Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ :«Ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως στὴ Μολδοβλαχία-Ὑψηλάντης, καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸν Ἀγῶνα τῶν Ποντίων (λόγῳ ποντιακῆς καταγωγῆς τοῦ Ὑψηλάντη), τῶν Μικρασιατῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων (22/2/2021)

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων Ι.Μ.Θ.

Ώρα: 11.00

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, προαναγγέλει τὴν πραγματοποίηση Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου κατὰ τὴν Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου καὶ τὴν Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, μὲ θέμα «Ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως στὴ Μολδοβλαχία-Ὑψηλάντης, καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸν Ἀγῶνα τῶν Ποντίων (λόγῳ ποντιακῆς καταγωγῆς τοῦ Ὑψηλάντη), τῶν Μικρασιατῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς».

Τὸ Ἐπιστημονικὸ αὐτὸ Συνέδριο πραγματοποιεῖται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ ἔχει διοργανωθεῖ απὸ τὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὰ πλαίσια τῶν Συνοδικῶν καὶ Περιφερεριακῶν Ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση (1821-2021).

Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου θὰ ἐκκινήσουν τὴν Κυριακή 21η Φεβρουαρίου 2021, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 στὴν Μολδοβλαχία, μὲ τὴν τέλεση πανηγυρικῆς Δοξολογίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου, στὶς 11:00 π.μ., τηρουμένων τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προφύλαξης γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Τὴν Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 11.00π.μ., τὸ Συνέδριο θὰ συνεχισθεῖ καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ, μὲ τὶς είσηγήσεις διακεκριμένων Ἐπιστημόνων, Πανεπιστημιακῶν Δασκάλων καὶ Ἐρευνητῶν.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, δύνανται ὅπως παρακολουθήσουν τὶς ἐργασίες του ἐν λόγω Συνεδρίου, μόνον διαδικτυακῶς, στοὺς ἑξῆς συνδέσμους :

·      Δοξολογία στὸν Ἱερὸ Ναὸ ἁγίου Δημητρίου  -  Πολιούχου

https://us02web.zoom.us/j/82190805693

·      Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο

https://us02web.zoom.us/j/86500579773

 

Πιέστε εδώ για να συνεθείτε στην ημερίδα με το Zoom

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας