, Πίστη , Ἐλπίδα & Ἀγάπη
         Ἅγιος Ἡρακλείδιος, ἐπ. Ταμασοῦ (παράκληση)

 18.

         Ἅγιος Ἀνδρέας Β΄, ἀρχιεπ. Μηθύμνης
         Ἁγία μάρτυς Ἀριάδνη 

 19.

         Ἅγιος Θεόδωρος Καντουαρίας 

 20.

        Ἅγιος Εὐστάθιος, ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης
         Ἅγιος Εὐστάθιος μεγαλομάρτυς & ἡ συνοδεία αὐτοῦ
        Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος (παράκληση)
        Ἅγιος Ἱλαρίων ὁ Ἁγιαννανίτης (παράκληση)

 21.

 

 22.

        Ἅγιος Φωκᾶς, ἐπίσκ. Σινώπης 
        Ὅσιος Κοσμᾶς ὁ Ζωγραφίτης  

 23.

 

 24.

         Παναγία Μυρτιδιώτισσα
        Ἁγία Θέκλα, μεγαλομάρτυς καί ἰσαπόστολος
        Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

 25.

         Ὁσία Εὐφροσύνη 

 26.

         Ἅγιος Ἰωάννης ὁ θεολόγος & Εὐαγγελιστής (Χαιρετισμοί) 

 27.

        Ἁγία Ἀκυλίνα νεομάρτυς ἡ Ζαγκλιβερινή
        Ἅγιος Ἀρίσταρχος Θεσσαλονίκης

 28.

         Ἅγιοι μάρτυρες Ζώσιμος, Ἀλέξανδρος & Ἀλφειός
         Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, ἐπίσκ. Νινευΐ
         Ὅσιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος (εὕρεσις ἱερῶν λειψάνων) (χαιρετισμοί)
         Ἅγιος Ἀλκίσων, μητροπ. Νικοπόλεως

 29.

         Ὅσιος Κυριακός ὁ ἀναχωρητής
         Ὅσιοι Πατέρες ἐν Στροφάσιν Ζακύνθου αναιρεθέντες
         Ἅγιος Γοβδελαάς ὁ Πέρσης

 30.

        Ἐν Ὀλύμπῳ Βιθυνίας Ὅσιοι Πατέρες
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

         Ἁγία Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου
         Παναγία Γοργοϋπήκοος
        Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης
        Ὅσιος Ρωμανός ὁ μελωδός 

2.

         Ἅγιος Κυπριανός ἱερομάρτυς & Ἰουστίνη ἡ Παρθένος 
         Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Γαβρᾶς (παράκληση) 

3.

         Ἅγιοι προστάτες τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας
         Ἁγία Δάμαρις ἡ Ἀθηναία
         Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης 

4.

         Ἅγιος Ἱερόθεος ἐπίσκ. Ἀθηνῶν 

5.

         Ἅγιος Ἑρμογένης ἱερομάρτυς, ἐπίσκ. Σάμου
         Ὅσιος Εὐδόκιμος ὁ Βατοπαιδινός
         Ὁσία Μεθοδία ἐν Κιμώλῳ 

6.

         Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης, ὁ Κρής
         Ὅσιος Κενδέας 

7.

         Ἅγιοι Σέργιος & Βάκχος
         Ἐννενήκοντα ἐννέα Ὅσιοι Πατέρες ἐν Κρήτῃ 

8.

         Ὁσία Πελαγία 

9.

         Ὅσιοι Ἀνδρόνικος & Ἀθανασία 

10.

         Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα (παράκληση)
        Εὕρεση Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου εἰς τήν πόλιν Φηρά Σαντορίνης

11.

         Ἅγιος Φιλόθεος ὁ Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
        Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής, ἐπίσκ. Νικαίας 

12.

         Ἅγιοι Ἀνδρόνικος, Πρόβος & Τάραχος
         Ἅγιος Δίκαιος & Εὐγνώμων Ληστής
         Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος
         Ἅγιος Ἀνδρόμαχος 

13.

         Ἁγία Χρυσή ἡ νεομάρτυς
         Ἅγιοι Κάρπος, ἐπίσκ. Θυατείρων, Πάπυλος, Ἀγαθόδωρος & Ἀγαθονίκη (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)

14.

         Ὁσία Παρασκευή ἡ Νέα ἡ Ἐπιβατινή
        Ἅγιος Ἰγνάτιος, ἀρχιεπ. Μηθύμνης
         Ἅγιος Θεράπων ὁ ἱερομάρτυς

15.

         Ὁσιος Ευθύμιος ὁ Νέος
         Ἅγιος ἱερομάρτυς Λουκιανός 

16.

         Ἅγιοι πάντες ἐν Βερροίᾳ
         Ἅγιος νεομάρτυς Ἰωάννης ἐκ Τουρκολέκα Αρκαδίας
         Ἅγιος μάρτυς Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος

17.

         Ἀνακομιδή λειψάνων ἁγ. Λαζάρου
         Πάντες Ἅγιοι Ἀνάργυροι 

18.

         Ἅγιος Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστής

19.

        Ὁσία Κλεοπάτρα
        Ὅσιος Ἰωάννης Ρίλας
        Ἅγιος Μνάσων, ἐπίσκ. Ταμασοῦ Κύπρου (παράκληση)

20.

        Ὁσία Ματρώνα ἡ Χιοπολίτιδα
        Ὅσιος Γεράσιμος ἐν Κεφαλληνίᾳ
         Ἅγιος Ἀρτέμιος ὁ μεγαλομάρτυς 

21.

         Ὅσιος Ἱλαρίων, ἐπίσκ. Μογλενῶν
         Ὅσιος Φιλόθεος ἐκ Χρυσουπόλεως Καβάλας
        Ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ θαυματουργοῦ
         Ἅγιος Σωκράτης ἱερομάρτυς

22.

 

23.

         Εὕρεση τῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας ὁσιομάρτυρος Ἀνυσίας
        Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος 

24.

         Ἁγία Σεβαστιανή 

25.

         Ἐπανακομιδή σκηνώματος ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου
        Ἁγία Ταβιθᾶ
         Ἅγιοι Μαρκιανός & Μαρτύριος οἱ νοτάριοι (ἐλλιπής ἀκολουθία)

26.

         Ἅγιος Δημήτριος ὁ μυροβλύτης
         ἐν Λιβύη Ἀφρικῆς ἅγιοι πάντες

27.

         Παναγία Κυπαρισσιώτισσα
         Ἅγιοι Δημήτριος, Νέστωρ καί Λοῦπος
        Ἅγιος Νέστωρ

28.

        Ἅγιος Ἀθανάσιος, πατριάρχης Κων/πόλεως (παράκληση)

•         Παναγία Ἐλευθερώτρια

 

29.

         Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, ἡ ὁσιομάρτυς
         Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Τιμόθεος ὁ Ἐσφιγμενίτης (παράκληση)
         Ἅγιος Ἀθανάσιος ἐκ Σπάρτης Πισιδίας 

30.

         Ἅγιοι Ζηνόβιος & Ζηνοβία
         Ἅγιοι Ἀστέριος, Κλαύδιος, Νέων & Νεονίλλη
        Ἅγιος Κλεόπας ὁ ἀπόστολος 

31.

         Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νέος ἐν Χίῳ 
Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

         Ὅσιος Δαβίδ ἐν Εὐβοίᾳ
         Ὁσιομάρτυς Ἰάκωβος ὁ Νέος & οἱ μαθητές αὐτοῦ, Ἰάκωβος ἱερο-διάκονος & Διονύσιος μοναχός
         Ἅγιοι Κοσμᾶς & Δαμιανός ἐξ Ἀσίας 

2.

         Ἅγιοι μάρτυρες Ἀκίνδυνος, Πηγάσιος, Ἀφθόνιος, Ἐλπιδηφόρος & Ἀνεμπόδιστος 

3.

 

4.

         Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βατατζής, ὁ ἐλεήμων βασιλιάς
         Ἅγιος μάρτυς Πορφύριος ὁ μῖμος
         Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης ὁ ὁμολογητής
         Ἅγιος Νίκανδρος, ἐπίσκ. Μύρων (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)

5.

         Ἅγιοι Γαλακτίων & Ἐπιστήμη 

6.

         Ἅγιος Δημητριανός, ἐπίσκ. Κυθηρίας Κύπρου (χαιρετισμοί)
        Ὅσιος Λεονάρδος ὁ ὁμολογητής

7.

        Ἅγιοι 33 Μάρτυρες ἐν Μελιτηνῇ, ἐν οἷς & ὁ Ἅγιος Θεμέλιος 

8.

         Ἀρχάγγελος Μιχαήλ (παράκληση)
         Ἅγιοι ἀρχάγγελοι Μιχαήλ & Γαβριήλ (χαιρετισμοί & παράκληση) 

9.

         Ἅγιος Νεκτάριος, μητροπ. Πενταπόλεως
        Ὁσία Θεοκτίστη ἡ Λεσβία 

10.

         Ὅσιος Ἀρσένιος ἐκ Φαράσων
         Απόστολος Κούαρτος, ιδρυτής Εκκλησίας Βηρυττοῦ

11.

         Ἅγιος Μηνᾶς ὁ θαυματουργός
        Ἅγιοι Μηνᾶς, Βίκτωρ & Βικέντιος
        Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
         Ἅγιος Παῦλος ὁ Κορίνθιος 

12.

         Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐλεήμων, ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας
        Ὅσιος Νεῖλος ὁ μυροβλύτης & θαυματουργός

13.

         Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (χαιρετισμοί) 

14.

         Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
         Ἅγιος Φίλιππος ὁ ἀπόστολος
         Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος

15.

               Ὅσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ
        Ἅγιοι Γουρίας, Σαμωνᾶς & Ἄβιβος οἱ Ὁμολογητές (παράκληση)

16.

        Ἅγιος ἀπόστολος & εὐαγγελιστής Ματθαῖος 

17.

         Ἅγιος Γεννάδιος, ἀρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως
         Ἅγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας 

18.

         Ἅγιος Ἀναστάσιος ἐκ Παραμυθίας Ἠπείρου
         Ἅγιος Πλάτων (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)
         Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος (ἀνακομιδή λειψάνων) 

19.

 

20.

         Παναγία Εἰκονίστρια 

21.

         Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου (χαιρετισμοί) 

22.

         Ἅγιος Μένιγνος ὁ κναφεύς
         Ὅσιος Γερμανός, ἱδρυτής Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης

23.

         Ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκ. Ἀκραγαντίνων
         Ἅγιος Διονύσιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

24.


25.

         Ἁγία Αἰκατερίνη μεγαλομάρτυς 

26.

         Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης
         Ὅσιος Στυλιανός ἐκ Παφλαγονίας 

27.

         Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης 

28.

         Πεντεκαιδέκα ἅγιοι ἱερομάρτυρες ἐν Τιβεριουπόλει 

29.

        Ἅγιος ἱερομάρτυς Φιλούμενος
        Ἅγιος Διονύσιος, ἐπίσκ. Κορίνθου
 

30.

         Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ πρωτόκλητος
         Ἅγιος Ἀλέξανδρος, ἀρχιεπ. Μηθύμνης 


 

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

         Ἅγιος Φιλάρετος ὁ ἐλεήμων 

2.

         Ἁγία Μυρόπη μεγαλομάρτυς
         Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης  

3.

         Ἅγιος νεομάρτυς Ἀγγελῆς ὁ ἰατρός
         Ἅγιος Ἰωάννης, ἐπίσκ. Κολωνίας, ὁ ἡσυχαστής

4.

        Ἁγία Βαρβάρα μεγαλομάρτυς
         Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
         Ἅγιοι μάρτυρες Χριστόδουλος & Χριστοδούλη
        Ἅγιος ἱερομάρτυς Σεραφείμ, ἀρχιεπ. Φαναρίου & Νεοχωρίου 

5.

        Ὁσιομάρτυρες Πατέρες Καρεῶτες
        Ὅσιος Σάββας ὁ ἡγιασμένος 

6.

         Ἅγιος Νικόλαος Μύρων (ἐγκώμια & χαιρετισμοί) 

7.

         Ἅγιος Ἀμβρόσιος, ἐπίσκ. Μεδιολάνων
        Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης & ὅσιος Γεράσιμος ὁ Εὐβοεύς (παράκληση)

8.

         Ἅγιος Κρίσπος ἐκ τῶν Ο΄ἀποστόλων
        Ὅσιος Πατάπιος 
        Ὅσιος Παρθένιος ἐν Χίῳ

9.

        Ἡ σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννης 

10.

        Ἅγιοι Μηνᾶς ὁ Καλλικέλαδος, Ἑρμογένης & Εὔγραφος (συμλήρωμα ἀκολουθίας)

11.

        Ὅσιος Λεόντιος 

12.

         Ὅσιος Ἰωάννης (ἤ Ιωακείμ), ἐπίσκ. Ζιχνῶν
         Ἅγιος Σπυρίδων, ἐπίσκ. Τριμυθοῦντος

13.

         Ἅγιος Γερμανός ὁ ἐν Ἀλάσκᾳ
         Ἅγιοι Εὐστράτιος, Εὐγένιος, Αὐξέντιος, Μαρδάριος, Ὀρέστης & Λουκία 
         Ὅσιοι Νεόφυτος, Ἰγνάτιος, Προκόπιος, & Νεῖλος, κτίτορες Ἱ.Μονῆς τοῦ Μαχαιρᾶ 

14.

        Ἅγιος Θύρσος (ἀναπλήρωση Ἀκολουθίας) 

15.

         Ἅγιος ἱερομάρτυς Ἐλευθέριος, ἐπίσκ. Ἰλλυρικοῦ & ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἀνθία
         Ἅγιος ἱερομάρτυς Ελευθέριος
         Ὅσιος Παῦλος ἐν τῷ ὄρει τοῦ Λάτρου (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας) 

16.

        Ἁγία Θεοφανώ ἡ βασίλισσα 

17.

         Ἅγιος Διονύσιος ὁ Αἰγίνης ἐκ Ζακύνθου
         Προφήτης Δανιήλ & Ἅγιος Διονύσιος ἀρχιεπ. Αἰγίνης
         Προφήτης Δανιήλ & οἱ σύν αὐτῳ Τρεῖς Παῖδες

18.

         Ἅγιος Σεβαστιανός μεγαλομάρτυς & ἡ συνοδεία αὐτοῦ
        Ἅγιος Μόδεστος Πατριάρχης Ἰεροσολύμων 

19.

        Ὁσία Φωτεινή ἡ ἐρημῖτις
        Ὅσιος Γρηγέντιος, ἀρχιεπ. Αἰθιοπίας
         Ἅγιος μάρτυς Βονιφάτιος 

20.

         Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος
         Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης 

21.

         Ἅγιος Θεμιστοκλῆς μάρτυς 

22.

         Ἁγία Ἀναστασία ἡ φαρμακολύτρια 

23.

         Ἅγιος Ναούμ ὁ θαυματουργός
         Οἱ ἅγιοι Δέκα μάρτυρες ἐν Κρήτῃ
        Ἅγιος Νήφων, ἐπίσκ. Κωνσταντιανῆς

24.

 

25.

 

26.

          Ἅγιος Ευθύμιος, ἐπίσκ. Σάρδεων (χαιρετισμοί) 

27.

         Ἅγιος Στέφανος ὁ πρωτομάρτυς 

28.

         Ὅσιος Σίμων ὁ μυροβλύτης
         Ἅγιοι δισμύριοι (20000) μάρτυρες ἐν Νικομήδεια, ἐν οἷς & ὁ ἅγιος Μυγδόνιος

29.

         Ὅσιος Θαδδαῖος ὁ ὁμολογητής  

30.

         Ἁγία ὁσιομάρτυς Ἀνυσία 

31.

 
Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

         Μέγας Βασίλειος (χαιρετισμοί)

2.

         Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
         Νεομάρτυς Γεώργιος ὁ Ἴβηρ, ἐν Μυτιλήνῃ ἀθλήσας
         Ἅγιος Νεῖλος, κτίτωρ Ἱ. Μονῆς Γηρομερίου
         Ὅσιος Μᾶρκος ὁ Κωφός

3.

        Ἅγιος Ἐφραίμ μεγαλομάρτυς καί θαυματουργός
         Ὁσία Θωμαΐς ἡ ἐκ Λέσβου

4.

         Ἅγιος μάρτυς Χρύσανθος
         Ἅγιος ὁσιομάρτυς Ὀνούφριος ὁ Νέος 

5.

         Ὁσία Συγκλητική 

6.

 

7.

         Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου 

8.

         Ἁγία Κυράννα ἀπό Ὄσσα
         Ὅσιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης
         Ἁγία Δομινίκη

9.

         Ἁγία Παρθένα ἡ Ἐδεσσαία
         Ὅσιος Εὐστράτιος ἐν Ὀλύμπῳ Βιθυνίας 

10.

         Ἁγία οἰκογένεια Μ. Βασιλείου 

11.

         Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης 

12.

 

13.

        Ἅγιος Σάββας, ἀρχιεπ. Σερβίας
         Ἅγιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης 

14.

        Ὅσιοι Πατέρες ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρεθέντες (συμπεριλαμβάνουσα μόνο τίς 6 ῳδές και τόν Οἶκο)
        Ἁγία Νίνα, ἰσαπόστολος Γεωργίας 

15.

         Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης
·         Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως 

16.

         Ἅγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ὁ ἐν Μυτιλήνη
         Ἅγιος Δάναξ ὁ ἀναγνώστης 

17.

         Μέγας Ἀντώνιος (χαιρετισμοί)
         Ἅγιος Γεώργιος ἐν Ἰωαννἰνοις
        Ὁσιος Ἀντώνιος ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βεροίας ἀσκήσας

18.

 

19.

         Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
         Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός 

20.

         Ἅγιος Ζαχαρίας ὁ Ἀρτεύς
         Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας

21.

         Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος
         Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
         Παναγία ἐν Βατοπαιδίῳ ἡ Παραμυθία & Ὅσιος Μάξιμος ὁ Βατοπαιδινός
         Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός 

22.

         Ὅσιος Ἰωσήφ ἐκ Κρήτης ὁ Ἡγιασμένος
         Ἅγιος ἀπόστολος Τιμόθεος
         Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης 

23.

         Ἅγιος Διονύσιος ἐν Ὀλύμπῳ
         Ἅγιος Ἀγαθάγγελος 

24.

         Ὁσία Ξένη
         Ὅσιος Φίλων, ἐπίσκ. Καρπασίας 

25.

         Ἁγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος (χαιρετισμοί) 

26.

         Ὅσιος Κλήμης ἐν τῷ Σαγματίῳ ὄρει
         Ὅσιος Ξενοφῶν 

27.

 

28.

         Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος ὁ θαυματουργός
         Ὅσιοι Ἐφραίμ καί Ἰσαάκ οἱ Σύροι

29.

         Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος
         Ἅγιος Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης 

30.

         Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες (χαιρετισμοί)
         Εὕρεση εἰκόνας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας 

31.

         Ἅγιοι Κῦρος & Ἰωάννης οἱ ἀνάργυροι  (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

        Ἁγία Περπέτουα καί οἱ σύν αὐτῇ Ἅγιοι Σάτυρος, Σατουρνῖνος, Σεκοῦνδος, Φηλικιτάτη, Ρεουκᾶτος
         Ἅγιος Τρύφων
         Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Ναυπλιεύς 

2.

         Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου
         Ὅσιοι αὐτάδελφοι Δαβίδ, Συμεών καί Γεώργιος ἐκ Λέσβου 

3.

         Ἰσαπόστολος Νικόλαος Κασάτκιν, ἀρχιεπ. Ἰαπωνίας
         Ὁ Δίκαιος Συμεών ὁ θεοδόχος
         Ἅγιοι Σταμάτιος, Ἰωάννης & Νικόλαος ἐκ Σπετσῶν, ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντες  

4.

 

5.

         Ἁγία Ἀγάθη, παρθενομάρτυς
         Ἅγιος νεομάρτυς Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος

6.

         Ὅσιος Βαρσανούφιος & Ἰωάννης ὁ μαθητής του
         Ἅγιος Φώτιος ὁ Μέγας
         Ἄγιος Βουκόλος, ἐπ. Σμύρνης

7.

         Ὅσιος Παρθένιος, ἐπίσκ. Λαμψάκου
         Ὅσιος Λουκᾶς ὁ ἐν Στειρίῳ ὄρει ἀσκήσας

8.

 

9.

 

10.

        Ὅσιος Ζήνων
         Ἅγιος Χαράλαμπος ὁ θαυματουργός (παράκληση & χαιρετισμοί) 

11.

         Ἅγιος Βλάσιος, ἐπίσκ. Σεβαστείας
         Ἁγία Θεοδώρα Αὐγούστα 

12.

         Ἅγιος Μελέτιος, , ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας
         Ὅσιος Μελέτιος ὁ ἐν Λάρδῳ (Ρόδου) (παράκληση)

13.

         Ὅσιος Συμεών ὁ Μυροβλήτης, κτίτωρ Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου
         Ἅγιοι Ἀκύλας & Πρίσκιλλα
         Ἅγιος Εὐλόγιος, ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας    

14.

         Ἅγιος Δαμιανός ἐκ Μυριχόβου Θεσσαλίας
         Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Πλαγιᾶς Πλωμαρίου Λέσβου, ὁ Πασγιάνος 

15.

         Ἅγιος Ἰωάννης ὁ νεομάρτυς ἐκ τῆς Χαλάστρας (Πύργου)
         Ἅγιος Ὀνήσιμος ὁ ἀπόστολος
         Ὅσιος Ἄνθιμος ἐν Χίῳ 

16.

 

17.

        Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων
        Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος
        Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Μαυροειδής ὁ Ἀδριανουπολίτης
        Ἁγία Μαριάμνη, ἀδελφή ἀποστ. Φιλίππου

18.

 

19.

         Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία
         Ὅσιος Κόνων

20.

         Ἅγιος Λέων, ἐπίσκ. Κατάνης 

21.

         Ὅσιος Γεώργιος, ἐπίσκ. Ἀμάστριδος

22.

 

23.

         Ἅγιος Πολύκαρπος, ἐπίσκ. Σμύρνης
         Ἅγιος νεοϊερομάρτυς Λάζαρος ἐκ Τριπόλεως 

24.

 

25.

         Ἅγιος Ρηγῖνος ἱερομάρτυς, ἐπίσκ. Σκοπέλου 

26.

         Ἁγία Φωτεινή ἡ Σαμαρείτιδα
         Ὅσιος Πορφύριος, ἐπισκ. Γάζης
         Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ Κάλφας 

27.

 

28.

 

29.

        Ὅσιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος 
Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

         Ἁγία Εὐδοκία ἀπό Σαμαρειτῶν, ἡ ὁσιομάρτυς
         Ἅγιος Παρασκευᾶς ὁ Τραπεζούντιος

2.

         Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς
         Ἅγιος Ἱερομάρτυς Θεόδοτος, ἐπίσκ Κυρήνειας Κύπρου (χαιρετισμοί)

3.

 

4.

         Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης

5.

         Ὅσιος Μάρκος ὁ Ἀθηναῖος
         Ἅγιος Γεώργιος νεομάρτυς ἐκ Ραψάνης 

6.

 

7.

         Ὁσιος Λαυρέντιος ἐν νήσῳ Σαλαμίνι
         Ὅσιος Παῦλος ὁ Ἁπλός 

8.

         Ὅσιος Θεοφύλακτος, ἐπίσκ. Νικομηδείας 

9.

         Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες 

10.

         Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Μαυρουδής
         Ἅγιος Κοδρᾶτος & οἱ σύν αὐτῳ οἱ ἐν Κορίνθῳ (παράκληση)

11.

         Ὁσία Θεοδώρα, βασίλισσα Ἄρτης 

12.

 

13.

         Ἁγία Ἑλένη (Ὑπομονή), μητέρα Κων/νου ΙΑ΄Παλαιολόγου
•          Ἅγιος Μάριος, ἐπίσκ. Σεβαστείας 

14.

 

15.

•          Ἅγιος νεομάρτυς Μανουήλ ὁ ἐν Χίῳ

16.

         Ὅσιος Χριστόδουλος ὁ θαυματουργός, ὁ ἐν Πάτμῳ 

17.

        Ὅσιος Ἀλέξιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ 

18.

        Ἅγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος & Εὐκαρπίων 

19.

 

20.

         Ἅγιος Μύρων 

21.

         Ὅσιος Σεραπίων ὁ Σιδόνιος 

22.

 

23.

        Ἅγιος Λουκᾶς νεομάρτυς, ὁ Ἀδριανουπολίτης 

24.

         Ἅγιος ἱερομάρτυς Παρθένιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

         Ἅγιος Ζαχαρίας, μητροπολ. Κορίνθου
         Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης (παράκληση) 

31.

         Ἅγιος Ὑπάτιος, ἐπίσκ. Γάγγρων 
Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ   

1.

        Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία
 

2.

 

3.

 

4.

         Ὅσιος Ζωσιμᾶς
         Ὅσιος Θεωνᾶς, ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης
         Ἱερομάρτυς Νικήτας

5.

         Ἁγίες Πέντε μάρτυρες νεάνιδες ἐκ Λέσβου 

6.

         Ὅσιοι Γρηγόριος Σιναΐτης & Γεράσιμος Εὐβοεύς (παράκληση)
         Ἅγιοι Πέντε Νεομάρτυρες Σαμοθράκης 

7.

         Ὅσιος Σάββας ὁ Νέος
         Ἅγιος Γεώργιος, ἀρχιεπ. Μυτιλήνης 

8.

         Ἅγιος Ἠρωδίων, ἐπίσκ. Ν. Πατρῶν - Ὑπάτης 

9.

 

10.

         Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄, Πατριαρ. Κων/πόλεως
         Ἅγιοι Τεσσαράκοντα ἐν Καρθαγένῃ μαρτυρήσαντες
         Ἅγιος Δημοσθένης ἐν Καρθαγένῃ (παράκληση)

11.

         Ἅγιος Ἀντίπας, ἐπισκ. Περγάμου 

12.

 

13.

 

14.

         Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νέος ὁ Πελοποννήσιος
         Ἁγία μάρτυς Θωμαΐς 

15.

         Ἅγιος Λεωνίδας, ἐπισκ. Ἀθηνῶν

16.

         Ἁγίες Ἀγάπη, Εἰρήνη, Χιονία
         Ἅγιος Λεωνίδης καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ (Χαρίεσσα, Νίκη, Νουνεχία, Βασίλισσα, Γαλήνη, Καλλίς, Θεοδώρα)   

17.

         Ἅγιος Μακάριος, ἀρχιεπ. Κορίνθου (Νοταρᾶς) 

18.

        Ἅγιος ἱερομάρτυς Κύριλλος ΣΤ΄, πατριάρχης Κων/πόλεως 

19.

         Ἅγιος ὁσιομάρτυς Αγαθάγγελος
         Ἅγιος Συμεών, ἡγούμ. Ἱ.Μ.Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους, ὁ μονοχίτων και ανυπόδητος (κανών)

20.

         Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Μετεωρίτης
         Ἅγιος Ζακχαῖος ὁ ἀπόστολος 

21.

         Ἁγία Ἀλεξάνδρα μάρτυς ἤ Ἀλεξανδρία βασίλισσα
        Ὅσιος Αναστάσιος ὁ Σιναΐτης 

22.

 

23.

        Ἅγιος Γεώργιος ὁ τροπαιοφόρος
        Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κύπριος, ὁ νεομάρτυς (παράκληση)
        Ἁγία Πολυχρονία, μητέρα ἁγ. Γεωργίου (παράκληση)

24.

        Ἅγιοι Φῆλιξ, Φουρτουνᾶτος & Ἀχιλλεύς
         Ὁσία Ἐλισάβετ ἡ θαυματουργός
         Ἅγιος Δούκας ὁ Μυτιληναῖος

25.

 

26.

         Ἅγιος ἱερομάρτυς Βασιλέας, ἐπίσκ. Ἀμασείας 

27.

 

28.

        Ὅσιος Μέμνων ὁ θαυματουργός

29.

         Ἅγιος Βασίλειος τοῦ Ὄστρογκ, μητροπ. Ζαχουμίου
         Ἅγιος Σωσίπατρος ὁ ἀπόστολος
         Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλοκτένης, ἐπίσκ Θηβῶν 

30.

         Ἅγιος Δονᾶτος, ἐπισκ. Εὐρείας
        Ἁγία νεομάρτυς Ἀργυρή 
Μ Α Ϊ Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

         Ὁσία Ἰσιδώρα ἡ Ταβενησιώτισσα
         Ὁσιομάρτυς Ἀκάκιος μετά τῶν ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου & Ἰγνατίου
         Ὅσιος Πανάρετος, ἐπίσκ. Πάφου (χαιρετισμοί & παράκληση)
         Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Χίος 

2.

         Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου 

3.

         Ἁγία Ξενία ἡ μεγαλομάρτυς
         Ἅγιοι Τιμόθεος & Μαύρα
         Ἅγιος Πέτρος, ἐπίσκ. Ἄργους
         Ἅγιος Θεοφάνης, ἐπίσκ. Ξάνθης & Περιθεωρίου

4.

 

5.

         Ἁγία Εἰρήνη ἡ μεγαλομάρτυς
         Ὅσιος Ἐφραίμ μεγαλομάρτυς & θαυματουργός 

6.

         Ὁσία Σοφία ἡ ἀσκήτρια, ἐν Κλεισούρᾳ Καστοριάς
         Ὅσιος Σεραφείμ ὁ Δομβοΐτης

7.

         Ὅσιος Νεῖλος ὁ μυροβλύτης & θαυματουργός
         Ὁσιομάρτυς Παχώμιος ὁ νέος 

8.

         Ἅγιος Ἀρσένιος κτίτωρ Ἱ. Μ. Βαρνάκοβας
         Ἅγιος Ἀρσένιος, ἀρχιεπ. Ἐλασσῶνος

9.

         Ὁσιομάρτυς Νικόλαος ὁ Νέος ἐν Βουνένοις
         Ἅγιος Χριστοφόρος 

10.

 

11.

         Ὁσία Ὀλυμπία
         Ἅγιος Ἀργύριος ὁ Ἐπανομίτης
         Ἅγιοι Κύριλλος & Μεθόδιος 

12.

         Ἅγιος Γερμανός, ἀρχιεπ. Κων/πόλεως
         Ὅσιος Γερμανός ὁ Ἁγιορείτης
         Ἅγιος Ἐπιφάνιος, ἀρχιεπ. Κύπρου
        Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σερραῖος  

13.

         Ἁγία Γλυκερία 

14.

         Ἅγιος Θεράπων ἐπίσκ. Κύπρου
         Ἅγιος Λεόντιος, ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων
         Ἅγιος μεγαλομάρτυς Ἰσίδωρος 

15.

         Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ ἐρημίτης
         Ὅσιος Ἀχίλλιος, ἐπίσκ. Λαρίσης
         Ὅσιος Βάρβαρος ὁ Πενταπολίτης 

16.

         Ὅσιοι Πατέρες ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Σάββα 

17.

         Ἅγιος Ἀθανάσιος, ἐπίσκ. Χριστιανουπόλεως
         Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Μετσόβου 

18.

         Ἅγιος Ἐπαφρόδιτος ὁ ἀπόστολος
         Ἁγία Ἰουλία ἡ ἐν Ἀγκύρᾳ & αἱ σύν αὐτῃ

19.

         Ἅγιος Ἰωάννης ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁ νεομάρτυς
         Ἅγιοι δεκατρεῖς ὁσιομάρτυρες τῆς Ἱ. Μονῆς Καντάρας Κύπρου
         Ἅγιος Πατρίκιος, ἐπίσκ. Προύσης 

20.

         Ἅγιος Θαλλελαῖος ὁ μεγαλομάρτυς
         Ἁγία Λυδία ἐν Φιλίπποις
         Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Νικολάου, ἐπισκ. Μύρων
         Ὅσιοι Νικήτας, Ἰωάννης & Ἰωσήφ ἐν τῷ Προβατείῳ ὄρει τῆς Χίου

21.

         Ἅγιοι Κωνσταντῖνος & Ἑλένη (χαιρετισμοί ) 

22.

         Ἅγιος Ἰωάννης Βλαδίμηρος
         Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νέος, ὁ Πελοποννήσιος
         Ὁσιομάρτυς Παῦλος ὁ Νέος ἐξ Ἀροανείας Καλαβρύτων 

23.

         Ὅσιος Ἰωακείμ ἐν Ἰθάκῃ
         Ὅσιος Μιχαήλ, ἐπίσκ. Συννάδων

24.

          Πάντες ἅγιοι στρατιωτικοί

25.

 

26.

        Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὁ Θεσσαλονικεύς ὁ Δερβίσης
        Ἅγιος Συνέσιος, ἐπίσκ. Καρπασίας 

27.

 

28.

         Ἅγιος Ἀνδρέας Β΄, ἐπίσκ. Μηθύμνης
         Ἅγιος Ἀρσένιος, μητροπ. Βεροίας ὁ νεομάρτυς
        Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ κατά Χριστόν σαλός

29.

         Ὁσία Ὑπομονή (Ἑλένη), μητέρα Κων/νου ΙΑ΄Παλαιολόγου 

30.

 

31.

         Ἁγία Πετρονίλα, θυγάτηρ ἀποστ. Πέτρου   
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

 

2.

        Ἅγιος Ἔρασμος ἱερομάρτυς
        Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ἐξ Ἀγαρηνῶν
        Ἅγιος Νικηφόρος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ὁμολογητής

3.

        Ἅγιος Πάππος, ἐπ.Χύτρων Κύπρου

4.

         Ἁγίες Μάρθα & Μαρία, ἀδελφές Λαζάρου
         Ἅγιος Μητροφάνης, ἀρχιεπ.Κων/πόλεως 

5.

         Ἅγιος Δωρόθεος Τύρου
         Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Νέος 

6.

 

7.

          Ἅγιος Παναγής (Παΐσιος) Μπασιάς 

8.

         Ἁγία Καλλιόπη παρθενομάρτυς
         Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Νεομάρτυς
         Ἅγιοι Θεοφάνης & Παΐσιος οἱ Κολλυβάδες 

9.

         Ἅγιος Κύριλλος, ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας 

10.

         Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή

11.

         Παναγία «Ἄξιον ἐστί»
         Ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ἀρχιεπ. Συμφερουπόλεως
         Ἅγιος Βαρθολομαῖος ὁ ἀπόστολος
         Ἅγιος Βαρνάβας ὁ ἀπόστολος
         Ὅσιος Βαρνάβας ἐν Βάσῃ 
         Ἅγιος Ζαφείριος ὁ νεομάρτυς                              

12.

         Ὅσιος Ὀνούφριος ὁ Αἰγύπτιος & Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης
         Ἅγιος Τιμόθεος, ὁσιομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκη
         Ἅγιος ὁσιομάρτυς Βενέδικτος

13.

         Ὅσιος Τριφύλλιος, ἐπίσκ. Λήδρων Κύπρου
         Ὁσία Ἄννα & Ἰωάννης , ὁ υἱός αὐτῆς, οἱ ἐκ Λαρίσης

14.

         Προφήτης Ἐλισσαῖος
         Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς (ἀνακομιδή λειψάνων)

15.

         Ἅγιος Αὐγουστῖνος, ἐπίσκ. Ἱππῶνος
         Ὅσιος Ἱερὠνυμος
         Ἅγιος μάρτυς Βίτων 

16.

          Ἅγιος Τύχων, ἐπίσκ. Ἀμαθοῦντος 

17.

 

18.

 

19.

         Ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας
         Ἅγιος Ἰούδας ὁ ἀπόστολος 

20.

         Παναγία Ὁδηγήτρια
         Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας 
         Ἅγιος Μεθόδιος, ἐπίσκ. Πατάρων  

21.

         Παναγία ἐν Ξυνιάδι Δομοκοῦ
         Ἅγιος Νικήτας ὁ Νισύριος 

22.

         Ἅγιος Εὐσέβιος, ἐπίσκ. Σαμοσάτων 

23.

         Ὅσιος Βάρβαρος ὁ Πενταπολίτης
         Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός
         Ὅσιος Νικήτας ἐκ Θηβῶν

24.

         Ἅγιος Παναγιώτης ὁ Νέος ἐκ Καισαρείας
         Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος 

25.

         Ἁγία Φεβρωνία
         Ὅσιος Διονύσιος, κτίτωρ Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἁγίου Ὄρους
         Ἅγιος ὁσιομάρτυς Προκόπιος 

26.

         Ὅσιος Δαβίδ 

27.

         Ἅγιος Σαμψών ὁ Ξενοδόχος 

28.

          Ἅγιοι Κῦρος & Ἰωάννης οἱ Ἀνάργυροι

29.

         Ἀπόστολος Παῦλος
         Ἀπόστολοι Πέτρος & Παῦλος

30.

         Σύναξις τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων
         Ἁγία Μαρία, μητέρα εὐαγγ. Μάρκου


 

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

         Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἐκ Ρώμης Κοσμᾶς & Δαμιανός
         Ἅγιος μάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ Ἀλαμάνος 

2.

         Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ἐπίσκ. Σαγγάης & Σάν Φρανσίσκο 

3.

         Παναγία ἡ Γαλακτοτροφοῦσα
         Ραφαήλ (εὔρεσις τῶν λειψάνων ἐν Καρυαῖς Θερμῆς)
         Ὅσιος Ιωακείμ ὁ Νέος

4.

          Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, ἀρχιεπ. Κρήτης 

5.

         Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης 

6.

         Ὅσιος Ἀστίος ἱερομάρτυς, ἐπίσκ. Δυρραχίου
         Ὅσιος Σισώης ὁ Μέγας
         Ἅγιος Κύριλλος ὁ Θεσσαλονικεύς 

7.

         Ἁγία Κυριακή
         Ὁσία Σοφία ἐν Κλεισούρᾳ Καστοριάς (ἀνακομιδή λειψάνων)

8.

         Ἅγιος Ἀναστάσιος ἐξ Ἁγ. Βλασίου
         Ὅσιος Θεόφιλος μυροβλύτης ὁ Αγιορείτης
          Μεγαλομάρτυς Προκόπιος

9.

         Ὅσιοι Διονύσιος & Μητροφάνης ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ἄθω 

10.

         Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Πεντασχοινίτης
         Ὅσιοι Παρθένιος & Εὐμένιος, οἱ ἐν Ἱ. Μονῇ Κουδουμᾶ Κρήτης
         Γρηγόριος, ἐπίσκ. Ἄσσου

11.

         Ἁγία Εὐφημία ἡ μεγαλομάρτυς
         Ἅγιος Νικόδημος ὁ Νέος, ἐν Ἱ.Μονῇ Φιλοκάλλους
         Ἅγιος ὁσιομάρτυς Νικόδημος ἐν τῇ πόλει Βελαγράδων
         Ἅγιος Νικόλαος (Νεκτάριος) ἐκ Βρυούλλων
         Ἁγία ἰσαπόστολος Ὄλγα 

12.

         Ὅσιοι Ἀκάκιος & Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος
         Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱμορροοῦσα
         Ὅσιος Μιχαήλ ὁ Μαλεϊνός
         Παναγία Τριχεροῦσα
         Ὅσιος Παΐσιος ὁ Αγιορείτης

13.

         Ὅσιοι Ἡλιόφωτοι ἤ Ἀλιφῶτες
         Ἁγία Γολινδούχ - Μαρία ἡ ἐκ Περσίας

14.

         Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Ἁγιοφαραγγίτης (παράκληση, χαιρετισμοί)
         Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 

15.

         Ἅγιοι Κήρυκος & Ἰουλίττα 

16.

          Ἅγιος Ἀθηνογένης, ἐπίσκοπος Πηδαχθόης 

17.

          Ἅγιοι Ἑπτάριθμοι (Κύριλλος, Μεθόδιος, Κλήμης, Σάββας, Ἀγγελάριος, Γοράσδων, Ναούμ)
         Ἁγία Μαρίνα μεγαλομάρτυς 

18.

         Ἅγιος Αἰμιλιανός μάρτυς 

19.

         Ὅσιοι Θεόδωρος & Μιχαήλ οἱ Ἁγιοσαββίτες
         Ἀνακομιδή λειψάνων ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
         Ὁσία Μακρίνα, ἀδελφή Μ. Βασιλείου
         Ἀνάμνηση θαύματος ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

20.

         Προφήτης Ἠλίας 

21.

         Ἅγιοι Ἰωάννης & Συμεών ὁ διά Χριστόν σαλός

22.

         Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή
         Ἁγία Μαρκέλλα Χιοπολίτιδα, ἡ παρθενομάρτυς 

23.

         Ὁσία Πελαγία ἡ Τηνία 

24.

         Ἁγιος νεομάρτυς Θεόφιλος
         Ἁγία Χριστίνα μεγαλομάρτυς 

25.

         Κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννας
         Ὁσία Ὀλυμπιάδα ἡ διακόνισσα
         Ὁσία Εὐπραξία
       

26.

         Ἁγία ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή
         Ὅσιος Γερόντιος ὁ Αγιορείτης
         Ἅγιος Ἑρμόλαος (παράκληση) 

27.

         Ἅγιος Παντελεήμων, ὁ μεγαλομάρτυς & ἰαματικός (παράκληση) 

28.

         Ἅγιος Χριστόδουλος ἐκ Κασσάνδρας
         Ὁσία Εἰρήνη ἡ Χρυσοβαλάντου 

29.

 

30.

         Ἅγιος ἀπόστολος Σίλας (παράκληση)

31.

         Ἅγιος Εὐδόκιμος ὁ Δίκαιος 
Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1.

         Ἁγία Σολομονή

2.

          Ἀνακομιδή λειψάνου ἁγ. πρωτομάρτυρος Στεφάνου 

3.

         Ὁσία Θεοδώρα ἡ μυροβλῦτις
         Ἁγία Σαλώμη ἡ μυροφόρος
         Ὁσία Θεοκλητώ ἡ θαυματουργός 

4.

 

5.

         Ἅγιος Χρῆστος ἐκ Πρεβέζης
         Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αιτωλός
          Ἁγία Νόννα, μητέρα ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου (παράκληση) 

6.

         Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος (παρακλητικός κανών)

7.

         Ὅσιος Νικάνωρ ὁ θαυματουργός
         Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Νέος
         Ἅγιος ὁσιομάρτυς Ἀστέριος ὁ θαυματουργός
         Ἅγιος Δομέτιος ὁ Πέρσης

8.

         Ἅγιος Τριαντάφυλλος ἐκ Ζαγορᾶς 

9.

 

10.

 

11.

         Ἅγιος Νήφων, ἀρχιεπ. Κων/πόλεως
         Ἅγιος Εὖπλος ὁ διάκονος
         ἀνάμνηση σιεσμῶν στά Ἰόνια νησιά τό 1953
         Ἅγιοι Ἀναστάσιος & Δημήτριος νεομάρτυρες  

12.

         Ἅγιοι Φώτιος & Ἀνίκητος

13.

         Ἀββᾶς Δωρόθεος 

14.

        Παναγία Ἐλεοῦσα – Δακρυρροοῦσα 

15.

        Παναγία Εἰκοσιφοίνισσα (παράκληση)
        Παναγία Χρυσολεόντισσα (παράκληση)

16.

         Ἅγιος Ἀλκιβιάδης, μάρτυς
         Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Νέος
         Ὅσιος Τιμόθεος, ἐπίσκ. Εὐρίπου
         Ἅγιος Δημητριανός ὁ Ἀνδριδιώτης 
         Ἅγιος Ακάκιος, ἐπίσκ. Λητῆς και Ρεντίνης

17.

         Ὅσιοι Εὐτύχιος, Εὐτυχιανός & Κασσιανή ἤ Εὐτυχιανή, οἱ αὐτάδελφοι (παράκληση, μεγαλυνάρια)

18.

        Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νέος ἐκ Σαμαρίνης
         Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Νέος ἐν Πάρῳ 

19.

         Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης

20.

         Ἅγιος Θεοχάρης ὁ νεομάρτυς (μέρος ἀκολουθίας)

21.

         Ἁγία Βάσσα & τά τέκνα αὐτῆς Ἀγάπιος, Θεόγνιος & Πιστός 

22.

          Παναγία ἐν Πυρσῷ Εὐρυτανίας (Προυσιώτισσα) 

23.

         Παναγία Ὀλυμπιώτισσα
         Ἅγιος Εἰρηναῖος ἱερομάρτυς, ἐπίσκ. Λουγδούνου
         Παναγία Ἐλεοῦσα - Δεμερλιώτισσα (παράκληση)
         Παναγία Σπηλαιώτισσα
         Παναγία Τροοδίτισσα 

24.

         Ἀνακομιδή λειψάνου ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθινοῦ
 
         Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὁ ἰσαπόστολος 

25.

         Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος 

26.

         Ὅσιοι Ἰωάσαφ & Βαρλαάμ 

27.

         Ἅγιος μεγαλομάρτυς Φανούριος
         Ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης 

28.

         Ὅσιος Μωυσῆς ὁ Αἰθίοπας 

29.

 

30.

         Ἅγιος Ἀλέξανδρος, πατριάρχης Κων/πόλεως 

31.

         Κατάθεση Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

 .

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας