Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος για τον Δίσκο των Χριστουγέννων - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα (19/12/2018)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρὸς τοὺς
πανοσιολογιωτάτους καὶ αἰδεσιμολογιωτάτους Προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
καὶ τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων ἁπάντων τῶν ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα


Ἀγαπητοὶ πατέρες, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ἔτη πολλά.

Παρακαλεῖσθε ὅπως κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τὴν Τρίτη 25η Δεκεμβρίου 2018, περιφέρετε εἰς ἕνα ἕκαστο τῶν ἱερῶν Ναῶν μας τὸν καθιερωμένο Δίσκο τοῦ ὁποίου τὸ προϊὸν θὰ διατεθῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐνίσχυση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κάλυψη ἐξαιρετικῶν περιστατικῶν πτωχείας τῶν ἀδελφῶν μας.

Τὸ προϊὸν τοῦ Δίσκου, θὰ κατατεθῇ στὸ Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τὸ ἀργότερο ἕως τὴν Τρίτη 15η Ἰανουαρίου 2019.
Πρὸ τῆς περιφορᾶς τοῦ Δίσκου νὰ ἀναγνωσθῇ ἡ ἀκόλουθη Ἀνακοίνωση ἀμέσως μετὰ τὸ «Ἐξαιρέτως ...».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης σᾶς παρακαλεῖ ὅπως κατὰ τὴν σημερινὴ μεγάλη Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἐνισχύσετε τὸν Δίσκο ποὺ περιφέρεται στοὺς Ναούς μας, ὑπὲρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας. Γνωρίζομε τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ὅλων μας. Οἱ ἀνάγκες ὅμως μερικῶν οἰκογενειῶν καὶ μοναχικῶν ἀτόμων εἶναι τραγικές. Τὸ προϊόν, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ Δίσκου θὰ διατεθῇ ἀποκλειστικὰ γιὰ βοηθήματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων.

Τὸ μέγιστο θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ποὺ ἑορτάζομε σήμερα, εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀνυπέρβλητης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς. Ἂς δείξωμε κι’ ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἐνισχύοντας, κατὰ δύναμη ἕκαστος, τὸν Δίσκο τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὰ χρήματα αὐτὰ διατίθενται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας τῆς Θεσσαλονίκης.

Καλὰ Χριστούγεννα ἀδελφοί. Ἔτη πολλὰ καὶ Καλὴ Χρονιά. Ὁ ἅγιος Θεὸς νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ φυλάσσῃ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα.-

Μὲ ἐγκάρδιες πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας