Διαγωνισμοί ,Προκηρύξεις Διαγωνισμοί ,Προκηρύξεις
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Διατάγματα

Απόφαση 36/2013 περί εκλογής υποψηφίου - κενής θέσεως υποψηφίου εφημερίου (10/5/2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.-

ἀριθμ. πρωτ. : 365.-                                                                    Θεσσαλονίκη, 12.04.2013.-
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ὑπ’ ἀριθμὸν 36/ 2013
 
ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει:
 

α) τὰ ἄρθρα 37 καὶ 38 τοῦ Ν. 590/ 1977 «Περὶ καταστατικοῦ χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 146/Α’/ 31-5-1977),

 
β) τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/ 23-12-2003),
 

γ) τὰ ἄρθρα 16,17 & 41, παρ. 3 τοῦ Ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26/Α’/ 9-2-2007),

 

δ) τὰς ὑπ’ ἀριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΠ.1/ 200/ οἰκ. 2642/ (ΦΕΚ 124/Β’/28.01.2013) καὶ 14294/Α1/1-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΗ9-ΛΥ4) Ὑπουργικὰς Ἀποφάσεις, καὶ

 

ε) τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 587/ 304/ 12-2-2013 Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἑλλάδος «περὶ κατανομῆς ἐφημεριακῶν θέσεων», καὶ

 

στ) τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 35/29-3-2013 ἡμετέραν Ἀπόφασιν περὶ ἀνακηρύξεως ὑπο-ψηφίου κενῆς θέσεως Ἐφημερίου,

 
ἐκλέγομεν
 

τακτικὸν ἐφημέριον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἱππο-δρομίου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τοῦ Δήμου Θεσ-σαλονίκης τὸν αἰδεσιμολ. πρεσβύτερον π. Ἀρτέμιον Τσίτσην τοῦ Γρηγόρη.

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Απόφαση 36/2013 περί εκλογής υποψηφίου - κενής θέσεως υποψηφίου εφημερίου 110 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας