Διαγωνισμοί ,Προκηρύξεις Διαγωνισμοί ,Προκηρύξεις
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Διατάγματα

Προκήρυξη εκλογής διακόνου (5/11/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.-

ἀριθμ. πρωτ. : 723.-                                                                                                                                   Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 31.10.2011.-
   
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
        
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει :
 
α) τὰ ἄρθρα 38, παρ. 2, καὶ 67 τοῦ Ν. 590/ 1977 «περὶ καταστατικοῦ χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ Α’ 146/ 31-5-1977),
 
β) τὸ Ν.Δ. 1398/1973 (ΦΕΚ Α’ 112/ 23-5-1973),
 
γ) τὸν Ν. 673/1977 (ΦΕΚ Α’ 238/ 30-8-1977),
 
δ) τὴν ὑπ’ ἀριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΠ.1/86/ οἰκ.16572/ 22-8-2011, ἀποφάσιν τοῦ ὑπ-ουργοῦ Διοικητικῆς Μεταρυθμίσεως & Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως δημοσιευθείσης ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθμ. ΦΕΚ Β’ 1874/ 25-8-2011, καὶ
 
ε) τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 6148/ 2746/ 21-10-2011 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περὶ κατανομῆς διὰ τὸ ἔτος 2011 ἐφημεριακῶν θέσεων»,
 
καὶ προκειμένου νὰ προβῶμεν εἰς ἀνακήρυξιν ὑποψηφίου πρὸς πλήρωσιν τῆς κενῆς θέσεως διακόνου ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῆς Δεξιᾶς, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
 
καλοῦμεν τοὺς βουλομένους καὶ ἔχοντας τὰ κανονικὰ καὶ νόμιμα προσόντα ἵνα καταλάβωσι τὴν ἀνωτέρω θέσιν καὶ ἔχοντας τὰ ὑπὸ τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 2/1969 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περὶ Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καὶ Ἐφημερίων» (ΦΕΚ Α’ 193/19-9-1970) προβλεπόμενα κανονικὰ καὶ νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν αἴτησιν μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν διὰ τὰ περαιτέρω.-
 
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 31 Ὀκτωβρίου 2011.-
 
 
          Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
        + Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Προκήρυξη εκλογής διακόνου 162 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας