Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση για το Ιδρυμα Μακεδονίας Μέλαθρον (8/12/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.-

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 08.12.2015.-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετὰ ἀπὸ τὴν παράνομη κατάληψη ἀπὸ ἀγνώστους τὸ Σάββατο 5-12-2015 τοῦ παλαιοῦ κτιρίου (ἐρείπια) τοῦ πρώην Ὀρφανοτροφείου «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» μὲ σκοπὸ τὴν φιλοξενία ἀπὸ μέρους τους τῶν προσφύγων καὶ τῶν μεταναστῶν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ἀνακοινώνει τὰ παρακάτω :
Τὸ ἐν λόγῳ κτίριο ἀνῆκε στὸ Ὑπουργεῖο Ὑγιείας καὶ παρεχωρήθη τὸ ἔτος 2011 πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης μὲ σκοπὸ τὴν ἀνέγερση Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος Χρονίως Πασχόντων.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸ 2011 μέχρι σήμερα ἔχει κάνει ὅλες τὶς νόμιμες ἐνέργειες προκειμένου τὰ ἐρείπια τοῦ πρώην Ὀρφα-νοτροφείου νὰ κατεδαφισθοῦν καὶ στὴ θέση τους νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἀνέγερση ἑνὸς συγχρόνου νέου κτιρίου γιὰ τὴν στέγαση τοῦ νέου Ἱδρύματος Χρονίως Πασχόντων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», τὸ ὁποῖο θὰ ἐξυπηρετήσῃ τὶς ἄμεσες ἀνάγκες τῆς τοπικῆς Κοινωνίας, μὲ τὴν περίθαλψη καὶ φροντίδα ἑκατὸν πενήντα (150) ἀσθενῶν συνανθρώπων μας.

Ἡ συγκεκριμένη παράνομη κατάληψη τοῦ ἐν λόγῳ ἐρειπωμένου καὶ ἐγκαταλελειμένου κτιρίου ἐγκυμονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν ζωὴ αὐτῶν ποὺ εὑρίσκονται μέσα διότι ἤδη ἔχει ἐκδοθεῖ ἡ ἄδεια κατεδαφίσεώς του.

Οἱ κληρικοὶ τῆς ΙΜΘ καὶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἔξω ἀπὸ τὸ κτίριο αὐτό, μὲ τὴν παρουσία τους σήμερα ἐδῶ, ἐκφράζουν τὴν θέλησή τους γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἄμεσα οἱ παράνομοι καταληψίες τῶν ὁποίων ἡ σωματικὴ ἀκεραιότητα εἶναι σὲ κίνδυνο, καὶ νὰ διατρανώσουν τὴν ἐπιθυμία τους προ-κειμένου νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος Χρονίως Πασχόντων «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» τῆς ΙΜΘ ποὺ θὰ εἶναι ἕνα κόσμημα γιὰ τὴν ἀναβάθμιση καὶ ἀνάδειξη τῆς περιοχῆς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση για το Ιδρυμα Μακεδονίας Μέλαθρον 121 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας