Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μάρτυς

1 ᾿Απριλίου῾Ο ᾿Αλέξανδρος ποὺ ἀναφέρεται ἐδῶ, φέρεται ὅτι μαρ­τύρησε στὴ Θεσσαλονίκη μαζὶ μὲ πέντε ἄλλους μάρτυ­ρες, ὅπως ἀναγράφεται σὲ ἀρχαῖα ἀπόγραφα τοῦ ῾Ιερωνυ­μικοῦ Μαρ­τυρολογίου. Δὲν ὑπάρχουν πληροφορίες σχε­­τικὰ μὲ τὸν τρόπο τοῦ μαρτυρίου τους, παρὰ μόνον ἁπλὴ μνεία τῶν ὀ­νο­μάτων τῶν ἕξι συνολικὰ μαρτύρων. ῾Η μνήμη τοῦ μάρτυ­ρος ᾿Αλεξάνδρου τοποθετεῖται τὴν 1η ᾿Απριλίου. Βλ. ἐπίσης ΙΝ­ΓΕΝΙΑΝΗ, μάρτυς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Aprilis I, Antverpiae 1675, σ. 9.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας