Αγιολογικό - Κέντρο Αγιολογικών Μελετών - Ακολουθίες Αγίων Αγιολογικό - Κέντρο Αγιολογικών Μελετών - Ακολουθίες Αγίων
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

Ἱερές Ἀκολουθίες
 
Στή Βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Μελετῶν μπορεῖ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νά ἀναζητήσει Ἀκολουθίες πού ἀναφέρονται σέ γιορτές Δεσποτικές, Θεομητορικές, Ἁγίων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, κ.ἄ.
 Οἱ  Ἀκολουθίες ἀποστέλλονται Δωρεάν καὶ διατίθενται μόνο γιὰ προσωπική χρήση τοῦ αἰτοῦντος.


Προεργασία

Γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ ἀποκτήσετε ὁποιαδήποτε Ἀκολουθία ἀπὸ τὴν συλλογή τῆς βιβλιοθήκης του Ἁγιολογικοῦ Κέντρου θὰ πρέπει γιὰ μία καὶ μόνο φορά νὰ προβεῖτε στήν παρακάτω διαδικασία:

1. ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: Ἐκτυπώνετε ἀπό ἐδῶ τὴν Υπεύθυνη Δήλωση.

2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: Συμπληρώνετε τὴν δήλωση μὲ τὰ προσωπικά σας στοιχεῖα.

3. ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ: Υπογράφετε, ἐφόσον ἀποδέχεσθε τοὺς ὅρους τῆς δήλωσης καὶ θεωρεῖτε τὸ γνήσιο ὑπογραφῆς ἀπὸ ΚΕΠ, ἀστυνομικό τμῆμα ἤ δημόσια ἀρχή.

4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ
: Μᾶς ἀποστέλλετε ταχυδρομικῶς τὴν Υπεύθυνη Δήλωση στὴ διεύθυνση:

Ἱερά Μονή Ἁγ. Θεοδώρας
Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν
 Ἑρμοῦ 34, 54 623
Θεσσαλονίκη

(Τηλ. 'Επικοινωνίας 2310 252639)


Μόλις παραλάβουμε τὴν ὑπεύθυνη δήλωσή σας θὰ μπορεῖτε νὰ προμηθευθεῖτε τὶς Ἀκολουθίες ποὺ ἐπιθυμεῖτε, εἶτε ἐπικοινωνώντας  τηλεφωνικῶς στό 2310252639, εἶτε μέσῳ email στό agiologiko@gmail.com.

Ἡ ἐπιλογή τῶν Ἀκολουθιῶν μπορεῖ νά γίνει ἀπό τήν ἀκόλουθη λίστα  :

(Σημείωση: σέ ὁρισμένες περιπτώσεις συνεορτασμοῦ περισσοτέρων τοῦ ἑνός ἁγίων μέ κοινή ἀκολουθία, ἡ καταχώριση ἔγινε σέ κάθε ἀρχικό γράμμα τῶν ἑορταζόντων ἁγίων, πρός διευκόλυνση τῶν ἐνδιαφερομένων)


Α

 • Ἄβιβος, Γουρίας & Σαμωνᾶς οἱ Ὁμολογητές (παράκληση)   (15/11)
 • Ἀγαθάγγελος μάρτυς   (23/1)
 • Ἀγαθάγγελος ὁσιομάρτυς   (19/4)
 • Ἀγαθάγγελος νεομάρτυς ἐκ Φλωρίνης   (Κυ τοῦ Τυφλοῦ)
 • Ἀγάθη παρθενομάρτυς   (5/2)
 • Άγαθόδωρος, Ἀγαθονίκη, Κάρπος & Πάπυλος (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)   (13/10) 
 • Ἀγάθων   (7/8 & 28/4: εὕρεση λειψάνων)
 • Ἀγάπη, Εἰρήνη, Χιονία παρθενομάρτυρες   (16/4)
 • Ἀγάπη, Πίστη, Ἐλπίδα & Σοφία   (17/9)
 • Ἀγγελῆς ὁ ἰατρός, νεομάρτυς   (3/12)
 • ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω ὅσιοι Πατέρες   (Β΄Κυ Ματθαίου)
 • Ἀδριανός & Ναταλία μάρτυρες (συμπλήρωση Ἀκολουθίας)   (26/8)
 • εὐλογία ἀεροπορικοῦ ταξιδιου 
 • Ἀθανάσιος ὁ Μέγας (ἀνακομιδή λειψάνων)   (2/5)
 • Ἀθάνασιος ὁ Ἀθωνίτης   (5/7)
 • Ἀθανάσιος ὁ πεντασχοινίτης   (10/7)
 • Ἀθανάσιος Μετεωρίτης   (20/4)
 • Ἀθανάσιος Κουλιακιώτης   (8/9)
 • Ἀθανάσιος ὁ Πάριος   (24/6)
 • Ἀθανάσιος ἐκ Σπάρτης Πισιδίας   (29/10)
 • Ἀθανάσιος, πατριάρχης Κων/πόλεως (παράκληση)   (28/10)
 • Ἀθανάσιος, ἐπίσκ. Χριστιανουπόλεως   (17/5)
 • Ἀθηναγόρας ὁ Ἀθηναῖος, ὁ ἀπολογητής & ὁμολογητής   (24/7)
 • Ἀθηνογένης, ἐπίσκ. Πηδαχθόης   (16/7)
 • Ἀθωνιάδος Σχολῆς Ἅγιοι (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθανάσιος Νεομάρτυς, Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Μακάριος Κορίνθου & Ἀθανάσιος ὁ Πάριος)  (Α΄Κυ μετά τήν 1/10)
 • Ἅγιοι Ἱ.Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης   (17/10)
 • Αἰκατερίνη μεγαλομάρτυς   (25/11)
 • Αἰμιλιανός μάρτυς   (18/7)
 • Ἀκάκιος Ἀσβεστοχωρίου, Ἀθανάσιος Κουλακιώτης & Γεώργιος Νεαπολίτης   (Α΄ Κυ Νοεμβρίου)
 • Ἀκάκιος & Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος   (12/7)
 • Ἀκάκιος Ἀσβεστοχωρίου, Εὐθύμιος, Ἰγνάτιος & Ὀνούφριος ὁσιομ.   (1/5)
 • Ἀκἀκιος, ἐπ. Λητῆς & Ρεντίνης   (16/8) 
 • Ἀκίνδυνος, Ἀνεμπόδιστος, Ἀφθόνιος, Ἐλπιδηφόρος & Πηγάσιος   (2/11)
 • Ἀκύλας & Πρίσκιλλα   (13/2)
 • Ἀκυλίνα νεομάρτυς, ἡ Ζαγκλιβερινή   (27/9)
 • Ἀλεξάνδρα μάρτυς, ἤ Ἀλεξανδρία βασίλισσα   (21/4)
 • Ἀλέξανδρος ὁ Θεσσαλονικεύς ὁ Δερβίσης   (26/5)
 • Ἀλέξανδρος, Ἀλφειός, Ζώσιμος μάρτυρες   (28/9)
 • Ἀλέξανδρος, πατριάρχης Κων/πόλεως   (30/8)
 • Ἀλέξανδρος, ἀρχιεπ. Μηθύμνης   (30/11)
 • Ἀλέξιος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ   (17/3)
 • Ἀλκιβιάδης μάρτυς   (16/8)
 • Ἀλκίσων, μητροπ. Νικοπόλεως   (28/9)
 • Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων   (7/12)
 • Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα (παράκληση)   (10/10)
 • Ἀνάργυροι Ἅγιοι Πάντες   (17/10)
 • Ἀνάργυροι, εἴκοσι ἅγιοι   (17/10)
 • Ἀναστασία ἡ Πατρικία, Ἀναστασία μάρτυς, Ἀναστασία νεομάρτυς ἐκ Πατρῶν, Ἀναστασία ἀσκήτρια, Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια, Ἀναστασία ἡ Παρθένος   (Τε ἤ Σα Διακαινησίμου)
 • Ἀναστασία Ρωμαία   (29/10)
 • Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια   (22/12)
 • Ἀναστασία & Χριστόδουλος   (Τρ Διακαινησίμου) 
 • Ἀναστάσιος ὁ Ναυπλιεύς   (1/2)
 • Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης   (22/1)
 • Ἀναστάσιος Παραμυθίας   (18/11)
 • Ἄναστάσιος ὁ Σιναΐτης   (21/4) 
 • Ἀναστάσιος Ἁγ. Βλασίου   (8/7)
 • Ἀναστάσιος & Δημήτριος νεομάρτυρες   (11/8)
 • Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος   (30/11)
 • Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης   (19/8)
 • Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, ἀρχιεπ. Κρήτης   (4/7)
 • Ἀνδρέας ὁ ἐρημίτης   (15/5)
 • Ἀνδρέας Β΄, ἀρχιεπ. Μηθύμνης   (18/9, μνήμη Πατέρων Στ΄Οἰκ. Συνόδου)
 • Ἀνδρέας Β΄, ἐπίσκ. Μηθύμνης   (Κυ Πατέρων Α΄Οἰκ. Συνόδου ἤ 28/5)
 • Ἄνδρέας ὁ κατά Χριστόν σαλός   (28/5)
 • Ἀνδρόμαχος μάρτυς   (12/10)
 • Ἀνδρόνικος & Ἀθανασία   (9/10)
 • Ἀνδρόνικος, Πρόβος & Τάραχος   (12/10)
 • Ἀνθία & Ἐλευθέριος ἱερομάρτυς   (15/12)
 • Ἄνθιμος, ἐπίσκ. Νικομηδείας   (3/9)
 • Ἄνθιμος ἐν Χίῳ   (15/2)
 • Ἄνθιμος ἐκ Κεφαλληνίας   (4/9)
 • Ἄννα, μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου   (25/7 & 9 /12)
 • Ἄννα & Ἰωάννης, ὁ υἱός αὐτῆς, οἱ ἐκ Λαρίσης   (13/6)
 • Ἀντίπας, ἐπίσκ. Περγάμου   (11/4)
 • Ἀντώνιος ὁ Μέγας (χαιρετισμοί)   (17/1)
 • Ἀντωνίνη μάρτυς   (10/6)
 • Ἀντώνιος Βεροίας   (17/1)
 • Ἀντώνιος νεομάρτυς ὁ Ἀθηναῖος   (5/2)
 • Ἀνυσία ὁσιομάρτυς   (30/12 & 23/10)
 • Ἀπολλόδωρος, ἐπίσκ. Φαιακίας   (Β΄Κυ Ματθαίου)
 • Ἀπόστολοι δώδεκα   (30/6)
 • Ἀπόστολος ὁ Νέος   (16/8)
 • Ἀπόστολος & Θεοχάρης ἀπό τήν Ἄρτα   (Τε Διακαινησίμου)
 • Ἀργυρή νεομάρτυς   (30/4)
 • Ἀργύριος ὁ Ἐπανομίτης   (11/5)
 • Ἀριάδνη μάρτυς   (18/9)
 • Ἀρίσταρχος Θεσσαλονίκης   (27/9)
 • Ἀριστίων ἱερομάρτυς   (3/9)
 • ἀρραβῶνος & γάμου (κατά τή Θ. Λειτουργία)
 • Ἀρσένιος ἐκ Φαράσων   (10/11)
 • Ἀρσένιος ὁ νέος, ἐν Πάρῳ   (18/8)
 • Ἀρσένιος, μητροπ. Βεροίας   (28/5)
 • Ἀρσένιος ὁ Ἁγιοφαραγγίτης (παράκληση & χαιρετισμοί)   (14/7)
 • Ἀρσένιος, κτίτωρ Ἱ.Μονῆς Βαρνάκοβας   (8/5)
 • Ἀρσένιος, ἀρχιεπ. Έλασσῶνος   (8/5) 
 • Ἀρτέμιος μεγαλομάρτυς   (20/10)
 • Ἀστέριος, Κλαύδιος, Νέων, Νεονίλλη   (30/10)
 • Ἀστέριος ὁ θαυματουργός   (7/8)
 • Ἀστίος ἱερομάρτυς   (6/7)
 • Αὐγουστῖνος, ἐπίσκ. Ἱππῶνος   (15/6)
 • Αὐξέντιος, Εὐστράτιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος, Ὀρέστης, μάρτυρες & Λουκία παρθενομάρτυς   (13/12)
 • Αὐξίβιος, ἐπίσκ. Σόλων   (17/2)
 • Ἀχιλλεύς, Φῆλιξ & Φουρτουνᾶτος, ἱερομάρτυρες   (24/4)
 • Ἀχίλλιος, ἐπίσκ. Λαρίσης    (15/5)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Β

 • Βάκχος & Σέργιος   (7/10)
 • Βαρβάρα μεγαλομάρτυς    (4/12)
 • Βάρβαρος ὁ Πενταπολίτης    (15/5 & 23/6)
 • Βαρθολομαῖος ἀπόστολος    (11/6)
 • Βαρνάβας ἀπόστολος   (11/6)
 • Βαρνάβας ἐν Βάσῃ    (11/6)
 • Βαρσανούφιος & Ἰωάννης   (6/2)
 • Βασιλέας ἱερομάρτυς, ἐπίσκοπος Ἀμασείας   (26/4)
 • Βασίλειος ὁ Μέγας (Χαιρετισμοί)   (1/1)
 • Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης, Πέτρος, Μακρίνα – Ἁγία Οἰκογένεια   (10/1)
 • Βασίλειος, ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης   (1/2)
 • Βασίλειος τοῦ Ὄστρογκ, μητροπ. Ζαχουμίου   (29/4)
 • Βάσσα καί τά τέκνα αὐτῆς Ἀγάπιος, Θεόγνιος καί Πίστος   (21/8)
 • Βενέδικτος ὁσιομάρτυς   (12/6)
 • ἐν Βερροίᾳ ἅγιοι πάντες   (16/10)
 • ἐν τῇ Σκήτῃ (Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου) Βερροίας Ὅσιοι Πατέρες   (Β΄Κυ Ματθαίου)
 • Βερονίκη ἡ αἱμορροοῦσα    (12/7)
 • Βησσαρίων ὁ θαυματουργός, ἀρχιεπίσκ. Λαρίσης   (15/9)
 • Βησσαρίων ὁ Αἰγύπτιος   (20/2)
 • Βίτων μάρτυς    (15/6)
 • Βλάσιος, ἐπίσκ. Σεβαστείας   (11/2)
 • Βονιφάτιος μάρτυς    (19/12)
 • Βουκόλος, ἐπ. Σμύρνης   (6/2)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)


Γ

 • Γαβριήλ & Μιχαήλ, ἅγ.Ἀρχάγγελοι (χαιρετισμοί & παράκληση)   (8/11)
 • Γαλακτίων & Ἐπιστήμη   (5/11)
 • Γεννάδιος, ἀρχιεπ. Κων/πόλεως   (17/11)
 • Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης   (4/3)
 • Γεράσιμος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ ὁ θαυματουργός   (20/10)
 • Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος   (7/4)
 • Γεράσιμος ὁ νέος καί θαυματουργός, κτίτωρ Ἱ. Μ. Ἁγ.Τριάδος Σουρβίας   (15/9)
 • Γερβάσιος & Γεώργιος ἐκ Γοματίου   (Α΄ Σα Μαΐου)
 • Γερμανός, ἀρχιεπ. Κων/πόλεως   (12/5)
 • Γερμανός ὁ ἐν Ἀλάσκᾳ   (13/12)
 • Γερμανός ὁ ἁγιορείτης   (12/5)
 • Γερμανός, ἱδρυτής Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης   (22/11)
 • Γερόντιος ὅσιος   (26/7)
 • Γεώργιος ὁ τροπαιοφόρος   (23/4, 3/11, 30/1)
 • Γεώργιος ἐν Ἰωαννίνοις   (17/1)
 • Γεώργιος Νεαπολίτης, Ἀθανάσιος Κουλακιώτης, & Ἀκάκιος Ἀσβεστοχωρίου   (Α΄Κυ Νοεμβρίου)
 • Γεώργιος Νεαπολίτης   (3/11)
 • Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης   (26/11)
 • Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης   (8/1)
 • Γεώργιος ἐκ Ραψάνης   (5/3)
 • Γεώργιος, ἐπίσκ. Ἀμάστριδος   (21/2)
 • Γεώργιος Καρσλίδης ὁ ὁμολογητής   (4/11)
 • Γεώργιος ὁ Ἴβηρ, ἐν Μυτιλήνῃ ἀθλήσας   (2/1)
 • Γεώργιος ἐκ Πλαγιᾶς Λέσβου, ὁ Πασγιάνος   (14/2)
 • Γεώργιος, ἀρχιεπ. Μυτιλήνης   (7/4)
 • Γεώργιος ὁ Κύπριος ὁ νεομάρτυς (παράκληση)   (23/4) & (13/4 : ἀνακομιδή λειψάνων)
 • Γεώργιος, Δαβίδ & Συμεών οἱ αὐτάδελφοι ἐκ Λέσβου   (1/2)
 • Γλυκερία   (13/5)
 • Γοβδελαάς ὁ Πέρσης   (29/9)
 • Γολινδούχ - Μαρία ἡ ἐκ Περσίας   (13/7)
 • Σύναξις τῶν ἐκ Γορτυνίας & Μεγαλοπόλεως Ἁγίων
 • Γουρίας, Ἄβιβος & Σαμωνᾶς οἱ ὁμολογητές (παράκληση)    (15/11)
 • Γρηγέντιος, ἀρχιεπ. Αἰθιοπίας   (19/12)
 • Γρηγόριος ὁ Ε΄   (10/4)
 • Γρηγόριος ὁ θεολόγος (χαιρετισμοί)   (25/1)
 • Γρηγόριος Νεοκαισαρείας   (17/11)
 • Γρηγόριος, ἐπίσκ. Ἀκραγαντίνων   (23/11)
 • Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης & Γεράσιμος ὁ Εὐβοεύς (παράκληση)    (7/12 στό Ἅγ. Ὄρος, 6/4 στήν Κρήτη)
 • Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς   (14/11 & Β΄ Κυ Νηστειῶν)
 • Γρηγόριος, ἀρχιεπ. Ἡρακλείας (ἀνακομιδή λειψάνων)   (20/10)
 • Γρηγόριος ὁ Διάλογος   (12/3)
 • Γρηγόριος, Θεόδωρος & Λέων οἱ ἐν Κεφαλληνίᾳ   (Κυ ἁγ. Πάντων)
 • Γρηγόριος, ἐπίσκ. Ἄσσου   (10/7 & Κυ μετά τίς 10/11)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Δ

 • Δαβίδ ὁ ὅσιος   (26/6)
 • Δαβίδ ἐν Εὐβοίᾳ   (1/11)
 • Δαβίδ, Συμεών & Γεώργιος οἱ αὐτάδελφοι ἐκ Λέσβου   (1/2)
 • Δάμαρις ἡ Ἀθηναία   (3/10)
 • Δαμιανός ἐκ Μυριχόβου Θεσσαλίας   (14/2)
 • Δάναξ ὁ ἀναγνώστης   (16/1)
 • Δανιήλ προφήτης & οἱ σύν αὐτῷ Τρεῖς Παῖδες   (17/12)
 • Δανιήλ προφήτης & Διονύσιος ἀρχιεπ. Αἰγίνης   (17/12)
 • Δημητριανός, ἐπίσκ. Κυθηρίας Κύπρου (χαιρετισμοί)   (6/11)
 • Δημητριανός ὁ Ἀνδριδιώτης   (16/8)
 • Δημητριανός, ἐπ. Ταμασοῦ   (27/1)
 • Δημήτριος μυροβλήτης   (26/10)
 • Δημήτριος, Νέστωρ καί Λοῦπος   (27/10)
 • Δημήτριος ὁ Νέος, ὁ Πελοποννήσιος   (14/4 & 22/5)
 • Δημήτριος ὁ Νέος ἐκ Σαμαρίνης   (18/8)
 • Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης   (29/1)
 • Δημήτριος & Ἀναστάσιος νεομάρτυρες   (11/8)
 • ἀπό Δήμιων & Δεσμοφυλάκων ἅγιοι μάρτυρες   (κινητή)
 • Δημοσθένης μάρτυς ὁ ἐν Καρθαγένῃ (παράκληση)   (10/4)
 • Δημοσθένης, ἐκ τῶν 20000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ   (28/12)
 • Διονυσιάτες Ἅγιοι Πατέρες (κινητή)
 • Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης   (3/10)
 • Διονύσιος Αἰγίνης,  ἐκ Ζακύνθου   (17/12 & 24/8)
 • Διονύσιος, ἐπίσκ. Κορίνθου   (29/11)
 • Διονύσιος ἐν Ὀλύμπῳ   (23/1)
 • Διονύσιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως   (23/11)
 • Διονύσιος ὁ ρήτωρ & Μητροφάνης ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ἄθω   (9/7)
 • Διονύσιος, κτίτωρ Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἁγ. Ὄρους   (25/6)
 • Δομέτιος ὁ Πέρσης   (7/8)
 • Δομινίκη   (8/1)
 • Δομνίνη μάρτυς καί οἱ θυγατέρες αὐτῆς Βερίνη & Προσδόκη   (4/10)
 • Δονᾶτος   (30/4)
 • Δούκας νεομάρτυς ὁ Μυτιληναῖος   (24/4)
 • Δωρόθεος Τύρου   (5/6) 
 • Δωρόθεος ἀββᾶς   (13/8)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Ε

 • Εἰρηναῖος ἱερομάρτυς, ἐπίσκ. Λουγδούνου   (22/8 & 23/8)
 • Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου   (28/7)
 • Εἰρήνη μεγαλομάρτυς   (5/5)
 • Ἐλευθέριος ἱερομάρτυς   (15/12)
 • Ἐλευθέριος ἱερομάρτυς & Ἀνθία   (15/12)
 • Ἐλισάβετ ἡ θαυματουργός   (24/4)
 • Ἐλισσαῖος προφήτης   (14/6)
 • Ἐλπιδηφόρος, Ακίνδυνος, Ἀφθόνιος, Ἀνεμπόδιστος & Πηγάσιος   (2/11)
 • Ἐμμέλεια   (30/5)
 • Ἐπαφρόδιτος ὁ ἀπόστολος   (18/5)
 • Ἐπιφάνιος, ἀρχιεπίσκ. Κύπρου   (12/5)
 • ἐν τῇ Ἑπτανήσῳ τρεῖς Ἅγιοι Πατέρες (ἅγιοι Σπυρίδων, Διονύσιος & Γεράσιμος)   (Α΄Κυ μετά τίς 15/8)
 • Ἑπτάριθμοι Ἅγιοι (Κύριλλος, Μεθόδιος, Κλήμης, Σάββας, Ἀγγελάριος, Γοράσδων, Ναούμ)   (17/7)
 • Ἔρασμος ἱερομάρτυς   (2/6)
 • Ἑρμιόνη παρθενομάρτυς   (4/9)
 • Ἑρμογένης ἱερομάρτυς, ἐπίσκ. Σάμου   (5/10)
 • Ἑρμόλαος ἱερομάρτυς (παράκληση)   (26/7)
 • ἐν Εύβοίᾳ ἅγιοι Πάντες   (Κυ Παραλύτου)
 • Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος   (21/1)
 • Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός   (5/8)
 • Εὐδοκία ἀπό Σαμαρειτῶν   (1/3)
 • Εὐδόκιμος Δίκαιος   (31/7)
 • Εὐδόκιμος ὁ Βατοπαιδινός   (5/10)
 • Εὐθύμιος ὁ Μέγας   (20/1)
 • Εὐθύμιος ὁ Νέος   (15/10)
 • Εὐθύμιος ἱερομάρτυς, μητροπ. Ρόδου   (9/8)
 • Εὐθύμιος, ἐπίσκ. Σάρδεων (χαιρετισμοί)   (26/12)
 • Εὐκαρπίων & Τρόφιμος μάρτυρες   (18/3)
 • Εὐλογία, μητέρα ἄββᾶ Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου   (12/1)
 • Εὐλόγιος, ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας   (13/2)
 • Εὐμένιος & Παρθένιος ἐν Μονῇ Κουδουμᾶ Κρήτης   (10/7)
 • Εὐμένιος, ἐπίσκ.Γορτύνης (παράκληση)
 • Εὐνίκη μεγαλομάρτυς   (28/10)
 • Εὖπλος ὁ διάκονος   (11/8)
 • Εὐπραξία   (25/7)
 • Εὐρυτανίας Ἅγιοι   (τελευταία Κυ Αὐγούστου)
 • Εὐσέβιος, ἐπίσκ. Σαμοσάτων   (22/6)
 • Εὐστάθιος, ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης   (20/9)
 • Εὐστάθιος μεγαλομάρτυς καί ἡ Συνοδεία αὐτοῦ   (20/9)
 • Εὐστοχία   (28/9)
 • Εὐστράτιος ἐν Ὀλύμπῳ Βιθυνίας   (9/1)
 • Εὐστράτιος, Εὐγένιος, Αὐξέντιος, Μαρδάριος, Ὀρέστης & Λουκία   (13/12)
 • Εὐτύχιος (ἐπίσκ .Γορτύνης), Εὐτυχιανός καί Κασσιανή ἤ Εὐτυχιανή, οἱ αὐτάδελφοι (παράκληση, μεγαλυνάρια)   (17/8)
 • Εὐφημία ἡ μεγαλομάρτυς   (11/7)
 • Εὐφροσύνη ὁσία   (25/9)
 • Εὐφρόσυνος ὁ Νέος, ἐν τῇ μονῇ Κηπουραίων Κεφαλληνίας   (10/9)
 • Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρας   (11/9)
 • Ἐφραίμ ὁ Σύρος ὁ θαυματουργός   (28/1)
 • Ἐφραίμ καί Ἰσαάκ οἱ Σύροι   (28/1)
 • Ἐφραίμ μεγαλομάρτυς καί θαυματουργός   (5/5 & 3/1)
 • Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης   (27/2)
  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Ζ

 • Ζακχαῖος ἀπόστολος   (20/4)
 • Ζαφείριος ὁ νεομάρτυς   (11/6)
 • Ζαχαρίας ὁ Ἀρτεύς   (20/1)
 • Ζαχαρίας ὁ Κορίνθου   (30/3)
 • Ζηνόβιος & Ζηνοβία   (30/10)
 • Ζήνων   (10/2)
 • Ζωσιμᾶς   (4/4)
 • Zώσιμος, Ἀλέξανδρος, Ἀλφειός μάρτυρες   (28/9)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)
   

Η

 • Ἠλίας προφήτης   (20/7)
 • Ἠλίας ὁ Σπηλαιώτης   (11/9)
 • Ἠλίας ὁ Νέος   (17/8)
 • Ἡλιόφωτοι (ἤ Ἀλιφῶτες)   (13/7)
 • Ἠπείρου Ἅγιοι Πάντες   (κινητή)
 • Ἡρακλείδιος, ἐπ. Ταμασοῦ Κύπρου (παράκληση)   (17/9)
 • Ἠρωδίων, ἐπίσκ. Ν. Πατρῶν – Ὑπάτης   (8/4)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Θ

 • Θαδδαῖος ὁ ὁμολογητής   (29/12)
 • Θαλλέλαιος μεγαλομάρτυς   (20/5)
 • Θέκλα, μεγαλομάρτυς καί ἰσαπόστολος   (24/9)
 • Θεμιστοκλῆς μάρτυς   (21/12)
 • Θεοδόσιος ὁ Νέος   (7/8)
 • Θεοδόσιος ὁ κοινοβιάρχης   (11/1)
 • Ι.Μ.Ὁσ. Θεοδοσίου ἅγιοι ὁσιομάρτυρες   (15/1)
 • Θεοδότη, μητέρα ἁγίων Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ   (2/1)
 • Θεόδοτος, ἐπίσκ. Κυρήνειας Κύπρου   (2/3)
 • Θεοδώρα ὁσία   (3/8)
 • Θεοδώρα Αὐγούστα   (11/2)
 • Θεοδώρα, βασίλισσα Ἄρτης   (11/3)
 • Θεοδώρα ἐν Ἀλεξανδρείᾳ   (11/9)
 • Θεοδώρα – Βάστα Ἀρκαδίας   (11/9)
 • Θεόδωρος Τήρωνος   (17/2)
 • Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης   (8/2)
 • Θεόδωρος Τήρων καί Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης   (κινητή)
 • Θεόδωρος & Μιχαήλ οἱ Ἁγιοσαββίτες   (19/7)
 • Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος   (17/2)
 • Θεόδωρος ὁ Στουδίτης   (11/11)
 • Θεόδωρος ὁ Μυτιληναῖος (εὕρεση ἱερῶν λειψάνων)   (4/9)
 • Θεόδωρος έν Κυθήροις   (12/5)
 • Θεόδωρος Καντουαρίας   (19/9)
 • Θεόδωρος ὁ Γαβρᾶς (παράκληση)   (2/10)
 • Θεοκλητώ ἡ θαυματουργός   (3/8)
 • Θεοκτίστη ἡ Λεσβία   (9/11)
 • Θεόκτιστος, συνασκητής τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου   (3/9)
 • Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής, ὁ Ποιητής καί Γραπτός, ἐπίσκ. Νικαίας   (11/10)
 • Θεοφάνης ὁ νεομάρτυς   (8/6)
 • Θεοφάνης, ἐπίσκ. Ξάνθης & Περιθεωρίου   (3/5)
 • Θεοφάνης & Παΐσιος οἱ Κολλυβάδες   (8/6)
 • Θεοφανώ ἡ βασίλισσα   (16/12)
 • Θεόφιλος μυροβλήτης ὁ Ἁγιορείτης   (8/7)
 • Θεόφιλος νεομάρτυς   (24/7)
 • Θεοφύλακτος, ἐπίσκ. Νικομηδείας   (8/3)
 • Θεοχάρης ὁ νεομάρτυς   (20/8)(μέρος ἀκολουθίας)
 • Θεοχάρης & Ἀπόστολος ἀπό τήν Ἄρτα   (Τε Διακαινησίμου)
 • Θεράπων ὁ θαυματουργός   (14/5)
 • Θεράπων ἱερομάρτυς   (14/10) & (27/10 :μετακομιδή λειψάνων ἐκ Κύπρου εἰς Κωνσταντινούπολιν)
 • ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἅγιοι Πάντες   (κινητή)
 • Θεωνᾶς, ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης   (4/4 & Δ΄Κυ Νηστειῶν)
 • ἐν Θηβαΐδι Αἰγύπτου ὅσιοι Πατέρες   (Σα Τυρινῆς)
 • Θύρσος (ἀναπλήρωση Ἀκολουθίας)   (14/12)
 • Θωμαΐς μάρτυς   (14/4)
 • Θωμαΐς ἡ ἐκ Λέσβου   (3/1)
 • Θωμᾶς ἀπόστολος   (6/10)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)
   

Ι

 • Ἴα (Βιολέττα)   (11/9)
 • Ἰάκωβος ἀδελφόθεος   (23/10)
 • Ἰάκωβος ἐν Εὐβοίᾳ   (22/11)
 • Ἰάκωβος ὁ Νέος καί οἱ μαθητές αὐτοῦ, Ἰάκωβος ἱεροδιάκονος & Διονύσιος μοναχός   (1/11)
 • Ἰάκωβος ὁ Πέρσης   (27/11)
 • Ἰανουάριος ἱερομάρτυς   (21/4)
 • Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος   (20/12 & 29/1)
 • Ἰγνάτιος, ἀρχιεπ. Μηθύμνης   (14/10)
 • Ἰγνάτιος, Νεόφυτος, Νεῖλος καί Προκόπιος, κτίτορες Ι. Μονῆς Μαχαιρᾶ   (13/12)
 • Ἰεζεκιήλ προφήτης    (23/7)
 • Ἱεράρχες Τρεῖς (χαιρετισμοί)   (30/1)
 • Ἰερουσαλήμ & τῶν υἱῶν αὐτῆς Σεκένδου, Σεκενδίκου & Κηγόρου   (4/9)
 • Ἱερόθεος, ἐπίσκ. Ἀθηνῶν   (4/10)
 • Ἱερόθεος ἐκ Καλαμῶν Πελοποννήσου, ἐν τῃ Ἱ.Μ.Ἰβήρων ἀσκήσας   (13/9)
 • Ἱερώνυμος   (15/6)
 • Ἱλαρίων, ἐπίσκ. Μογλενῶν   (21/10)
 • Ἱλαρίων ὁ Ἁγιαννανίτης (παράκληση)   (20/9)
 • ἀνάμνηση σεισμῶν στά Ἰόνια νησιά τό 1953   (11/8)
 • Ἰούδας ἀπόστολος   (19/6)
 • Ἰουλία ἡ ἐν Ἀγκύρᾳ & αἱ σύν αὐτῇ   (18/5)
 • Ἰούλιος & Ἰουλιανός, οἱ ἐξ Αἰγίνης   (19/5)
 • Ἰουλίττα & Κήρυκος   (15/7)
 • Ἰουστίνη & Κυπριανός   (2/10)
 • Ἰουστῖνος Πόποβιτς (ἀνακομιδή ἱερῶν λειψάνων)   (14/6)
 • Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, ἐπίσκ. Νινευΐ   (28/9)
 • Ἰσιδώρα ἡ Ταβενησιώτισσα   (1/5)
 • Ἰσίδωρος μεγαλομάρτυς   (14/5)
 • Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης   (4/2)
 • Ἰωακείμ & Ἄννα   (9/9)
 • Ἰωακείμ ἐν Ἰθάκῃ   (23/5)
 • Ἰωάννης Πρόδρομος   (7/1)
 • Ἰωάννης ὁ θεολόγος & εὐαγγελιστής (χαιρετισμοί)   (26/9)
 • Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (χαιρετισμοί)   (13/11)
 • Ἰωάννης Βλαδίμηρος   (22/5)
 • Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός   (4/12)
 • Ἰωάννης ἐκ Κονίτσης   (23/9)
 • Ἰωάννης ὁ ἐλεήμων, ἀρχιεπίσκ. Ἀλεξανδρείας   (12/11)
 • Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης (παράκληση)   (30/3)
 • Ἰωάννης ὁ Ρῶσος   (27/5)
 • Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης   (15/1)
 • Ἰωάννης (ἤ Ἰωακείμ), ἐπίσκ. Ζιχνῶν & κτίτωρ Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου   (12/12)
 • Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ἐπίσκ. Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο   (2/7)
 • Ἰωάννης, ἐπίσκ. Κολωνίας, ὁ ἡσυχαστής   (3/12)
 • Ἰωάννης ὁ Βατατζής, ὁ ἐλεήμων βασιλιάς   (4/11)
 • Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης, ὁ Κρής   (6/10)
 • Ἰωάννης Ρίλας   (19/10)
 • Ἰωάννης ὁ Καλοκτένης, ἐπίσκ. Θηβῶν   (29/4)
 • Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης   (20/12)
 • Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης   (1/10)
 • Ἰωάννης ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ, νεομάρτυς 1821   (19/5)
 • Ἰωάννης ὁ Σερραῖος   (12/5)
 • Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος   (25/8)
 • Ἰωάννης ἐκ Τουρκολέκα Ἀρκαδίας   (16/10)
 • Ἰωάννης νεομάρτυς ἐκ τῆς Χαλάστρας (Πύργου)   (15/2)
 • Ἰωάννης ἐκ Τραπεζοῦντος, ἐν Σοτζαβίᾳ   (Πε τῆς Πεντηκοστῆς)
 • Ίωάννης ὁ Κάλφας   (26/2)
 • Ἰωάννης ὁ Μόσχος   (12/3)
 • Ἰωάννης & Κῦρος, ἀνάργυροι ἅγιοι   [31/1 (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας) & 28/6]
 • Ἰωάννης & Βαρσανούφιος   (6/2)
 • Ἰωάννης ὁ Ξένος (παράκληση)   (20/9)
 • Ἰωάννης, Σταμάτιος & Νικόλαος ἐκ Σπετσῶν, ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντες   (3/2)
 • Ἰωάννης & Συμεών ὁ διά Χριστόν σαλός   (21/7)   
 • Ἰωάννης, Ἰωσήφ & Νικήτας ἐν Προβατείῳ ὄρει τῆς Χίου   (20/5)
 • Ἰωαννίκιος ὅσιος, ὁ Μέγας   (4/11)
 • Ἰωήλ προφήτης   (19/10)
 • Ἰωάσαφ καί Βαρλαάμ   (26/8)
 • Ἰωσήφ ὁ Δίκαιος   (Κυ μετά τοῦ Χριστοῦ γέννηση)
 • Ἰωσήφ ἐκ Κρήτης ὁ Ἡγιασμένος    (22/1)
 • Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας   (31/7)
 • Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής   (16/8)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Κ

 • Καισάριος ὁ ἰατρός, ἀδερφός ἁγ.Γρηγορίου Θεολόγου   (9/3)
 • Καλλινίκη μάρτυς (παράκληση)   (22/3)
 • Καλλιόπη, παρθενόμαρτυς   (8/6)
 • Καρεῶτες Πατέρες ὁσιομάρτυρες   (5/12)
 • ἐν Καρθαγένῃ Τεσσαράκοντα μάρτυρες   (10/4)
 • Κάρπος, ἐπίσκ. Θυατείρων, Πάπυλος, Ἀγαθόδωρος & Ἀγαθονίκη (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)   (13/10)  
 • Κασσιανή ὁσία   (7/9)
 • Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος   (28 ἤ 29/2)
 • σύναξις Καυσοκαλυβιτῶν ἁγίων   (Α΄ Κυ Ὀκτωβρίου)
 • Κενδέας   (6/10)
 • ἐν Κεφαλληνίᾳ ἅγιοι Γρηγόριος, Θεόδωρος & Λέων   (Κυ ἁγ. Πάντων)
 • Κήρυκος & Ἰουλίττα   (15/7)
 • ἐν Κίνᾳ ἅγιοι νεομάρτυρες   (Β΄Κυ Μτθ)
 • Κλαύδιος, Ἀστέριος, Νέων, Νεονίλλη   (30/10)
 • Κλεόπας ἀπόστολος   (30/10)
 • Κλεοπάτρα   (19/10)
 • Κλήμης, ἀρχιεπ. Ἀχρίδος   (25/11)
 • Κλήμης ἐν τῷ Σαγματίῳ ὄρει   (26/1)
 • Κοδρᾶτος & οἱ σύν αὐτῷ οἱ ἐν Κορίνθῳ (παράκληση)   (10/3)
 • Κολλυβάδες Πατέρες   (κινητή)
 • Κόνων ὅσιος   (19/2)
 • ἐν τῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κορέας Προστάτες Ἅγιοι   (3/10)
 • Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἰσαπόστολος   (24/8)
 • Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος (ἀνακομιδή λειψάνων)   (18/11)
 • Κοσμᾶς ὁ Ζωγραφίτης   (22/9) 
 • Κοσμᾶς & Δαμιανός, ἀνάργυροι ἐκ Ρώμης   (1/7)
 • Κοσμᾶς & Δαμιανός, ἀνάργυροι ἐξ Ἀσίας   (1/11)
 • Κούαρτος ἀπόστολος, ἱδρυτής Ἐκκλησίας Βηρυττοῦ   (10/11)
 • ἐν Κρήτῃ Ὅσιοι 99   (7/10)
 • ἐν Κρήτῃ Δέκα μάρτυρες   (23/12)
 • Κρίσπος ἐκ τῶν Ο΄ἀποστόλων   (8/12)
 • ἐν Ἱ. Μ. Κύκκου Ἅγιοι   (Κυ μετά τίς 15 Αὐγούστου)
 • Κυπριανός & Ἰουστίνη   (2/10)
 • Κύπρος – Ἱ.Μ. Καντάρας (Δεκατρεῖς ὁσιομάρτυρες)   (19/5)
 • Κύπρος – Μητρόπ. Ταμασοῦ, Ἅγιοι   (κινητή)
 • Κύπρου Ἅγιοι   (Α΄ Κυ Ὀκτωβρίου)
 • Κυράννα ἀπό Ὄσσα   (28/2)
 • Κυριακή  (7/7)
 • Κυριακός ὁ ἀναχωρητής   (29/9)
 • Κύριλλος, ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας   (9/6)
 • Κύριλλος καί Μεθόδιος   (11/5)
 • Κύριλλος Στ΄, πατριάρχης Κων/πόλεως   (18/4)
 • Κύριλλος ὁ Θεσσαλονικεύς   (6/7)
 • Κῦρος & Ἰωάννης, ἅγιοι ἀνάργυροι   [31/1(ἀναπλήρωση ἀκολουθίας) & 28/6]
 • Κωνσταντῖνος & Ἑλένη (χαιρετισμοί)   (21/5)
 • Κωνσταντῖνος Ὑδραῖος   (14/11)
 • Κωνσταντῖνος ὁ Ἀλαμάνος   (1/7)
 • Κωνσταντῖνος ἐξ Ἀγαρηνῶν   (2/6)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Λ

 • Λάζαρος (ἀνακομιδή λειψάνων)   (17/10)
 • Λάζαρος ἐκ Τριπόλεως   (23/2)
 • Λαυρέντιος ἐν νήσῳ Σαλαμίνι   (7/3)
 • Λεόντιος   (11/12)
 • Λεόντιος, ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων   (14/5)
 • Λεονάρδος ὁ ὁμολογητής   (6/11)
 • ἐκ Λέσβου Πέντε ἁγίες νεάνιδες   (5/4)
 • ἐν Λέσβῳ ἅγιοι   (κινητή)
 • Λεύκιος μάρτυς   (14/12)
 • Λέων, ἐπίσκ. Κατάνης   (20/2)
 • Λεωνίδας   (15/4)
 • Λεωνίδης & ἡ συνοδεία αὐτοῦ (Χαρίεσσα, Νίκη, Νουνεχία, Βασίλισσα, Γαλήνη, Καλλίς, Θεοδώρα)   (16/4)
 • ἐν νήσῳ Λήμνῳ ἅγιοι πάντες   (β΄Σα Ἰουλίου)
 • Ληστής, δίκαιος καί εὐγνώμων   (12/10)
 • ἐν Λιβύῃ Ἀφρικῆς ἅγιοι πάντες   (26/10)
 • Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος   (16/10)
 • Λουκᾶς ἀπόστολος   (18/10)
 • Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ἀρχιεπ. Συμφερουπόλεως   (11/6)
 • Λουκᾶς ἐν Στειρίῳ    (7/2)
 • Λουκᾶς νεομάρτυς, ὁ Ἀδριανουπολίτης   (23/3) 
 • Λουκία & Εὐστράτιος, Αὐξέντιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος, Ὀρέστης   (13/12)
 • Λουκιανός ἱερομάρτυς   (15/10)
 • Λυδία ἡ ἐν Φιλίπποις    (20/5)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Μ

 • Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος   (19/1)
 • Μακάριος,ἀρχιεπ.Κορίνθου (Νοταρᾶς)   (17/4)
 • Μακρίνα, ἀδ. Μ. Βασιλείου   (19/7)
 • Μάμας   (2/9)
 • Μάμας, Μόδεστος & Τρύφων (παράκληση)
 • Μανουήλ νεομάρτυς ὁ ἐν Χίῳ   (15/3) 
 • Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής   (21/1)
 • Μάξιμος ὁ Βατοπαιδινός & Παναγία ἐν Βατοπαιδίῳ ἡ Παραμυθία   (21/1)
 • Μάξιμος ὁ Γραικός   (21/1)
 • Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης   (13/1)
 • Μαρδάριος, Ὀρέστης, Αὐξέντιος, Εὐστράτιος, Εὐγένιος, Λουκία   (13/12)
 • Μάρθα & Μαρία, ἀδελφές Λαζάρου   (4/6)
 • Μαρία Μαγδαληνή   (22/7)
 • Μαρία ἡ Αἰγυπτία   (1/4)
 • Μαρία, μητέρα εὐαγγ. Μάρκου   (30/6)
 • Μαριάμνη, ἀδελφή ἁγ. ἀποστ. Φιλίππου   (17/2)
 • Μαρίνα μεγαλομάρτυς   (17/7)
 • Μάριος, ἐπίσκ. Σεβαστείας   (13/3)
 • Μαρκέλλα Χιοπολίτιδα, ἡ Παρθενομάρτυς   (22/7)
 • Μαρκιανός ὁ Πρεσβύτερος & Οἰκονόμος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας   (10/1)
 • Μαρκιανός & Μαρτύριος οἱ νοτάριοι   (25/10) (ἐλλιπής ἀκολουθία)
 • Μάρκος ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής   (25/4)
 • Μᾶρκος ὁ ἀσκητής ὁ Ἀθηναῖος   (5/3)
 • Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός   (23/6 & 19/1)
 • Μᾶρκος ὁ Νέος   (5/6)
 • Μᾶρκος ὁ Κωφός   (2/1)
 • Μαρτινιανός   (13/2) (συμπλήρωση Ἀκολουθίας)
 • Ματθαῖος εὐαγγελιστής   (16/11)
 • Ματρώνα ἡ Χιοπολίτιδα   (20/10 & 15/7)
 • Μαύρα & Τιμόθεος   (3/5)
 • ἐν Μεγάροις ἕξι μάρτυρες   (16/8)
 • Μεθοδία ἐν Κιμώλῳ   (5/10)
 • Μεθόδιος, ἐπίσκ. Πατάρων   (20/6)
 • Μεθόδιος ὁ ἐν Νηβρύτῳ   (25/6)
 • Μελάνη   (31/12)
 • Μελέτιος, ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας   (12/2)
 • Μελέτιος ὁ νέος, ἐν τῷ ὄρει Μυουπόλεως   (1/9)
 • Μελέτιος ὁ ἐν Λάρδῳ (Ρόδου) (παράκληση)   (12/2)
 • ἐν Μελιτινῃ 33 μάρτυρες, ἐν οἷς & ὁ ἅγιος Θεμέλιος   (7/11)
 • Μελῶ ἡ ἐν Βουρρίνῃ τῆς Κῶ   (Α΄Σα Ἰουλίου)
 • Μέμνων ὁ θαυματουργός   (28/4)
 • Μένιγνος ὁ κναφεύς   (22/11)
 • Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος (παρακλητικός κανών)   (6/8)
 • ἐν Μετεώροις ὅσιοι Πατέρες   (Κυ Παραλύτου)
 • ἐν Μήλῳ μάρτυρες - κατακόμβες Μήλου (Κυ ἁγίων Πάντων)
 • Μηνᾶς ὁ θαυματουργός   (11/11)
 • Μηνᾶς, Βίκτωρ καί Βικέντιος   (11/11)
 • θαῦμα ἁγ. Μηνᾶ ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης   (Τρ. Διακαινησίμου)
 • Μηνᾶς ὁ Καλλικέλαδος, Εὔγραφος καί Ἑρμογένης (συμπλήρωμα ἀκολουθίας)   (10/12)
 • Ἅγιοι Ἱ.Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης   (17/10)
 • Μητροφάνης, ἀρχιεπ. Κων/πόλεως   (4/6)
 • ἐν Μ. Ἀσίᾳ πάντες νεομάρτυρες ἅγιοι   (Κυ πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ)
 • Μιχαήλ ἀρχάγγελος (παράκληση)   (8/11)
 • Μιχαήλ & Γαβριήλ, ἅγ.Ἀρχάγγελοι (χαιρετισμοί - παράκληση)   (8/11)
 • Μιχαήλ Συννάδων   (23/5)
 • Μιχαήλ Ταξιάρχης  (παράκληση ψαλλομένη εἰς τό ἐν Μανταμάδῳ Λέσβου παρεκκλήσιον)
 • Μιχαήλ Μαλεϊνός   (12/7)
 • Μιχαήλ & Θεόδωρος οἱ Ἁγιοσαββίτες   (19/7)
 • Μιχαήλ Μαυρουδής   (10/3)
 • Μιχαήλ ὁ Μαυροειδής ὁ Ἀδριανουπολίτης   (17/2)
 • Μιχαήλ ἐκ Γρανίτσης Εὐρυτανίας   (21/3)
 • Μνάσων, ἐπίσκ. Ταμασοῦ Κύπρου (παράκληση)   (19/10)
 • Μόδεστος, πατριάρχ. Ἱεροσολύμων   (18/12)
 • Μυγδόνιος & δισμύριοι (20000) μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ   (28/12)
 • Μυρόπη μεγαλομάρτυς   (2/12)
 • Μύρων   (20/3)
 • Μωυσῆς ὁ Αἰθίοπας   (28/8)
 • Μωυσῆς προφήτης   (4/9)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Ν

 • Ναούμ ὁ θαυματουργός   (23/12 & 20/6)
 • Ναούσης Ἅγιοι Παιδομάρτυρες (παράκληση)
 • Ναταλία & Ἀδριανός Μάρτυρες (συμπλήρωση ἀκολουθίας)   (26/8)
 • Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης καί θαυματουργός   (7/5 & 12/11)
 • Νεῖλος, κτίτωρ Ἱ. Μ. Γηρομερίου   (2/1)
 • Νεκτάριος Πενταπόλεως   (9/11, 15/1 & 3/9)
 • Νεκτάριος ὁ Ἁγιορείτης   (5/12)
 • Νεομάρτυρες  Ἅγιοι  (μετά τήν ἅλωση τῆς Κων/πόλεως)   (κινητή)
 • Νεονίλλη, Νέων, Ἀστέριος, Κλαύδιος   (30/10)
 • Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος   (12/4) & (χαιρετισμοί, 28/9)
 • Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος (ἀνἀμνησις τῆς Θεοσημείας) & Ξένη ἡ ὁσία   (24/1)
 • Νεόφυτος μάρτυς   (21/1)
 • Νεόφυτος, Νεῖλος, Ἰγνάτιος καί Προκόπιος, κτίτορες Ἱ. Μονῆς Μαχαιρᾶ   (13/12)
 • Νέστωρ   (27/10)
 • Νήφων, ἀρχιεπ. Κων/πόλεως   (11/8)
 • Νήφων, ἐπίσκ. Κωνσταντιανῆς   (23/12)
 • Νήφων ὁ Καυσοκαλυβίτης   (14/6)
 • Νίκανδρος, ἐπίσκ. Μύρων (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)   (4/11)
 • Νικάνωρ ὁ θαυματουργός   (7/8)
 • Νικήτας Σερρῶν   (4/4)
 • Νικήτας Νισύριος   (21/6)
 • Νικήτας ἐκ Θηβῶν   (23/6)
 • Νικήτας, Ἰωάννης & Ἰωσήφ ἐν Προβατείῳ ὄρει τῆς Χίου   (20/5)
 • Νικηφόρος ὁ Χίος   (1/5)
 • Νικηφόρος ὁ λεπρός   (4/1) 
 • Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης   (14/7)
 • Νικόδημος ὁ Νέος, ἐν Ἱ. Μ. Φιλοκάλλους   (11/7)
 • Νικόδημος ὁσιομάρτυς ἐν τῇ πόλει Βελαγράδων   (11/7)
 • Νικόλαος Μύρων (ἀνακομιδή λειψάνων)   (20/5), (ἐγκώμια & χαιρετισμοί   : 6/12)
 • Νικόλαος Καβάσιλας   (20/6)
 • Νικόλαος ὁ Νέος ἐν Βουνένοις   (9/5)
 • Νικόλαος ὁ Νέος ἐν Χίῳ   (31/10)
 • Νικόλαος, Σταμάτιος & Ἰωάννης ἐκ Σπετσῶν, ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντες   (3/2)
 • Νικόλαος ὁ ἐν Μυτιλήνῃ   (16/1)
 • Νικόλαος (Νεκτάριος) ἐκ Βρυούλλων   (11/7)
 • Νικόλαος Πλανᾶς   (2/3)
 • Νικόλαος Κασάτκιν, ἀρχιεπ. Ἰαπωνίας   (3/2)
 • Νικόλαος ἐκ Μετσόβου   (17/5)
 • Νικόλαος νεομάρτυς   (23/9)
 • ἐν Νικομηδείᾳ ἅγιοι δισμύριοι (20000) μάρτυρες   (28/12)
 • Νίνα, ἰσαπόστολος Γεωργίας   (14/1)
 • Νόννα, μητέρα ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου (παράκληση)   (5/8)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Ξ

Ο

 • Ὄλγα ἰσαπόστολος   (11/7)
 • Ὀλυμπία   (11/5)
 • Ὀλυμπιάδα ἡ Διακόνισσα   (25/7)
 • Ὀλύμπου Βιθυνίας Ἅγιοι   (30/9)
 • Ὀνήσιμος ἀπόστολος   (15/2)
 • Ὀνούφριος ὁ Αἰγύπτιος & Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης   (12/6)
 • Ὀνούφριος ὁ Νέος, ἐν Χίῳ ἀθλήσας   (4/1)
 • Ὀρέστης, Αὐξέντιος, Εὐστράτιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος, Λουκία   (13/12)  
 • Ὀρθοδοξίας Κυριακή – τυπική διάταξη Λιτάνευσης Εἰκόνων   (κινητή)
 • Ὁσίες γυναῖκες   (Δ΄ Σα Νηστειῶν)


 • (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Π

 • Παναγία Ἀμιροῦ (παράκληση)
 • Παναγία ἡ Γερόντισσα   (2/12)
 • Παναγία Γοργοϋπήκοος   (1/10)
 • Παναγία Δαμάστα (παράκληση)
 • Παναγία Διασώζουσα (παράκληση)
 • Παναγία Ἐλεοῦσα – Δακρυροοῦσα   (14/8)
 • Παναγία Ἐλεοῦσα - Δεμερλιώτισσα (παράκληση)   (23/8) 
 • Παναγία Ἐλεοῦσα Ι.Μονῆς Μικροκάστρου (παράκληση)
 • Παναγία ἡ Παραμυθία   (21/1)
 • Παναγία ἐν Βατοπαιδίῳ ἡ Παραμυθία & Μάξιμος ὁ Βατοπαιδινός   (21/1)
 • Παναγία Γιάτρισσα (παράκληση)
 • Παναγία Ἐγκυμονοῦσα (παράκληση)   (25/9)
 • Παναγία Εἰκοσιφοίνισσα (παράκληση)  (15/8)
 • Παναγία Εἰκονίστρια   (20/11)
 • Παναγία Ἐθνοφρουροῦσα (παράκληση)
 • Παναγία Ἐλευθερώτρια   (28/10)
 • Παναγία Κυκκώτισσα   (9/9)
 • Παναγία ἐν Ξυνιάδι Δομοκοῦ   (21/6)
 • Παναγία Ζιδανιώτισσα   (Δε μετά τη Κυ τοῦ Θωμᾶ)
 • Παναγία - Ζωοδόχος Πηγή   (κινητή)
 • Παναγία ἡ Καστριανή (παράκληση)
 • Παναγία Κυπαρισσιώτισσα   (27/10)
 • Παναγία ἐν τῃ νήσῳ της Λευκάδος (παράκληση)
 • Παναγία Μακελλαρίτισσα (παράκληση)
 • Παναγία Μαχαιριώτισσα ἐν Κύπρῳ
 • Παναγία Μυροβλύτισσα (παράκληση)
 • Παναγία Μυρτιδιώτισσα   (24/9)
 • Παναγία Μεγαριώτισσα Ν. Μεσημβρίας   (κινητή)
 • Παναγία ἡ γαλακτοτροφοῦσα   (3/7)
 • Παναγία Ὀλυμπιώτισσα   (23/8)
 • Παναγία Ὁδηγήτρια   (20/6 & 1/10)
 • Παναγία Ὁδηγήτρια Κρήτης (παράκληση)
 • Παναγία Ὁδηγήτρια - Κλεισουριώτισσα τῆς Ἱ.Μ.Κλεισούρας Καστοριᾶς (παράκληση)
 • Παναγία Πατριδοφιλοῦσα (παράκληση)
 • Παναγία Παντάνασσα   (Σα διακαινησίμου)
 • Παναγία Προυσιώτισσα (ἐν Πυρσῷ Εὐρυτανίας)   (22/8)
 • Παναγία Πορταΐτισσα   (κινητή)
 • Παναγία Πορταΐτισσα, Ἅγιοι Κύριλλος, Μεθόδιος, Κυπριανός (παράκληση)  
 • Παναγία Φανερωμένη
 • Παναγία Φοβερά Προστασία   (12/7)
 • Παναγία Τριχεροῦσα   (12/7)
 • Παναγία στό νησί Τρικέρι (εὕρεση εἰκόνας)   (10/9)
 • Παναγία Τροοδίτισσα   (23/8)
 • Παναγία Σινασσοῦ Καππαδοκίας (παρακλ. κανών εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου)   (13/9)
 • Παναγία " Ἄξιον Ἐστί "   (11/6)
 • Παναγία Ἀναφωνήτρια Ζακύνθου (παράκληση)
 • Παναγία Παντοχαρά Ζακύνθου (παράκληση)
 • Παναγία ἡ Πάντων Χαρά, Καλεντζίου Κορινθίας (παράκληση)
 • Παναγία Θαλασσομαχοῦσα Ζακύνθου (παράκληση)
 • Παναγία Ἱεροσολυμίτισσα (παράκληση)
 • Παναγία Καλαμιώτισσα Ἀνάφης (παράκληση)
 • Παναγία Κεριώτισσα Ζακύνθου (παράκληση)
 • Παναγία ἡ Κουνίστρια ἐν νήσῳ Σκιάθῳ   (Α΄Κυ Ἰουλίου)
 • Παναγία Τριμάρτυρη Ζακύνθου (παράκληση)
 • Παναγία Καλλιφωνίτισσα (παράκληση)
 • Παναγία Κορμποβίτισσα (παράκληση)
 • Παναγία Σπηλαιώτισσα   (23/8)
 • Παναγία Χαρακιανή (παράκληση)
 • Παναγία Χρυσολεόντισσα (παράκληση)   (15/8)
 • Παναγία Χρυσαϊφυλιώτισσα (παράκληση)
 • Παναγία Χρυσαφίτισσα (παράκληση & ἐγκώμια)
 • "Μεγάλη" Παναγία Θηβῶν (παράκληση)
 • Παναγία Βαρνάκοβα (παράκληση)
 • Παναγία Βοήθεια   (Δευτέρα τοῦ Θωμᾶ)
 • Παναγία Χρυσοπηγῆς Σίφνου (παράκληση)  
 • Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή   (10/6)
 • Ὑπεραγία Θεοτόκος - κοίμηση   (15/8)
 • Ὑπεραγία Θεοτόκος (παρακλητικός κανών)
 • Ὑπεραγία Θεοτόκος (παράκληση ὑπέρ εὐτεκνίας συζύγων)
 • Ὑπεραγία Θεοτόκος (παράκληση διά τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν)
 • Ὑπεραγία Θεοτόκος & ἅγ.Σεραφείμ Φαναρίου, διά τήν Ἱ.Μ.Κορώνης (παράκληση)
 • Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ "Παμμακάριστος", ἐν τῃ Ἱ.Μ.Κορώνης   (3/12)
 • Εὐαγγελισμός Μεταστάσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου   (12/8)
 • Ὑπεραγία Θεοτόκος (χαιρετισμοί)
 • Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου (χαιρετισμοί)   (21/11)
 • Εὕρεση εἰκόνας Εὐαγγελισμοῦ   (30/1)
 • Εὕρεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου εἰς τήν πόλιν Φηρά Σαντορίνης   (10/10)
 • Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου   (31/8)
 • Ἁγία Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου   (1/10)
 •  
 • Παιδομάρτυρες Ἅγιοι τῆς Ναούσης (παράκληση)
 • Παΐσιος ὁ Μέγας   (19/6)
 • Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης   (12/7)
 • Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ   (15/11)
 • Παναγής (Παΐσιος) Μπασιάς   (7/6)
 • Παναγιώτης ὁ Νέος ἐκ Καισαρείας   (24/6)
 • Παναγιώτης νεομάρτυς ἐν Ἱεροσολύμοις   (5/4)
 • Πανάρετος, ἐπίσκ. Πάφου (χαιρετισμοί & παράκληση)   (1/5)
 • Πανηγύριος Μαλούντας (παράκληση)   (15/5)
 • Πάντες Ἅγιοι   (κινητή)
 • Παντελεήμων (παράκληση)   (27/7)
 • ἔν Ι.Μονῃ Παντοκράτορος Νταού, ὁσιομάρτυρες   (Τρ Διακαινησίμου)
 • Πάππος, ἐπίσκ. Χύτρων Κύπρου   (3/6)
 • Παρασκευᾶς ὁ Τραπεζούντιος   (1/3)
 • Παρασκευή   (26/7 & 14/10 : ἀνάμνηση θαύματος ἐν νήσῳ Χίῳ)
 • Παρασκευή ἡ Νέα ἡ Ἐπιβατινή   (14/10)
 • Παρθένα Ἐδεσσαία   (9/1)
 • Παρθένιος, ἐπίσκ. Λαμψάκου   (7/2)
 • Παρθένιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως   (24/3)
 • Παρθένιος ἐν Χίῳ   (8/12)
 • Παρθένιος & Εὐμένιος ἐν Ἱ. Μ. Κουδουμᾶ Κρήτης   (10/7)
 • ἐν Παροναξίᾳ Πάντες Ἅγιοι   (Α΄Κυ Σεπτεμβρίου)
 • Πατάπιος ὅσιος   (8/12)
 • ἐν Πάτραις ἅγιοι (Κυ πρό τῆς ἑορτῆς Ἁγ. Ἀνδρέου)
 • Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως   (Κυ Σαμαρείτιδος)
 • Πατρίκιος, ἐπίσκ. Προύσης   (19/5)
 • Παῦλος ὁ ἀπόστολος   (29/6)
 • Παῦλος ὁ Κορίνθιος   (11/11)
 • Παῦλος ὁ Ἁπλός   (7/3)
 • Παῦλος ὁ Νέος ἐξ Ἀροανείας Καλαβρύτων   (22/5)
 • Παῦλος ἐν τῷ ὄρει τοῦ Λάτρου (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)   (15/12)
 • Παυσίκακος, ἐπίσκ. Συννάδων   (13/5)
 • Παχώμιος ὁσιομάρτυς   (7/5)
 • Πελαγία ἡ Τηνία   (23/7)
 • Πελαγία ὁσία    (8/10)
 • Πελαγία παρθενομάρτυς   (4/5)
 • Περπέτουα, Σάτυρος, Σατουρνῖνος, Σεκοῦνδος, Φηλικιτάτη, Ρεουκᾶτος   (1/2)
 • Πετρονίλα, θυγάτηρ ἀποστ. Πέτρου   (31/5)
 • Πέτρος & Παῦλος, ἀπόστολοι   (29/6)
 • Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης & Ὀνούφριος ὁ Αἰγύπτιος   (12/6)
 • Πέτρος, ἐπίσκ. Ἄργους   (3/5)
 • Πλάτων (ἀναπλήρωση ἀκολουθίας)   (18/11)
 • Πολύδωρος νεομάρτυς   (3/9)
 • Πολύκαρπος, ἐπίσκ. Σμύρνης   (23/2)
 • Πολυχρονία, μητέρα ἁγ. Γεωργίου (παράκληση)   (23/4)
 • ἐν Πόντῳ Ἅγιοι Πάντες   (Α΄Κυ Σεπτεμβρίου)
 • Πορφύριος, ἐπίσκ. Γάζης   (26/2)
 • Πορφύριος ὁ Μῖμος   (4/11)
 • Πορφύριος ὁ Καυσοακλυβίτης   (2/12)
 • Πουλχερία βασίλισσα   (10/9)
 • Πρίσκιλλα & Ἀκύλας    (13/2)
 • Προκόπιος ὁσιομάρτυς   (25/6)
 • Προκόπιος, Νεόφυτος, Νεῖλος καί Ἰγνάτιος, κτίτορες Ι. Μονῆς Μαχαιρᾶ   (13/12)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Ρ

 • Ραφαήλ (εὕρεσις λειψάνων ἐν Καρυαῖς Θερμῆς)   (3/7)
 • Ραφαήλ, Νικόλαος & Εἰρήνη   (κινητή)
 • Ρεουκᾶτος, Φηλικιτάτη, Σάτυρος, Σατουρνῖνος, Σεκοῦνδος, Περπέτουα   (1/2)
 • Ρηγῖνος, ἐπίσκοπος Σκοπέλου   (25/2)
 • Ρωμανός ὁ μελωδός    (1/10)
 • Ρωμανός ὁ Νέος ἐξ Ἀσπροπύργου Εὐρυτανίας   (16/2)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Σ

 • Σάββας ἡγιασμένος   (5/12 & 25/10 :ἐπανακομιδή τοῦ σκηνώματος)
 • Σάββας ὁ Νέος   (7/4)
 • Σάββας Σερβίας   (13/1)
 • μονή Ἁγ. Σάββα, ὅσιοι Πατέρες   (16/5)
 • Σαλώμη μυροφόρος   (3/8)
 • Σαμοθράκης πέντε Νεομάρτυρες   (Κυ Θωμᾶ ἤ 6/4)
 • Ἐκκλησίας Σάμου, προστάτες Ἅγιοι   Α΄ Κυ Αὐγούστου)
 • Σαμψών ξενοδόχος ἰατρός   (27/6)
 • Σαμωνᾶς, Ἄβιβος & Γουρίας οἱ ὁμολογητές (παράκληση)   (15/11)
 • Σάτυρος, Σατουρνῖνος, Σεκοῦνδος, Περπέτουα, Φηλικιτάτη, Ρεουκᾶτος   (1/2)
 • Σεβαστιανή   (24/10)
 • Σεβαστιανός μεγαλομάρτυς & ἡ συνοδεία αὐτοῦ   (18/12)
 • Σεραπίων ὁ Σιδόνιος   (21/3)
 • Σεραφείμ Σάρωφ    (2/1 & 19/7)
 • Σεραφείμ, ἀρχιεπ. Φαναρίου καί Νεοχωρίου   (4/12)
 • Σεραφείμ ὁ Δομβοΐτης   (6/5)
 • Σέργιος & Βάκχος   (7/10)
 • Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης   (24/9)
 • Σίλας ἀπόστολος   (30/7)
 • Σίμων ὁ Μυροβλύτης, κτήτωρ Ἱ. Μ. Σιμωνόπετρας   (28/12)
 • Σίμων ἀπόστολος, ὁ Ζηλωτής   (10/5)
 • ἐν Σινᾷ Ἅγιοι Πάντες   (Τε Διακαινησίμου)
 • ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ὅσιοι Πατέρες (συμπεριλαμβάνουσα μόνο τίς 6 ῳδές καί τόν Οἶκο)   (14/1)
 • Σισώης ὁ Μέγας   (6/7)
 • Σολομονή   (1/8)
 • Σοφία ἀσκήτρια, Κλεισούρα Καστοριᾶς   (6/5 & 7/7)
 • Ἅγιοι Ἱ.Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης   (17/10)
 • Σπυρίδων Τριμυθοῦντος   (12/12)
 • Σταμάτιος, Ἰωάννης & Νικόλαος ἐκ Σπετσῶν, ἐν Χίῳ μαρτυρησάντων   (3/2)
 • Τίμιος Σταυρός (παράκληση & Χαιρετισμοί)
 • Στέφανος πρωτομάρτυς   (27/12 & 2/8)
 • Στέφανος ὁ Γηροκόμος   (27/2)
 • πάντες ἅγιοι στρατιωτικοί   (24/5)
 • ἐν Στροφάσιν Ζακύνθου ὅσιοι Πατέρες   (29/9)
 • Στυλιανός ὅσιος ἐκ Παφλαγονίας   (26/11)
 • Συγκλητική   (5/1)
 • Συμεών ὁ θεοδόχος   (3/2)
 • Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος   (12/10)
 • Συμεών Μυροβλήτης, κτίτωρ  Ἱ. Μ. Χιλιανδαρίου, Βασιλεύς καί Φωτιστής Σέρβων    (13/2)
 • Συμεών, ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης   (15/9)
 • Συμεών, Δαβίδ & Γεώργιος οἱ αὐτάδελφοι ἐκ Λέσβου   (1/2)
 • Συμεών, ἡγ. Ἱ.Μ.Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους, ὁ μονοχίτων καί ἀνυπόδητος (κανών)   (19/4)
 • Συμεών ὁ στυλίτης   (1/9)
 • Συνέσιος, ἐπίσκ. Καρπασίας   (26/5)
 • Σύνοδοι Οἰκουμενικές Β΄& ΣΤ΄   (Κυ μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τ. Σταυροῦ)
 • Σύνοδος Οἰκουμενική Ζ΄   (Κυ 11/10 ἤ Κυ μετά τίς 11/10)
 • Σώζων μάρτυς    (7/9)
 • Σωκράτης ἱερομάρτυς   (21/10)
 • Σωσίπατρος ἀπόστολος   (29/4)
 • Σωφρόνιος, ἐπίσκ. Ἀχταλείας   (7/9)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Τ

 • Ταβιθᾶ   (25/10)
 • μητρόπ.Ταμασοῦ (Κύπρος), Ἅγιοι   (κινητή)
 • Τεσσαράκοντα Μάρτυρες   (9/3)
 • Τεσσαράκοντα Γυναῖκες ὁσιοπαρθενομάρτυρες   (1/9)
 • ἐν Τιβεριουπόλει πεντεκαιδέκα ἱερομάρτυρες    (28/11)
 • Τιμόθεος ἀπόστολος   (22/1)
 • Τιμόθεος Εὐρίπου   (16/8)
 • Τιμόθεος ὁ Νέος, ὁσιομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ   (12/6)
 • Τιμόθεος ὁ Νέος ὁσιομάρτυς ὁ Ἐσφιμενίτης (παράκληση)   (29/10)
 • Τιμόθεος & Μαύρα   (3/5)
 • Τίτος   (2/4)
 • Τούνομ μάρτυς, ὁ ἐμίρης   (18/4)
 • Τριαντάφυλλος ἐκ Ζαγορᾶς   (8/8)
 • Τριφύλλιος, ἐπίσκ. Λήδρων Κύπρου   (13/6)
 • Τρόφιμος & Εὐκαρπίων μάρτυρες   (18/3)
 • Τρύφων   (1/2)
 • Τρύφων, Μάμας & Μόδεστος (παράκληση)
 • Τύχων Ἀμαθοῦντος   (16/6)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Υ

 • ὀκτάριθμος χορεία ἁγίων νήσου Ὕδρας   (Γ΄Κυ Μτθ)
 • Ἅγιοι Ἱ.Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης   (17/10)
 • Ὑπάτιος, ἐπίσκ. Γάγγρων   (31/3)
 • Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου   (2/2)
 • Ὑπομονή (Ἑλένη), μητέρα Κων/νου ΙΑ΄τοῦ Παλαιολόγου   (29/5 & 13/3)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Φ

 • Φανούριος μεγαλομάρτυς   (27/8)
 • Φεβρωνία   (25/6)
 • Φηλικιτάτη, Σάτυρος, Σατουρνῖνος, Σεκοῦνδος, Περπέτουα, Ρεουκᾶτος   (1/2)
 • Φῆλιξ, Φουρτουνᾶτος & Ἀχιλλεύς   (24/4)
 • Φθιώτιδος ἅγιοι (παράκληση)
 • Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων   (1/12)
 • Φιλάρετος ὁ κηπουρός   (Τε Διακαινησίμου)
 • Φιλούμενος ἱερομάρτυς   (29/11)
 • Φίλιππος ἀπόστολος   (14/11 & 31/7 : ἀνακομιδή τῶν λειψάνων, ἑορτασμός στή ν. Κύπρο)
 • Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία   (19/2)
 • Φιλόθεος ὁ Κόκκινος, πατριάρ. Κων/πόλεως   (11/10)
 • Φιλόθεος ἐκ Χρυσουπόλεως Καβάλας   (21/10)  
 • Φίλων, επίσκ. Καρπασίας   (24/1)
 • Φοίβη ἰσαπόστολος διάκονος   (3/9)
 • Φωκᾶς, ἐπίσκ. Σινώπης   (22/9)
 • Φωτεινή ἡ Σαμαρείτιδα   (26/2)
 • Φωτεινή ἡ ἐρημίτις   (19/12)
 • Φώτιος Μέγας    (6/2)
 • Φώτιος & Ἀνίκητος   (12/8)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Χ

 • Χαράλαμπος ὁ θαυματουργός   (10/2)
 • Χαράλαμπος ἱερομάρτυς ἐν Φιλιατροῖς Μεσσηνίας   (19/7)
 • Χρῆστος ἐκ Πρεβέζης   (5/8)
 • Χριστίνα μεγαλομάρτυς   (24/7)
 • Χριστόδουλος θαυματουργός   (21/10 & 16/3)
 • Χριστόδουλος ἐκ Κασσάνδρας   (28/7)
 • Χριστόδουλος & Χριστοδούλη, μάρτυρες   (4/12)
 • Χριστόδουλος & Ἀναστασία   (Τρ Διακαινησίμου) 
 • Χριστοφόρος   (9/5)
 • Χρύσανθος μάρτυς   (4/1)
 • Χρυσή νεομάρτυς   (13/10)
 • Χρυσόστομος Σμύρνης    (27/8)
 • Χρυσόστομος Σμύρνης καί πάντων τῶν ἐν Μ. Ἀσίᾳ μαρτυρησάντων Ἁγίων   (Κυ πρό τῆς Ὑψώσεως Τ.Σταυροῦ)

  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας