Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιο Σημείωμα Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της ενάρξεως των μαθημάτων των Κατηχητικών Σχολείων (17/9/2018)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

ἀριθμ. πρωτ.: 833.-                                             Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 17.09.2018.-

Πρὸς τοὺς
εὐλαβεστάτους ἱερατικῶς Προϊσταμένους
καὶ ἄπαντας τοῦς Ἐφημερίους τῶν ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐγγράφου σᾶς διαβιβάζομε συνημμένως τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 3046/ 1826/ 05.09.2018 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περὶ τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, πρὸς ἐνημέρωσίν σας.

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
καὶ Ἐντολῇ αὐτοῦ
ὁ Πρωτοσύγκελλος

ἀρχιμ. Ἰάκωβος Ἀθανασίου...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας