Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα 23-2-2020 και 1-3-2020 - Έκκληση για συγκέντρωση φαρμάκων για το κοινωνικό ιατρείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (23/2/2020)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 21.02.2019.-

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσεγγίζοντας τὶς ἡμέρες τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπιθυμοῦμε νὰ ὑπενθυμίσουμε στὴν ἀγάπη σας, ὅτι ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2015, λειτουργεῖ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καὶ τὴν ἐθελοντικὴ διακονία ἰατρῶν διαφόρων εἰδικοτήτων καὶ φαρμακοποι¬ῶν, τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο καὶ Φαρμακεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο παρέχει δωρεὰν ἰατρικὲς ἐξετάσεις καὶ φαρμακευτικὴ περίθαλψη στοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.
Γιὰ νὰ μπορέσει, ὅμως, νὰ ἐπιτελεσθῇ ἀπρόσκοπτα αὐτὸ τὸ θεάρεστο κοινωνικὸ ἔργο χρειάζεται ἡ συνεισφορὰ ὅλων τῶν μελῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκεκριμένα, ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη γιὰ φάρμακα καὶ πάσης φύσεως ἰατρικὸ ὑλικό. Ἰδιαίτερα, παρατηρεῖται μεγάλη ἔλλειψη σὲ καρδιολογικὰ φάρμακα, δερματολογικὲς ἀλοιφὲς καὶ ἀντιβιώσεις.
Παρακαλεῖσθε λοιπόν, ὅσοι διαθέτετε φάρμακα ποὺ δὲν τὰ καταναλώσατε καὶ δὲν χρειάζεσθε, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν λήξει ὡς πρὸς τὴν προθεσμία τῆς ἱκανότητός τους νὰ εἶναι ἀποτελεσματικά, νὰ τὰ προσκομίσετε στὶς κατὰ τόπους ἐνορίες καὶ μὲ τὴν μέριμνα τοῦ ἁρμοδίου ἱερέως καὶ τῶν συνεργατῶν τοῦ Φιλοπτώχου μας Ταμείου, θὰ τὰ προωθήσωμε στοὺς συνανθρώπους καὶ συμπολίτες μας ποὺ τὰ ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὰ προμη-θευθοῦν μὲ ἄλλο τρόπο.
Ἐπίσης, δύνασθε νὰ ἔλθετε προσωπικὰ οἱ ἴδιοι στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου, οἱ ὁποῖες εὑρίσκονται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Παπαγεωργίου 3, στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, ἀκριβῶς ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Ἀθα-νασίου (ὁδ. Ἐγνατία), καθημερινὰ ἀπὸ 10.00 - 13.00 καὶ ἀπὸ 18.00 - 21.00 ἐκτὸς Σαββάτου καὶ Κυριακῆς. Ἀκόμη, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς στὸν ἀριθμὸ 2310-283.222.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ ἀναμένομε τὴν ἀνταπόκρισή σας.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ἡ παροῦσα ἀνακοίνωση νὰ ἀναγνωσθῇ πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω 23.02.2020 καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 01.03.2020 κατὰ τὸ Κοινωνικὸ τῆς Θείας Λειτουργίας.-


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα 23-2-2020 και 1-3-2020 - ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 211 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας