Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Ομιλίες/Λόγοι/Επιστολές/Άρθρα/Συνεντεύξεις

Προσφώνηση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΑνΘιίμου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την 26-10-2015 στον ι.Ναό Αγίου Δημητρίου (27/10/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου 2015.-

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΥ
τὴν 26η Ὀκτωβρίου 2015
στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
κ. Προκόπιε Παυλόπουλε,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς καὶ Μητροπολῖται, οἱ διὰ παντὸς προσευχόμενοι ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ τῆς Πατρίδος ἡμῶν,
Ἀξιότιμοι κύριοι Ὑπουργοὶ καὶ Ὑφυπουργοὶ τῆς Κυβερνήσεως,
Άξιότιμοι κύριοι Βουλευταί,
Ἐντιμότατοι κύριοι Δικαστικοί,
Ἐντιμότατε κύριε Ναύαρχε, Ἀρχηγὲ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης,
Ἐντιμότατοι τρεῖς Ἀρχηγοὶ τῶν τριῶν Κλάδων τοῦ Στρατεύματος,
Ἐντιμότατοι τρεῖς Ἀρχηγοὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
Ἀξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα,
Ἀξιότιμοι κύριοι Πρέσβεις καὶ Πρόξενοι,
Ἀξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Ἀξιότιμοι κύριοι Πρυτάνεις, κύριοι Ἐκπαιδευτικοί, κύριοι Πρό-εδροι τῶν Ἐπιμελητηρίων,
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, Διάκονοι, Μοναχοὶ καὶ Μοναχαί,
Ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων, Ἐργάτες καὶ Ἀγρότες
Εὐλογημένε τοῦ Κυρίου Λαέ,


Καλῶς ἤλθατε εἰς τὴν συμπρωτεύουσαν τῆς Χώρας μας, τὴν προσφιλεστάτη σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἱστορικὴ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ οὕτως εἰς ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ τῆς πολυαγαπητῆς καὶ ἐνδόξου Μακεδονίας μας, τῆς ποτισμένης μὲ τὰ αἵματα τῶν ἡρώων μας Ἑλλήνων πατριωτῶν γιὰ νὰ μείνῃ γιὰ πάντα Ἑλληνική.
Φωνὴ Θεοῦ ποὺ ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς μυστηριακῆς του ὑπάρξεως καὶ φανερώνεται διὰ τῆς χαριτόβρυτης Ἐκκλησίας του, καὶ Ἐντολὴ τῆς ἀδέκαστης κοινῆς ἐπιστημονικῆς μαρτυρίας, ποὺ διδάσκει μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν κειμένων, ἀπὸ τὰ ἀδιάψευστα γεγονότα, ἀπὸ τὰ μαρτυροῦντα κτίσματα καὶ τὰ ἐπώνυμα πρόσωπα, τὴν λυτρωτικὴ καὶ ἀλάνθαστη ἱστορία, μᾶς συνήγαγον σήμερα στὸν περίλαμπρο τοῦτο Ναό, γιὰ νὰ ἑορτάσωμε ἐν εὐγνωμοσύνῃ καὶ εὐχαριστίᾳ, λαμπρὰ διπλῆ ἑορτή. Μιὰ ἑορτὴ τῆς πίστεως καὶ μιὰ ἑορτὴ τῆς ἐλευθερίας.
Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους μας, ἡ Ἐκκλησία, ἡ Κυβέρνηση τῆς Χώρας ἐκπροσωπουμένη, ἡ Ἀντιπολίτευση ἐκπροσωπουμένη, ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, ἡ ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἡ Παιδεία καὶ ἡ Δικαιοσύνη, ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση, ἡ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία, οἱ ἐργάτες καὶ οἱ ἀγρότες, ὁ λαός μας ὅλος, εἴτε πραγματικὰ εἴτε πνευματικὰ εὑρίσκεται σήμερα προσκυνητὴς καὶ φρουρὸς τῆς Θεσσαλονίκης μας.
Ὁ περίκλητος καὶ πολύκλιτος ἱστορικὸς αὐτὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, πρωτοκτισθεὶς τὸν 4ο αἰῶνα, παγχριστιανικὸ προσκύνημα τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Χριστιανῶν τῆς Οἰκουμένης, κρατῶντας ἄσβεστη τὴν λαμπάδα τῆς πίστεώς μας, μᾶς ἐναγκαλίζεται καὶ σήμερα στοργικά, μᾶς ἀνοίγει τὶς καρδιές μας πνευματικά, μᾶς ἀνανεώνει αἰσθητικὰ μὲ τὸν πλοῦτο τῶν προτύπων ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων του, μᾶς μεταθέτει ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω μὲ τὴν πολυμορφία τῶν ὀροφῶν καὶ τὸ ἄπλετο φῶς τῶν ἀκτίστων ἐπιφανειῶν, ἐνῷ μὲ τὰ χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σφαῖρα τῆς θυσίας καὶ τοῦ μαρτυρίου, ὑποδεικνύοντάς μας τὴν προσκυνηματικὴ κάθοδο στὴν κρύπτη τῆς φυλακῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου του, ἀλλὰ καὶ τοῦ πρώτου ἐπ΄ ὀνόμα-τί του ἱεροῦ Ναοῦ, κάτω ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἱερὸ Βῆμα.
Χίλια ἑπτακόσια δέκα τρία χρόνια συμπληροῦνται αὐτὸ τὸ ἔτος ἀπὸ τὸ φρικτὸ μέχρι θανάτου μαρτύριο τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Ἐμεῖς ὅλοι ἐδῶ, ὡς τοπικὴ Ἐκκλησία, ὡς Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση καὶ ὡς Κοινωνία, αἰσθανόμεθα ἐπάνω μας τὴν εὐχή του πρὸς τὸν Νέστορα γιὰ δύναμη καὶ νίκη. Καὶ μὲ τὸ ἀθῷο αἷμα του βλέπομε γραμμένη τὴν ὁμολογία. «Χριστῷ συνεσταύρωμαι. ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2,20).
Αἰώνια ἐκκλησιαστικὴ Ὀρθοδοξία, ῥιζωμένη στοὺς καλύτερους τόπους μὲ τοὺς καλαισθήτους μεγάλους ἢ μικροὺς Ναοὺς τῶν πόλεων καὶ τῶν οἰκισμῶν, καὶ ἐκτεινομένη μὲ τὰ περιώνυμα Μοναστήρια καὶ τὰ ἐξωκκλήσια, κρατεῖς στὶς ψυχές μας ἀναμμένη τὴν φλόγα τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως, μᾶς ἐνισχύεις, μᾶς παρηγορεῖς καὶ μᾶς κατευθύνεις στὸ δρόμο τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς καὶ τοῦ εὐλογημένου βίου.
Τὸ ἐθνικὸ περιεχόμενο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τῆς ἐνδόξου πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης συνδέεται ἄριστα μὲ τὴν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου, ὡς πολιούχου μας, ἀφοῦ, ὢ τοῦ θαύματος, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἡ ἀπόδοσή της στὴν Ἑλλάδα συνέβη τὴν 26η Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ἡμέρα τῆς ἑορτίου μνήμης τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Εἰδικώτερα τὸ ἑσπέρας τῆς 26ης Ὀκτωβρίου, ὁ τοῦρκος ἀρχιστράτηγος Χασὰν Ταξὶν πασᾶς ὑπέγραψε πρωτόκολλο παραδόσεως τῆς πόλεως στὶς ἑλληνικὲς ἀρχές. Τὴν ἑπομένη, ἑλληνικὰ τμήματα ὕψωσαν τὴν γαλανόλευκη σημαία στὸ Διοικητήριο. Συντελεστὲς τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ὁ ἀρχιστράτηγος διάδοχος Κωνσταντῖνος καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἀναπαύῃ μαζὺ μὲ τοὺς συνεργάτες τους καὶ ὅλους τοὺς πεσόντες στὸν ἔνδοξο Μακεδονικὸ Ἀγῶνα καὶ στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους ὑπὲρ τῆς Πατρίδος.

Ἐξοχώτατε, Κύριε Πρόεδρε,
Θεωροῦμε, σήμερα, τὴν παρουσία Σας καὶ τὴν συμμετοχή Σας στὸν διπλὸ ἑορτασμὸ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Μακεδονίας ὅλης, μεγάλη τιμὴ καὶ πρόξενο χαρᾶς, καὶ Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ τὴν καρδιά μας γι΄αὐτό. Τὰ καλύτερα τῶν αἰσθημάτων ὅλων μας γιὰ Σᾶς εἶναι φιλικώτατα, διότι παρὰ τὸ μικρὸ διάστημα τῆς προεδρικῆς θητείας Σας, συνεργούσης καὶ ὅλης τῆς πολιτικῆς διαδρομῆς Σας, μᾶς ἔπεισαν, ὅτι εἶσθε ἕνας δημόσιος ἄνδρας, ἔντιμος, συνετός, σώφρων, ἀξιοπρεπής, προσιτὸς στὸ λαό μας, ἔμπειρος, φιλόπατρις, δημοκρατικὸς καὶ γενναῖος. Ἡ συχνὴ ἀναφορά Σας κατὰ τὶς ἐπισκέψεις Σας στὴν Ἐπαρχία, στὴν φιλοπατρία καὶ στὴν καλλιέργεια τῆς ἀξίας τοῦ πατριωτισμοῦ, ἀποτελεῖ σημαντικώτατη προσφορὰ στοὺς Ἕλληνες καὶ στὴν Ἑλλάδα. Εἶναι χρέος ὅλων μας νὰ Σᾶς μιμηθοῦμε σ΄αὐτὸ τὸν δρόμο τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τοῦ σεβασμοῦ στὴν Ὀρθοδοξία.
Πόσον ὡραῖα τὸ λέει ὁ ποιητής μας Ἀνδρέας Κάλβος στὸν Φι-λόπατρι, ἀπευθυνόμενος στὸν Εὐρωπαῖο :

Εἶσαι εὐτυχὴς καὶ πλέον
σε λέγω εὐτυχέστερον,
ὅτι σὺ δὲν ἐγνώρισες
ποτὲ τὴν σκληρὰ μάστιγα
ἐχθρῶν, τυράννων.
Ἂς μὴ μοῦ δώσῃ ἡ μοῖρα μου
εἰς ξένην γῆν τὸν τάφον, .
εἶναι γλυκὺς ὁ θάνατος
μόνον ὅταν ἀποθνήσκομεν
εἰς τὴν Πατρίδα.

Ὅσοι μιλᾶμε σήμερα μὲ εὐτολμία γιὰ τὴν Πατρίδα δὲν εἶμεθα οὔτε πολεμοχαρεῖς οὔτε ἐθνικιστές. Ἐξαιρέτως δέ, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Συνόρων μας, θέλομε καὶ ἐπιδιώκομε τὴν εἰρήνη, ποὺ εἶναι ἀληθινὸ δῶρο τοῦ ΘΕΟΥ στὸν κόσμο, γιὰ νὰ φυλᾶμε ἀδιατάρακτα τὰ κόκκαλα καὶ τὰ μνήματα τῶν προγόνων μας, ποὺ εἶναι σπαρμένα στὰ σύνορά μας, ὥστε νὰ ἔχωμε ἐμεῖς σήμερα, ἀξιοπρέπεια, ἐλευθερία καὶ πατρίδα. Καὶ γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δὲν θέλομε συνωνύμους συνεταίρους στὰ σύνορά μας, ἐπειδὴ μία τέτοια σχέση εἶναι ἀμάρτυρη στὴν ἱστορία καὶ ἀνύπαρκτη στὴ διεθνῆ τακτική.
Μέσα στὴ χαρούμενη ἀτμόσφαιρα αὐτῆς τῆς τριημέρου πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς χαρᾶς τῆς Θεσσαλονίκης, ἂς πορευώμεθα ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι, μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν Κυβέρνηση, ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθεια τοῦ ἁγίου Θεοῦ, καὶ μνήμονες πάντοτε τῆς ὑποθήκης τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.
«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ».
Ἐπιτρέψατε, Κύριε Προέδρε, τούτη τὴν ὥρα νὰ ἀπευθύνω μιὰ συμβουλὴ στὰ νέα παιδιά μας, ποὺ μᾶς ἀκούουν καὶ μᾶς βλέπουν ἀπὸ τὴν Κρατικὴ Τηλεόραση τῆς ΕΡΤ.
«Παιδιά μας, νέοι καὶ νέες, δικαιώσατε τοὺς κόπους τῶν γονέων σας καὶ τὶς θυσίες τῆς Πατρίδος μας γιὰ τὶς σπουδὲς καὶ τὴν μόρφωσή σας, ὥστε νὰ ἀναδειχθῆτε ἄριστα κατηρτισμένοι, χρήσιμοι στὴν κοινωνία καὶ στὴν προσωπική σας προκοπή. Ἀγαπῆστε τὴν πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα, καὶ στηριχθῆτε στὴν αἰώνια Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία μας. Καὶ ἀκοῦστε δυὸ στροφὲς ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ ‘ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ’ :

«Μοναχὴ τὸν δρόμο ἐπῆρες,
Ἐξανάλθες μοναχή,
Δὲν εἶναι εὔκολες οἱ θύρες,
Ἐὰν ἡ χρεία τὲς κουρταλῇ.

Ἡ διχόνοια ποὺ βαστάει,
Ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή,
Καθενὸς χαμογελάει,
Πάρτο λέγοντας καὶ σύ».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Προσφώνηση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΑνΘιίμου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την 26-10-2015 στον ι.Ναό Αγίου Δημητρίου 108 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας