Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Aνακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της Κυριακής 17ς και 24ης -12-2017 Έκκληση για συγκέντρωση φαρμάκων για το κοινωνικό ιατρείο της Ι.Μ.Θ. (16/12/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βογατσικοῦ 7, 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-261.216 καὶ τηλεομ. 2310-269.291.-

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 12.12.2017.-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Καθὼς προσεγγίζουμε τὶς εὐφρόσυνες ἡμέρες τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέ¬ρου καὶ ἐτοιμαζόμαστε οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἑορτάσουμε τὶς Μεγάλες Ἑορτὲς τῆς θείας Επιφανείας, ἐπιθυμοῦμε νὰ ὑπενθυμίσουμε στὴν ἀγάπη σας, ὅτι ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2015, λειτουργεῖ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καὶ τὴν ἐθελον¬τικὴ διακονία ἰατρῶν διαφόρων εἰδικοτήτων καὶ φαρμακοποιῶν, τὸ Κοι¬νωνικὸ Ἰατρεῖο καὶ Φαρμακεῖο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο παρέχει δωρεὰν ἰατρικὲς ἐξετάσεις καὶ φαρμακευτικὴ περίθαλψη στοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἐνδεεῖς ἀδελφοὺς μας.
 Γιὰ νὰ μπορέσει, ὅμως, νὰ ἐπιτελεσθῇ ἀπρόσκοπτα αὐτὸ τὸ θεάρε-στο κοινωνικὸ ἔργο χρειάζεται ἡ συνεισφορὰ ὅλων τῶν μελῶν τῆς τοπι-κῆς Ἐκκλησίας μας.
 Συγκεκριμένα, ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη γιὰ φάρμακα καὶ πάσης φύσεως ἰατρικὸ ὑλικό. Ἰδιαίτερα, παρατηρεῖται μεγάλη ἔλλειψη καρδιολο¬γικῶν φαρμάκων καὶ ἀντιβιώσεων.
 Παρακαλεῖσθε λοιπόν, ὅσοι διαθέτετε φάρμακα τὰ ὁποῖα δὲν χρειά¬ζεσθε καὶ δὲν ἔχει παρέλθει ἡ ἡμερομηνία ἀναλώσεώς τους, νὰ τὰ προ¬σκ¬ομίσε¬τε στὶς κατὰ τόπους ἐνορίες ἤ νὰ ἔλθετε προσωπικὰ οἱ ἴδιοι στὶς ἐγκατα¬στάσεις τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου.
 Τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο λειτουργεῖ καθημερινὰ ἀπὸ Δευτέρα ἔως Πα¬ρασκευὴ ἀπὸ 10.00 π.μ. ἔως 01.00 μ.μ. & 06.00 μ.μ. ἔως 09.00 μ.μ. ἐπὶ τῆς ὀδοῦ Παπαγεωργίου 3 (ὄπισθεν ἱεροῦ Ναοῦ ἁγ. Ἀθανασίου - Ἐγνατίας ὁδοῦ)
 Ἀναμένουμε τὴν ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης ὅλων γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ἀδελ¬φούς μας.


Ἐκ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ἡ παροῦσα ἀνακοίνωση νὰ ἀναγνωσθῇ πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα τὴν Κυριακὴ 17ην καὶ τὴν Κυριακὴ 24ην Δεκεμβρίου 2017 κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ.-


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Aνακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της Κυριακής 17ς και 24ης -12-2017 Έκκληση για συγκέντρωση φαρμάκων για το κοινωνικό ιατρείο της Ι.Μ.Θ. 127 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας