Αγιολογικό - Κέντρο Αγιολογικών Μελετών - Ανακοινώσεις Κέντρο Αγιολογικών Μελετών Αγιολογικό - Κέντρο Αγιολογικών Μελετών - Ανακοινώσεις Κέντρο Αγιολογικών Μελετών
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Ανακοινώσεις Κέντρου Αγιολογικών Μελετών

Ανακοίνωση για τις Εγγραφές στην Σχολή Παλαιογραφίας (8/9/2016)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ


Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2016


Σ χ ο λ ή Π α λ α ι ο γ ρ α φ ί α ς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Π Α Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

θα πραγματοποιηθούν από 26 / 9 / - 7 / 10 /

στο Κέντρο Αγιολογικών Μελετών, (Ερμού 34, 2ος όροφος)

ημέρες : Δευτέρα – Παρασκευή

ώρες : 10.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.


Δικαιολογητικά εγγραφής

• Αντίγραφο πτυχίου σχολής ή αναλυτική βαθμολογία

• (Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ξένης γλώσσας)
Εκ της Γραμματείας του Κέντρου...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας