Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μάρτυς (ἀρχὲς 4ου αἰ.)

27 Φεβρουαρίου῾Ο ᾿Αλέξανδρος ἐντάσσεται σὲ μία ὁμάδα ἐννέα συνο­λικὰ μαρτύρων ποὺ μαρτύρησαν στὴ Θεσσαλονίκη. ῾Η πλη­ροφορία αὐτὴ καταγράφεται σὲ ἀρχαῖα Μαρτυρολόγια. ῾Ο ἀριθμὸς τῶν μαρτύρων καὶ τὰ ὀνόματά τους ποικίλουν ἀπὸ χειρόγραφο σὲ χειρόγραφο. Δὲν διαθέτουμε ὡστόσο κανένα ἐπιπλέον στοιχεῖο γιὰ τὸ μαρτύριό τους. Χρονολογικὰ τοπο­θετεῖται στὴν περίοδο τῶν διωγμῶν ἐπὶ Διο­κλητιανοῦ. ῾Η μνήμη τοῦ μάρτυρος ᾿Αλεξάνδρου τοποθετεῖ­ται στὶς 27 Φε­βρουαρίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Februarii III, Antverpiae 1658, σσ. 676-677.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας