Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΦΟΡΤΟΥΝΙΩΝ

ΦΟΡΤΟΥΝΙΩΝ ἢ ΦΟΡΤΟΥΝΙΟΣ ἢ

ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, μάρτυς

27 Φεβρουαρίου῾Ο Φορτουνίων ἢ Φορτούνιος ἢ Φορτουνάτος ἀνήκει στὴν ὁμάδα ἐννέα μαρτύρων ποὺ ἄθλησαν στὴ Θεσσα­λονί­κη ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. ῾Η μνήμη του τοποθετεῖται στὶς 27 Φε­βρουαρίου. Βλέπε ἐπίσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μάρτυς (27 Φε­βρουαρίου).ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Februarii III, Antverpiae 1658, σσ. 676-677.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας