Φωνή Κυρίου, Αποστολικη Διακονία, φυλλάδια, Φωνή Κυρίου, Αποστολικη Διακονία, φυλλάδια,

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο

 website clocks

αναζήτηση    

www.imth.gr
Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας το έντυπο

"Φωνή Κυρίου"

το οποίο εκδίδεται, δημοσιεύεται και αποστέλλεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις Μητροπόλεις

από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και προβάλλεται από την ιστοσελίδα της.Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας