Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Eγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για χρήση κλιματιστικών κατά την περίοδο Κορονοϊού - Εγκύκλιος Συνόδου Ε.Ε. 3021 & 3023 - Διαβιβαστικό Ι.Μ.Θ. προς τους κληρικούς της (16/5/2020)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

ἀριθμ. πρωτ.: 299.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 15.05.2020.-

Πρὸς τοὺς
εὐλαβεστάτους ἱερατικῶς Προϊσταμένους
καὶ ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῶν ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Διὰ τοῦ παρόντος ἀποστέλλονται συνημμένως, δια τὰ καθ’ ὑμᾶς:
1) Ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 3021 Ἐγκύκλιος (ἀριθμ. πρωτ. 2058/869/ 13.05.2020) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Αποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12.5.2020 ὡς πρὸς τὴν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 17ης Μαΐου ἕως 5ης Ἰου-νίου ἐ.ἔ.», περιέχουσα ἐπίσης συνημμένως: α) Ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπὲρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐκ τῆς λοιμικῆς νόσου κεκοιμημένων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἡ ὁποία θὰ τελεσθεῖ τὴν Κυριακὴν 17.05.2020 μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ β) Τὴν ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519 ΚΥΑ, δημοσιευθεῖσαν εἰς ΦΕΚ Β’ /1816/12.05.2020.
2) Τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 2092/900/15.05.2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3023/15.05.2020 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», ἡ ὁποία Ἐγκύκλιος, ἔχουσα θέμα : «Συνοδικὸς εὐχαριστήριος λόγος», θὰ ἀναγνωσθεῖ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν 17.05.2020 ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, καί,
3) Ἡ ὑπὸ ἡμερομηνίαν 23.04.2020 μὲ ἀριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠοικ. 26635 Ἐγκύκλιος τῆς Δ/νσης Δημόσιας Ὑγείας καὶ Ὑγιεινῆς Περιβάλλοντος τῆς Γενικῆς Δ/νσης Δημόσιας Ὑγείας καὶ Ποιότητας Ζωῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας μὲ θέμα: «Λήψη με¬τρων διασφάλισης τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπὸ ἰογενεῖς καὶ ἄλλες λοιμώξεις κατὰ τὴ χρήση κλιματιστικῶν μονάδων», πρὸς ἐνημέρωσίν σας.

Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
καὶ Ἐντολῇ αὐτοῦ
ὁ Πρωτοσύγκελλος
ἀρχιμ. Ἰάκωβος Ἀθανασίου


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Eγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για χρήση κλιματιστικών (Κορονοϊός) 1477 KB
Εγκύκλιος Συνόδου Ε.Ε. 3021 6427 KB
Εγκύκλιος Συνόδου Ε.Ε. 3023 1955 KB
Διαβιβαστικό για όλα τα κείμενα Eγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για χρήση κλιματιστικών κατά την περίοδο Κορονοϊού - Εγκύκλιος Συνόδου Ε.Ε. 3021 & 3023 164 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας