Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Aνακοίνωση της Ι.Μητροπόλεως προς το Εκκλησίασμα της ημέρας των Χριστουγέννων για το Γενικό Φιλόπτωχο για το 2017 (23/12/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-261.216 καὶ τηλεομ. 2310-269.291

ἀριθμ. πρωτ.: 878 Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 14.12.2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρὸς τοὺς πανοσιολογιωτάτους καὶ
αἰδεσιμολογιωτάτους Προέδρους
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
καὶ τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων ἁπάντων τῶν ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοὶ πατέρες, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ἔτη πολλά.
Παρακαλεῖσθε ὅπως κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, 25η Δεκεμβρίου ἡμέρα Δευτέρα 2017, περιφέρετε εἰς ἕνα ἕκαστο τῶν ἱερῶν Ναῶν μας τὸν καθιερωμένο Δίσκο τοῦ ὁποίου τὸ προϊὸν θὰ διατεθῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Τα-μεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐνίσχυση τοῦ Γενικοῦ Φι-λοπτώχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κάλυψη ἐξαιρετικῶν περιστατικῶν πτωχείας τῶν ἀδελφῶν μας.
Τὸ προϊὸν τοῦ Δίσκου, θὰ κατατεθῇ στὸ Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Φιλο-πτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Πρὸ τῆς περιφορᾶς τοῦ Δίσκου νὰ ἀναγνωσθῇ ἡ ἀκόλουθη Ἀνακοίνωση ἀμέσως μετὰ τὸ «Ἐξαι-ρέτως ...».ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης σᾶς παρακαλεῖ ὅπως κατὰ τὴν σημερινὴ μεγάλη Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἐνισχύσετε τὸν Δίσκο ποὺ πε-ριφέρεται στοὺς Ναούς μας, ὑπὲρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας. Γνωρίζομε τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ὅλων μας. Οἱ ἀνάγκες ὅμως μερικῶν οἰκογενειῶν καὶ μοναχικῶν ἀτόμων εἶναι τραγικές. Τὸ προϊόν, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ Δίσκου θὰ διατεθῇ ἀποκλειστικὰ γιὰ βοηθή-ματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων.
Τὸ μέγιστο θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ποὺ ἑορτάζομε σήμερα, εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀνυπέρβλητης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς. Ἂς δείξωμε κι’ ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἐνισχύοντας, κατὰ δύναμη ἕκαστος, τὸν Δίσκο τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὰ χρήματα αὐτὰ διατίθενται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας τῆς Θεσσαλονίκης.
Καλὰ Χριστούγεννα ἀδελφοί. Ἔτη πολλὰ καὶ Καλὴ Χρονιά. Ὁ ἅγιος Θεὸς νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ φυλάσσῃ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα.-


Μὲ ἐγκάρδιες πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Aνακοίνωση της Ι.Μητροπόλεως προς το Εκκλησίασμα της ημέρας των Χριστουγέννων για το Γενικό Φιλόπτωχο για το 2017 156 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας