Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Ομιλίες/Λόγοι/Επιστολές/Άρθρα/Συνεντεύξεις

Επίλογος ομιλίας Μ.Θ.Α. στον ιερό ναό Αχειροποιήτου στις 4-11-2012 (6/11/2012)

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΘΙΜΟΥ
κατὰ τὸ Θεῖον Κήρυγμα
εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου
(Κυριακὴ 4-11-2012)
 
 
Ἀδελφοί μου,

Ἡ Θεία Πρόνοια τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καὶ τῆς γλυκειᾶς καὶ πολυσέβαστης Παναγιᾶς ἡ Χάρη ἄγγιξαν τῶν ψυχῶν μας τὰ πλῆκτρα, καὶ οἱ ἱκετευτικοὶ ἦχοι τοῦ Ἐπισκόπου καὶ τῶν ἱερέων τῆς θεοπρόβλητης πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης ἔφθασαν στοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ἀνάμεσα στὶς δυνατὲς προσευχές τους, καὶ πήρανε τὴν φιλάδελφη καὶ τὴν φιλοπάτριδα ἀπόφαση, νὰ μᾶς στείλουν στὴν ἱστορικὴ Μητρόπολή μας τὴν θαυματουργὸ καὶ θεόσταλτη εἰκόνα τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, μὲ τὴν πασίγνωστη ὀνομασία «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ».

Κοντὰ στὸν Λευκὸ τὸν Πύργο, μέσα στοὺς κυματισμοὺς τοῦ φιλοξένου Θερμαϊκοῦ Κόλπου, οἱ Μοναχοὶ τοῦ Ὄρους Ἄθω καὶ οἱ ναυτικοί μας, μετέφεραν τὴν εἰκόνα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», ἐνῷ οἱ Ἀρχὲς τοῦ Τόπου ἀπέδιδαν τιμὲς Ἀρχηγοῦ Κράτους, καὶ χιλιάδες πιστῶν Χριστιανῶν, καὶ ἡ θαυματουργὸς Εἰκόνα ἦταν μπροστὰ στὰ μάτια μας καὶ στὶς καρδιές μας. Συγκινήθηκαν οἱ καρδιὲς καὶ δάκρυσαν τὰ μάτια. Πρῶτος Προσκυνητὴς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μετὰ ὁ Μητροπολίτης τῆς Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος, καὶ ἄλλοι Σεβ. Ἱεράρχαι, Ὑπουργοί, Στρατηγοί, ἀξιωματοῦχοι Περιφερειάρχαι, ὁ Δήμαρχος, δικαστικοί, ἐκπαιδευτικοί, καὶ ἀτέλειωτοι πιστοὶ σὲ μιὰ πορεία ἀπὸ τὸν Πύργο μέχρι τὴν ἱερόπρεπη καὶ ποτισμένη μὲ αἷμα ἱερὴ κατοικία τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου μας Δημητρίου.

Καὶ μέσα στὴν λαμπροστόλιστη Ἐκκλησία, τοποθετήθηκε ἡ γλυκειὰ Παναγιά, ἡ Εἰκόνα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ». Πρώτη Δοξολογία ἀπὸ τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καὶ ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο. Ἑσπερινός, καὶ συγχρόνως ἄρχισε ἡ προσκύνηση ἀπὸ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαό.

Ἕνα προσκύνημα ποὺ θὰ μείνῃ ἀξέχαστο. Ἦταν σὰν νὰ ξανάνοιξαν οἱ καταγάλανοι οὐρανοὶ γιὰ νὰ ἀνανεωθοῦν οἱ ἐλπίδες τοῦ λαοῦ μας γιὰ μιὰ ζωὴ εὐλογημένη καὶ ὑποφερτή. Μπῆκαν οἱ ὀρθρινὲς ἀκτῖνες ἀπὸ τὰ φωτεινὰ παράθυρα τοῦ Ἁϊ-Δημήτρη, καὶ Χριστιανοὶ ἀνυπομονοῦσαν νὰ φθάσουν νὰ προσκυνήσουν τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ». Τὶς μεσημερια-νὲς ὧρες κάθετες οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, εὔκρατος καιρός, καὶ οἱ Χριστιανοὶ προσκυνηταὶ σχημάτιζαν «οὐρά» ἀπὸ τὸ ἱερὸ Βῆμα, κατὰ μῆκος τοῦ Ναοῦ, καὶ σ’ ὁλόκληρο τὸν χῶρο τῆς μεγάλης αὐλῆς. Εὐπρόσδεκτη ἡ ζήδωρη αὔρα ἀπὸ τὸ ἀνοικτὸ καὶ πολυταραγμένο Πέλαγος τοῦ Αἰγαίου μας. Κτυποῦσαν πρωΐ καὶ ἀπόγευμα οἱ γλυκὲς καμπάνες τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ παρεχώρησαν πολλὲς φορὲς τοὺς ἤχους τους στὰ μεγάλα σήμαντρα τῆς Ἀχειροποιήτου, τῆς ἁγια-Σοφιᾶς, τοῦ ἁγίου Μηνᾶ, τῆς Παναγίας Δεξιᾶς καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, καὶ σ’ ὅλες τὶς Σαλονίτικες καμπάνες.

Ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς μαζὺ μὲ τὴν εἰκόνα καὶ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, εὐλόγησε τὴν μεγάλη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς 26ης Ὀκτωβρίου γιὰ τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ ἁγίου Δημητρίου, καὶ στεφανώθηκε μὲ τὴν ἐπίσημη Δοξολογία ἀπὸ 17 Μητροπολίτες Ἀρχιερεῖς, μὲ τὴν παρουσία τῆς ἡγεσίας τοῦ Κράτους μας καὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσ-σαλονίκης καὶ γιὰ τὴν ἐποποιΐα τοῦ 1940 στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο.

Ἐπὶ 22 ἡμέρες ἀνάμεσά μας ἡ Παναγία «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» δέχθηκε τὴν πίστη καὶ τὴν εὐλάβεια χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἀ-πὸ τὶς Ὀρθόδοξες γειτονικὲς Χῶρες καὶ τὴν Ῥωσία. Ἡ Παναγιὰ ἄλλαξε εὐνοϊκὰ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἐνισχυθήκαμε πνευματικὰ ὅλοι, κινήθηκε ἡ ἀγορά, δυναμώθηκε ἡ πίστη μας. Ἀνανεώθηκαν οἱ ἐλπίδες. Δόξα τῷ Θεῷ.
 
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+
 Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ANΘΙΜΟΣ
 
 

Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Επίλογος ομιλίας Μ.Θ.Α. στον ιερό ναό Αχειροποιήτου στις 4-11-2012 103 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας