Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Εγκύκλιοι

Εκγύκλιος Μ.Θ.Α. για τον Δίσκο των Χριστουγέννων 2015 - 2016 - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 25-12-2015 (24/12/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.-

ἀριθμ. πρωτ.: 888.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 16.12.2015.-


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρὸς τοὺς αἰδεσιμολογιωτάτους Προέδρους
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
καὶ τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων ἁπάντων τῶν ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοὶ πατέρες, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ἔτη πολλά.
Παρακαλεῖσθε ὅπως κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, 25η Δεκεμβρίου ἡμέρα Παρασκευὴ 2015, περιφέρετε εἰς ἕνα ἕκαστο τῶν ἱερῶν Ναῶν μας τὸν καθιερωμένο Δίσκο τοῦ ὁποίου τὸ προϊὸν θὰ διατεθῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐνίσχυση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι ἀπαραίτητη, ὄχι μόνο γιὰ τὴν κάλυψη ἐξαιρετικῶν περιστατικῶν πτωχείας τῶν ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ γιὰ ὑποβοήθηση τοῦ στόχου μας πρὸς ἀνέγερση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος Χρονίως Πασχόντων.
Τὸ προϊὸν τοῦ Δίσκου, θὰ κατατεθῇ στὸ Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Πρὸ τῆς περιφορᾶς τοῦ Δίσκου νὰ ἀναγνωσθῇ ἡ ἀκόλουθη Ἀνακοίνωση ἀμέσως μετὰ τὸ «Ἐξαιρέτως ...».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης σᾶς παρακαλεῖ ὅπως κατὰ τὴν σημερινὴ μεγάλη Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἐνισχύσετε τὸν Δίσκο ποὺ περιφέρεται στοὺς Ναούς μας, ὑπὲρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας. Γνωρίζομε τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ὅλων μας. Οἱ ἀνάγκες ὅμως μερικῶν οἰκογενειῶν καὶ μοναχικῶν ἀτόμων εἶναι τραγικές. Τὸ προϊόν, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ Δίσκου θὰ διατεθῇ ἀποκλειστικὰ γιὰ βοηθήματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ γιὰ τὴν προεργασία ἀνεγέρσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος περιθάλψεως ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Πιστεύομε ὅτι ὁ ΣΩΤΗΡ ΧΡΙΣΤΟΣ θὰ μᾶς βοηθήσῃ στὴν πραγμάτωση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἔργου. Τὸ μέγιστο θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ποὺ ἑορτάζομε σήμερα, εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀνυπέρβλητης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς. Ἂς δείξωμε κι΄ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἐνισχύοντας, κατὰ δύναμη ἕκαστος, τὸν Δίσκο τῆς Ἐκκλησίας μας . Τὰ χρήματα αὐτὰ διατίθενται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας τῆς Θεσσαλονίκης.
Καλὰ Χριστούγεννα ἀδελφοί. Ἔτη πολλὰ καὶ Καλὴ Χρονιά. Ὁ ἅγιος Θεὸς νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ φυλάσσῃ τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα.


Μὲ ἐγκάρδιες πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Εκγύκλιος Μ.Θ.Α. για τον Δίσκο των Χριστουγέννων 2015 - 2016 - Εκγύκλιος Μ.Θ.Α. για τον Δίσκο των Χριστουγέννων 2015 - 2016 - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 25-12-2015 154 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας