Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

Σημείωσις: Το ιστορικό της Ι.Μ.Θ. βρίσκεται  υπό συγγραφή και ο λόγος που ακόμη δεν έχει αναρτηθεί κάποιο κείμενο στο διαδίκτυο είναι οτί δεν υπάρχει πλήρης και άρτια εγγεγραμμένη ιστορική ανασκόπιση  για την εκκλησιαστική  ιστορική πορεία της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Η εκπόνηση ενός τέτοιου έργου απαιτεί χρόνο και μελέτη.  (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ).

Παρατίθεται μόνο ο πλήρης επισκοπικός κατάλογος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης από της ημέρας ιδρύσεως της.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Βιβλιογραφία Θ.Η.Ε., 6ος τόμος, στ. 460-461)
 
1.Γάιος                                      (ἅγιος)     (α΄αἰ.)
2.Νικόλαος Α΄                         (ἅγιος)     (160)
3.Ἀρτέμιος                               (ἅγιος)      (;)
4.Ἀλέξανδρος Α΄                    (ἅγιος)     (305-335)
5.Ἰωάννης Α΄                                            (;)
6.Ἀέτιος                                                      (342-347)
7.Εἰρήνιος                                                  (355)
8.Παυλῖνος                                                 (;)
9.Ἀχόλιος ἢ Ἀσχόλιος           (ἅγιος)     (379-384)
10.Ἀνύσιος                                (ἅγιος)     (384-407)
11.Ῥοῦφος                                 (ἅγιος)     (407-434)
12.Ἀναστάσιος Α΄                   (ἅγιος)     (434-451)
13.Αὐξίθεος ἢ Εὐδόξιος         (ἅγιος)     (451-458)
14.Ἀνδρέας                               (ἅγιος)     (481-494)
15.Δωρόθεος Α΄                       (ἅγιος)     (494-520)
16.Ἀριστείδης                                             (520-535)
17.Ἠλίας                                    (ἅγιος)     (553)
18.Θαλαλεὺς                                                (τέλη στ΄αἰ.)
19.Θεοδόσιος Α΄                                         (585)
20.Εὐσέβιος                                                  (585-603)
21.Ἰωάννης Β΄                          (ἅγιος)      (603-610)
22.Πλωτῖνος                                                 (616)
23.Ἰωάννης Β΄                          (ἅγιος)      (617-626)
24.Παῦλος Α΄                                                (649)
25.Ἰωάννης Γ΄                                              (680)
26.Σέργιος                                                     (690)
27.Κωνσταντῖνος Α΄                                  (;)
28.Βασίλειος Α΄                                            (772)
29.Θεόφιλος                               (ἅγιος)     (; - 787)
30.Θωμᾶς                                     (ἅγιος)     (τέλη η΄- ἀρχὰς θ΄αἰ.)
31.Ἰωσὴφ Α΄, ὁ στουδίτης        (ἅγιος)    (807-809)
32.(Ἄγνωστος)                                               (809-811)
33.Ἰωσὴφ Α΄, ὁ στουδίτης        (ἅγιος)    (811-821)
34.Λέων, ὁ φιλόσοφος                                (839-840
35.Ἀντώνιος, ὁ ὁμολογητὴς      (ἅγιος)    (843)
36.Βασίλειος Β΄                                             (843-865)
37.Θεόδωρος                                                (866-869)
38.Παῦλος Β΄                                                 (880-882)
39.Γρηγόριος Α΄                                           (882)
40.Μεθόδιος                                                 (889)
41.Ἰωάννης Δ΄, ὁ Θεσσαλὸς                    (892-904)
42.Βασίλειος Γ΄, ὁ ὁμολογητὴς (ἅγιος)  (904 - ;)
43.Ἀνατόλιος                                                (ι΄αἰ.)
44.Ἰσίδωρος Α΄                                             (1016)
45.Νικήτας Α΄                                               (ια΄αἰ.)
46.Θεοφάνης Α΄                                           (1031-1038)
47.Προμηθεὺς                                                1038)
48.(Ἄγνωστος)                                               (1063)
49.Θεόδουλος                                                (1086-1107)
50.Κωνσταντῖνος Β΄                                   (1110)
51.Μιχαὴλ Α΄                                                (1122)
52.Νικήτας Β΄                                                (1133)
53.Βασίλειος Δ΄, ὁ Ἀχρίδος                        (1145-1168)
54.Εὐστάθιος, ὁ Κατάφλωρος (ἅγιος)    (1175-1197 ἢ 1198)
55.Κωνσταντῖνος Γ΄,ὁ Μεσοποταμίτης  (1198-1199)
56.Χρύσανθος                                                (1199-1202)
57.Κωνσταντῖνος Γ΄,ὁ Μεσοποταμίτης  (1204-1223)
58.Νικήτας Γ΄                                                  (ιγ΄ αἰ.)
59.Ἰωσὴφ Β΄                                                    (1232-1235)
60.Μιχαὴλ Β΄, ὁ Παλατάνος                        (1235)
61.Μανουὴλ                                                     (1235-1261)
62.Ἰωαννίκιος, ὁ Κυδώνης                          (1261)
63.Δημήτριος                                                   (1282-1285)
64.Ἰγνάτιος Α΄                                                 (1285- ;)
65.Ἰάκωβος Α΄                                                 (1299)
66.Ἱερεμίας                                                       (1315-1322)
67.Εὐφημιανὸς                                                  (1322)
68.Ἰωάννης Ε΄, ὁ Καλέκας                            (1322-1334)
69.Γρηγόριος Β’                                               (1334)
70.Γλαβᾶς                                                         (1339-1340)
71.Μακάριος Α΄                                              (1342-1346)
72.Γρηγόριος Γ΄, ὁ Παλαμᾶς     (ἅγιος)     (1347-1359)
73.Νεῖλος, ὁ Καβάσιλας             (ἅγιος)     (1360-1361)
74.Νικόλαος Β΄, ὁ Καβάσιλας   (ἅγιος)     (1361-1363)
75.(Ἄγνωστος)                                                  (1363-1371)
76.Δωρόθεος Β΄                                               (1371-1379)     
77.Ἰσίδωρος Β΄, ὁ Γλαβᾶς           (ἅγιος)     (1379-1393)
78.Γαβριὴλ Α΄                                  (ἅγιος)     (1393-1410)
79.Συμεών, ὁ μυσταγωγός           (ἅγιος)     (1410-1429)
80.Γρηγόριος Γ΄                                                 (1430)
81.Νήφων                                         (ἅγιος)     (1450-1484)
82.Μακάριος Β΄                                                (1517-1536)
83.Θεωνᾶς, ὁ ἀπὸ Ἡγουμένων  (ἅγιος)      (1539)
84.Θεοφάνης Β΄                                                (1544)
85.Γρηγόριος - Δαβὶδ                                       (ιστ΄αἰ.)
86.Ἰωάσαφ Α΄                                                   (1560-1578)
87.Μητροφάνης                                                (1585)
88.Γαβριὴλ Β΄                                                     (1594)
89.Ματθαῖος Α΄                                                (1596)
90.Ἰωάσαφ Β΄, ὁ Ἀργυρόπουλος                  (1596)
91.Σωφρόνιος Α΄                                              (1606)
92.Ζωσιμᾶς                                                        (1607)
93.Παρθένιος                                                    (1611)
94.Ἀθανάσιος Α΄                                              (1622-1634)
95.Δαμασκηνὸς Α΄                                           (1634-1636)
96.Καλλίνικος Α΄                                              (1636-1639)
97.Θεόκλητος                                                    (1645-1651)
98.Ἰωακεὶμ Α΄                                                    (1651-1666)
99.Διονύσιος                                                       (1666-1671)
100.Ἀναστάσιος Β΄                                           (1671)
101.Μελέτιος Α΄                                                 (1672-1684)
102.Μεθόδιος                                                      (1687-1696)
103.Ἰγνάτιος Β΄                                                  (1698-1712)
104.Ἰάκωβος Β΄                                                  (1712)
105.Ἰγνάτιος Β΄                                                  (1723)
106.Ἀνανίας                                                        (1728)
107.Ἰωακεὶμ Β΄                                                   (1734-1744)
108.Γαβριὴλ Γ΄                                                    (1745-1752)
109.Σπυρίδων                                                     (1760-1761)
110.Νεόφυτος Α΄                                                (1767)
111.Θεοδόσιος Β΄                                               (1767-1769)
112.Δαμασκηνὸς Β΄                                           (1769-1780)
113.Ἰάκωβος Γ΄                                                   (1780)
114.Γεράσιμος                                                    (1788-1815)
115.Ἰωσὴφ Γ΄, ὁ Ἱερομάρτυς       (ἅγιος)      (1815-1821)
116.Ματθαῖος Β΄                                               (1821-1824)
117.Μακάριος Γ΄                                                (1824-1830)
118.Μελέτιος Β΄                                                 (1830-1841)
119.Ἱερώνυμος                                                    (1841-1853)
120.Καλλίνικος Β΄                                              (1853-1861)
121.Νεόφυτος Β΄                                                 (1861-1874)
122.Ἰωακεὶμ Γ΄,
 ὁ μετέπειτα Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης     (1874-1878)
123.Καλλίνικος Γ΄, ὁ Φωτιάδης                     (1878-1884)
124.Γρηγόριος Δ΄, ὁ Καλλίδης    (ἅγιος)       (1885-1889)
125.Σωφρόνιος Β΄                                              (1889-1893)
126.Ἀθανάσιος Β΄, ὁ Μεγακλῆς                     (1893-1903)
127.Ἀλέξανδρος Β΄, ὁ Ῥηγόπουλος                (1903-1910)
128.Ἰωακεὶμ Δ΄, ὁ Σγουρὸς                               (1910-1912)
129.Γεννάδιος, ὁ Ἀλεξιάδης                             (1912-1951)
130.Παντελεήμων Α΄,ὁ Παπαγεωργίου       (1951-1968)
131.Λεωνίδας, ὁ Παρασκευόπουλος             (1968-1974)
132.Παντελεήμων Β΄, ὁ Χρυσοφάκης            (1974-2003)
133.Ἄνθιμος, ὁ Ῥούσας                                      (2004-


 

 

 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας