Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Πρόγραμμα Μητροπολίτη

Πρόγραμμα Μαρτίου - Απριλίου 2013 (25/2/2013)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 23.02.2013 .-
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(3-3-2013 ἕως 27-4-2013)
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ - 03.03.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργίαεἰς τὸν ἱερὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου.-
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 08.03.2013
6.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν Παναγίας τῶν Χαλκέων.-
 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ - 09.03.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν Παναγίας τῶν Χαλκέων, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ - 10.03.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργίαεἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ - 17.03.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργίαεἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.-
 
6.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς τῆς Συγχωρήσεως εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.-
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - 22.03.2013
7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Α’ Χαιρετισμῶν εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - 24.03.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου.-
 
6.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας.-
 
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - 25.03.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ Δοξολογία εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.-
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - 29.03.2013
7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Β’ Χαιρετισμῶν εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τῆς ἁγίας Τριάδος.-
 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ - 30.03.2013
6.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ -ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ - 31.03.2013
7.00-11.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ λιτάνευσις τοῦ σκηνώματος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν.-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - 05.04.2013
7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Γ’ Χαιρετισμῶν εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου Φωτίου.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ - 07.04.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου ἄνω Τούμπας.-
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - 12.04.2013
7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν εἰς τὸν ἱερὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν τῶν ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ - 14.04.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας.-
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - 19.04.2013
7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ - 21.04.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ ἁγίου Μηνᾶ.-
 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ - 27.04.2013
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν τοῦ ἁγίου Λαζάρου ἐντὸς τῶν κοιμητηρίων τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας.-
 
 
 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.-
 

Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Πρόγραμμα Μαρτίου - Απριλίου (Μ.Τεσσαρακοστή) 2013 120 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας