Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος προς τους Κληρικούς - Έναρξη Κατηχητικής Χρονιάς 2018-2019 (Αγιασμός, Απόδωση διοριστηρίων Κατηχητών, Παρουσίαση νέου κατηχητικού βοηθήματος) (23/10/2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

ἀριθμ. πρωτ.: 960.-                                                Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 23.10.2018.-

Πρὸς τοὺς
πανοσιολογιωτάτους καὶ αἰδεσιμολογιωτάτους
Προϊσταμένους καὶ Ἐφημερίους τῶν ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Εὐλαβέστατοι,

Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐγγράφου σᾶς γνωρίζομεν ὅτι, τὸ Σάββατον 3 Νοεμβρίου 2018 καὶ περὶ ὥραν 7ην ἀπογευματινὴν θὰ πραγματοποιηθῇ, εἰς τὴν Αἴθουσαν Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Ἐκδήλωσις εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας διὰ τὴν Νεότητα.

Εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἐκδήλωσιν, θὰ τελεσθεῖ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν Συνάξεων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ θὰ ἐπιδοθοῦν ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο τὰ διοριστήρια τῶν Κατηχητῶν. Ἀκολούθως, ὁ κ. Ἠλίας Λιαμῆς, Δρ. Θεολογίας, Μουσικολόγος καὶ Συγγραφεὺς θὰ παρουσιάσῃ τὸ νέον κατηχητικὸν βοήθημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης διὰ τὴν κατώτερην Βαθμίδα.

Πρὸ τοῦ πέρατος τῆς ἐκδηλώσεως, θὰ διανεμηθῇ στοὺς Κατηχητές, πρόγραμμα ἐπιμορφωτικῶν συναντήσεων, ποὺ θὰ πραγματοποιοῦνται κάθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 2018-2019, καταρτισθὲν ὑπὸ τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ μὲ τὴν συνεργασία διακεκριμένων ἐπιστημόνων καὶ συνεργατῶν τοῦ Νεανικοῦ Ἔργου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας