Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Δελτία Τύπου

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (28/2/2022)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 28.02.2022.


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
κ.κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τὴν Παρασκευὴ 25η Φεβρουαρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρος, ἀφίχθη στὴ Θεσσαλονίκη, στὰ πλαίσια πολυημέρου ἐπισκέψεώς του στὴν πόλη μας, τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ τὴν Κομοτηνὴ, μὲ τελικὸ προορισμό τὴν Κωνσταντινούπολη. Τὸν Σεβασμιώτατο, συνοδευόμενο ἀπὸ εἰκοσιπενταμελῆ ὁμάδα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν συνεργάτων του, ἐπιφανῶν στελεχῶν τῆς Ὁμογένειας καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὀφφικίαλων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ὑπεδέχθη, κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸν ἀερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ἀντιπροσωπία ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πρωτοσύγκελλο αὐτῆς, πανοσιολ. ἀρχιμανδρίτη π. Ἰάκωβο Ἀθανασίου.
Τὴν ἑπομένη, Σάββατο 26η Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ἀρχικά, ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος ξεναγήθηκε στοὺς χώρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ στὴ συνέχεια συναντήθηκε μὲ τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο στὸ γραφεῖο του καὶ εἶχε μετ’ αὐτοῦ συζήτηση διαρκείας μισῆς ὥρας κατὰ τὴν ὁποίαν ἀντήλλαξαν ἀπόψεις γιὰ τρέχοντα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, καθὼς καὶ γιὰ τὰ φλέγοντα θέματα τῆς ἐπικαιρότητας. Ἐπίσης, ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ἐνημερώθηκε γιὰ τὴν ἐπικρατοῦσα ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο, τὶς δυσκολίες τῶν ἐκεῖ ὁμογενῶν καὶ ὁμοδόξων ἀδελφῶν μας. Ἡ ὅλη συζήτηση διεξήχθη σὲ ἰδιαίτερα θερμὸ κλίμα.
Τέλος, ἐχθές, 27η Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὀρθρου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου καὶ ὁμίλησε σχετικῶς μὲ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Μελλούσης Κρίσεως, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου Θεσσαλονίκης.
Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας, προσφωνώντας τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, ἐξέφρασε τὴν χαρὰ του γιὰ τὴν ἰστορικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψη τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου καὶ ἀπηύθυνε ἐγκάρδιες εὐχὲς γιὰ τὴν εὐόδωση καὶ καρποφορία τῆς πολυεύθυνης ποιμαντορίας του.
Στὴν ἀντιφώνησή του, ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχαρίστησε τὸν Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν σύνολη φιλοξενία, ἐνῶ, τιμητικῶς, ἀπένειμε, τὸν Χρυσό καὶ τὸν Ἀργυρὸ Σταυρό τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, ἀντιστοίχως στὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεώς μας, πανοσιολ. ἀρχιμ. π. Ἰάκωβο Ἀθανασίου καὶ τὸν προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου Θεσσαλονίκης, πανοσιολ. ἀρχιμ. π. Δαμασκηνὸ Πέτικα, οἱ ὁποίοι εἴχαν τὴν ὅλη εὐθύνη γιὰ τὸν ὀργανωτικὸ συντονισμὸ καὶ τὴν ἐπιτυχῆ περαίωση τῆς ἐπισκέψεως του Σεβασμιωτάτου στὴν πόλη μας.
Ἀκολούθως, παρετέθη ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου δεξίωση γιὰ τὸν Σεβασμιώτατο, τὴν συνοδεία του καὶ τοὺς ἐπισήμους προσκεκλημένους, στὸν φιλόξενο χῶρο τῆς «Χριστιανικῆς Καταφυγῆς», ἀπ΄ ὅπου καὶ ἀνεχώρησαν ὁδικῶς διὰ τὸν ἑπόμενο σταθμὸ τῆς ἐπισκέψεώς των, τὴν μοναστικὴ Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἀξίζει νὰ τονισθεῖ, ὅτι ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἐλπιδοφόρου, πραγματοποιήθηκε μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναγόρευσή του σὲ Ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ἡ σχετικὴ τελετὴ ἔχει προγραμματισθεῖ νὰ τελεστεῖ τὴν προσεχῆ Τετάρτη 2α Μαρτίου καὶ ὥρα 19:30.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
είο των Η.Π.Α στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει
την άφιξη του νέου προξένου κ. Gregory W. Pfleger, Jr, (Γκρέγκορι Φλέγκερ) που
διαδέχεται την κ. Rebecca A. Fong.
Πριν την τοποθέτησή του στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Pfleger υπηρέτησε ως διευθυντής
στο γραφείο για θέματα των χωρών της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης
του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υπό τις κυβερνήσεις Obama και Trump.
Από το ξεκίνημά του στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2006 έχει υπηρετήσει στη
Ντουσαμπέ, Τατζικιστάν, στη Σανγκάη, Κίνα, στην Υπηρεσία για τη Δημοκρατία,
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εργασία, καθώς και στο Κίεβο, Ουκρανία.
Πριν ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα είχε υπηρετήσει στο Ειρηνευτικό Σώμα στη
Ρωσία (2000-2002).
Ο κ. Pfleger μιλάει ελληνικά και ρωσικά, και έχει μελετήσει την ουκρανική και
κινεζική γλώσσα. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών, Ιστορίας και Πολιτικών
Μελετών από το Πανεπιστήμιο Rice καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού στις
Ρωσικές και Μετά-Σοβιετικές Σπουδές από το London School of Economics.
Κατάγεται από την πολιτεία του New Jersey και έχει μία κόρη.
Θεσσαλονίκη– Το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει
την άφιξη του νέου προξένου κ. Gregory W. Pfleger, Jr, (Γκρέγκορι Φλέγκερ) που
διαδέχεται την κ. Rebecca A. Fong.
Πριν την τοποθέτησή του στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Pfleger υπηρέτησε ως διευθυντής
στο γραφείο για θέματα των χωρών της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης
του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υπό τις κυβερνήσεις Obama και Trump.
Από το ξεκίνημά του στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2006 έχει υπηρετήσει στη
Ντουσαμπέ, Τατζικιστάν, στη Σανγκάη, Κίνα, στην Υπηρεσία για τη Δημοκρατία,
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εργασία, καθώς και στο Κίεβο, Ουκρανία.
Πριν ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα είχε υπηρετήσει στο Ειρηνευτικό Σώμα στη
Ρωσία (2000-2002).
Ο κ. Pfleger μιλάει ελληνικά και ρωσικά, και έχει μελετήσει την ουκρανική και
κινεζική γλώσσα. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών, Ιστορίας και Πολιτικών
Μελετών από το Πανεπιστήμιο Rice καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού στις
Ρωσικές και Μετά-Σοβιετικές Σπουδές από το London School of Economics.
Κατάγεται από την πολιτεία του New Jersey και έχει μία κόρη.


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 97 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας