Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μάρτυς “βασιλικός”

13 ἢ 14 ΜαρτίουΣτὸ ῾Ιερωνυμικὸ Μαρτυρολόγιο ἀναφέρεται τὸ μαρτύ­ριο δύο μαρτύρων, τοῦ ᾿Αλεξάνδρου καὶ τοῦ Διονυσίου, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τὸν τίτλο “βασιλικοί”. ῾Η ἀναφορὰ εἶναι λιτή, χωρὶς λεπτομέρειες, καὶ δίδεται ἡ ἐπι­πλέον πληροφορία ὅτι μαρτύρησαν στὴ Θεσσαλονίκη. ῎Ισως νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν ᾿Α­λέξανδρο τὸν Ρωμαῖο. ῾Η μνήμη τοῦ ᾿Αλεξάνδρου τοποθετεῖ­ται στὶς 13 ἢ 14 Μαρτίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Martii II, Antverpiae 1668, ó. 262. AASS Novembris, tomi II pars posterior, Martyrologium Hiero­ny­mianum, ἔκδ. H. Delehaye - P. Peeters - M. Coens, Bruxellis 1931, σ. 144, 170.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας