Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Δελτία Τύπου

ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ του Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.ΑΝΘΙΜΟΥ (30/10/2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310-229.871.-
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ  30-10-2012.
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.ΑΝΘΙΜΟΥ
Τρίτη 30-10-2012
 
 
 
 
Θεωρῶ χρέος μου νὰ ἐκφράσω τὴν βαθειὰ εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Ἅγιο Θεό, πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα μας, στὴν ἀπὸ αἰώνων μορφή της στὴν ἱερώτατη εἰκόνα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» καὶ πρὸς τὸν ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλύτη, πολιοῦχο τῆς Θεσσαλονίκης μας, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση μὲ ἐξαίρετη ἐπιτυχία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ποὺ ἔγιναν στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ 13 ἕως 30 Ὀκτωβρίου 2012. Θερμὲς εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στὴν ἐπιτυχῆ διοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων καὶ ἰδιαίτερες εὐχαριστίες καὶ πατρικὲς εὐχὲς πρὸς τὸν ὑπέροχο εὐσεβῆ λαό μας, ποὺ ξεπερνώντας τὶς δύσκολες οἰκονομικὲς δυσχέρειες τῆς παρούσης περιόδου συμμετέσχε ἑορταστικὰ στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς συμ-πληρώσεως ἑκατὸ (100) χρόνων ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Μακεδονίας μας.
 
Ὑπενθυμίζω τοὺς κεντρικοὺς ἄξονες ἐκδηλώσεων :
 
1. Ἡ ἔλευση, στὶς 13 Ὀκτωβρίου, τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ συνοδεία τοῦ Πρωτεπιστάτου καὶ τριάντα (30) ἁγιορειτῶν μοναχῶν πατέρων. Στὴν ὑποδοχὴ ἦτο καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐλειτούργησε. Χιλιάδες πιστοὶ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὶς γειτονικὲς βαλκανικὲς χῶρες καὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ῥωσία, ἦλθαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔρχωνται γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Παναγία μας «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» καὶ συνεχίζουν ἀκόμη καὶ μέχρι τὴν 3η Νοεμβρίου, ὁπότε ἡ Εἰκόνα θὰ ἐπιστραφῇ στὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ τὴν συνοδεία τῶν μοναχῶν καὶ ἱερομονάχων πατέρων. Ἡ Θεσσαλονίκη ἐγέμισε ἀπὸ χιλιάδες ἐπισκέπτες ποὺ ἦλθαν γιὰ τὴν Παναγία καὶ τὸν ἅγιο Δημήτριο, δίδοντας μας μεγάλη χαρά.
 
 
2. Ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, μὲ ἐπίκεντρο τὸν μεγαλοπρεπῆ ἱστορικὸ Ναὸ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ πολιούχου καὶ προστάτου μας, ἕνα ναὸ ποὺ εἶναι ἀληθινὴ δόξα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ λάρνακα μὲ τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐτέθη σὲ προσκύνηση ὑπὸ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, ἐνῷ ἐτελέσθησαν ἡ μεγάλη Λιτανεία τῆς εἰκόνος «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», τῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων αὐτοῦ. Τόσο στὴ μεγά-λη Λιτανεία, ὅσο καὶ στὸν ἑσπερινὸ συμμετέσχον δέκα πέντε (15) Σεβ. Μητροπολῖται, ἑκατὸ (100) ἱερεῖς, χοροὶ ἱεροψαλτῶν καὶ μέγα πλῆθος πιστῶν. Στὴ Θεία Λειτουργία ἐλειτούργησαν ὁ Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος καὶ δέκα ἓξ (16) Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι. Στὴ συνέχεια ἐτελέσθη ἡ ἐπίσημη Δοξολογία μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀντωνίου Σαμαρᾶ, ὑπουργῶν, βουλευτῶν, ὅλης τῆς ἡγεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῶν περιφερειαρχῶν, δημάρχων, δικαστικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καὶ μέγα πλῆθος λαοῦ. Στὸ πέρας τῆς Δοξολογίας, ὅπως κάθε χρόνο, ὁ Παν. Μητροπολίτης μας κ. Ἄνθιμος ἐξεφώνησε Χαριστήριο Ὁμιλία, ἐπέδωκε ἑορτάσιμα ἀναμνηστικὰ μετάλλια στὸν κ. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ στὸν κ. Πρωθυπουργὸ καὶ συνέψαλε μετὰ τῶν ἐπισήμων καὶ τοῦ λαοῦ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο.
 
 
3. Ὁ τρίτος ἄξονας τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων περιελάμβανε πρωτοβουλία τοῦ Ὑπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, τῆς Περιφερείας καὶ πολλῶν ἄλλων συλλόγων καὶ φορέων γιὰ τὸν ἐτήσιο Ἑορτασμὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θεσσαλονίκης κατὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους 1912-1913 καὶ τὴν ἐπέτειο τῆς νίκης τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Στὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν ἑορτῶν, ἔγιναν, μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία, ἡ μεγάλη παρέλαση πολιτικῶν τμημάτων καὶ τῶν ἐνόπλων Δυνάμεων ἐνώπιον τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἡ παρέλαση τῶν μαθητῶν-μαθητριῶν τῶν Σχολείων, τὰ ἐγκαίνια μουσειακῆς Ἐκθέσεως τῶν πολέμων 1912-1913 καὶ ἡ ἀναπαράσταση τῆς εἰσόδου τῶν Ἑλληνικῶν Δυνάμεων στὴ Θεσσαλονίκη μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Σημαίας ποὺ εἶχαν ἐξαίρετη ἐπιτυχία.
 
 
4. Τὸ Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου, τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καὶ μὲ τὴν συνεργασία τοῦ ἐκδοτικοῦ Οἴκου UniversityStudioPress καὶ ἁρμοδίων καθηγητῶν τοῦ ΑΠΘ καὶ ἐπιστημονικῶν συνεργατῶν ἔγινε ἡ παρουσίαση τοῦ πρώτου τόμου τοῦ ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἔγγραφα ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἀρχείου τῶν ἐτῶν 1876-1912». Ὁ συγκεκριμένος τόμος εἶναι μοναδικὸς στὴν ἀξία καὶ στὴν ἐπιστημονική του διάταξη καὶ ἐμφάνιση.
 
 
5. Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης διωργάνωσε, ἐπὶ πλέον, τὴν Δευτέρα 29 Ὀκτωβρίου στὶς 9 τὸ βράδυ, ἐνδιαφέρουσα μουσικὴ Ἐκ-δήλωση, στὴν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Θεσσαλονίκης μὲ συναυλία ὀρχήστρας καὶ χορῳδιῶν ποὺ παρουσίασαν τὸ ἔργο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» τοῦ Μίκη Θεοδωράκη ἐπάνω σὲ ποίηση τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Ἡ αἴθουσα τῶν 1200 καθισμάτων ἦτο ὑπερπλήρης. Ἦταν μιὰ πρωτότυπη ἐκδήλωση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ποὺ ἐνεθουσίασε τὸ κοινό. Πολύτιμη ἡ συμβολὴ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Χρυσοστόμου Σταμούλη. Εὐχαριστίες σὲ ὅλους τοὺς συνερ-γάτες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.
 
Παραμένει πάντοτε, ὡς σημαντικώτατο γεγονός, οἱ χιλιάδες τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἦλθαν νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ἀπὸ τὶς 13 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα καὶ νύχτα στὸν ἅγιο Δημήτριο, καὶ σήμερα, καὶ μέχρι τὸ Σάββατο 3η Νοεμβρίου.

Μὲ ἐγκάρδιες πατρικὲς Εὐχὲς πρὸς ὅλους
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
 
 
 
 
 

Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ του Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.ΑΝΘΙΜΟΥ 150 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας