Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΠΑΝΤΕΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΡΟΣ ἢ ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ, μάρτυς

1 ᾿Απριλίου῾Ο μάρτυς Πάντερος ἢ Πάνταινος συγκαταλέγεται στὴν ὁμάδα τῶν ἕξι μαρτύρων ποὺ ἀναφέρεται ὅτι ἄθλησαν στὴ Θεσσα­λονί­κη καὶ καταγράφονται σὲ ἀπόγραφα τοῦ ῾Ιερωνυ­μικοῦ Μαρτυρολογίου. ῾Η μνήμη τους τοποθετεῖται τὴν 1η ᾿Α­πριλί­ου. Δὲν ἔχουμε, ὡστόσο, καθόλου πληροφορίες γιὰ τὸ μαρ­τύριό τους. Βλέπε ἐπίσης ΙΝΓΕΝΙΑΝΗ, μάρτυς.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Aprilis I, Antverpiae 1675, σ. 9.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας