Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Ημέρα Ιερατικών Κλήσεων στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Δελτία Τύπου

Πάνδημη υποδοχή των ιερών Κειμηλίων από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στη Θεσσαλονίκη (15/10/2018)

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ»
ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Μὲ αἰσθήματα συγκινήσεως καὶ πνευματικῆς χαρᾶς, τὸ ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 15ης Ὀκτωβρίου 2018, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὁ ἱερὸς Κλῆρος καὶ ὁ εὐσεβῆς Λαὸς τῆς Θεσσαλονίκης, ὑπεδέχθησαν εἰς τὸν πρὸ τοῦ Λευκοῦ Πύργου χῶρον, διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν πόλιν μας, τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Παναγίας «τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν», ἐκ τοῦ Παλαιφάτου καὶ Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, ἐγκιβωτισμένον εἰς εἰκόνα τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ἐκ τοῦ Σκευοφυλακίου τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ Κυρίου μας.

Τὰ ἱερὰ Κειμήλια προσεκομίσθησαν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπὸ ἀντιπροσωπείας τῆς Ἁγιοταφικῆς Ἀδελφότητος, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Λύδδης κ. Δημήτριον, διὰ τὸν συνεορτασμόν, κατὰ ἀρχαίαν παράδοσιν μετὰ τοῦ Πολιούχου, μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου, σηματοδοτῶντας παράλληλα καὶ τὴν ἔναρξιν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ λατρευτικῶν δραστηριοτήτων διὰ τὴν μνήμην του καὶ τὰ, κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἑορταζόμενα Ἐλευθέρια τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης.

Σκάφος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, προσήγγισε τὸν ἔμπροσθεν τοῦ Λευκοῦ Πύργου χῶρον, ἀπ’ ὅπου καὶ ἀπεβιβάσθησαν τὰ ἱερὰ Σεβάσματα διὰ νὰ πραγματοποιηθῆ δέησις, ἐνῶ ἀγήματα τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀεροπορίας καὶ τοῦ Ναυτικοῦ ἀπέδωσαν τιμές. Ἐν συνεχείᾳ συγκροτήθηκε λιτανευτικὴ πομπή, ἡ ὁποία διὰ τῶν ὁδῶν «Ἐθνικῆς Ἀμύνης», «Ἐγνατία», «Ἰασωνίδου» καὶ «ἁγίου Δημητρίου» προσήγγισε τόν ἱερὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου. Ἐκεῖ ἐτελέσθη ἐπίσημος Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου, ἐνῶ ἀκολούθησε ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ ἱερὰ Ἀγρυπνία, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων πλήθος κόσμου προσῆλθε διὰ νὰ προσκυνήσει τιμητικῶς καὶ νὰ ἐκφράσει ἰκετευτικῶς τὴν εὐλάβειαν καὶ ζῶσαν πίστιν του.

Συμφώνως μὲ σχετικὴν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἡ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παναγίας «τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν», καὶ τὸ τεμάχιον τοῦ Τιμίου Ξύλου ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, θὰ παραμείνουν εἰς τὸν ἱερὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου ἕως καὶ τὴν Κυριακὴν 4ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ.

Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς τῶν ἱερῶν Θησαυρισμάτων εἰς τὸν ἱερὸν Ναόν, θὰ τελοῦνται καθημερινῶς ἱερὲς ἀκολουθίες μὲ ἀποκορύφωμα τὸ διήμερον τῆς 25ης καὶ 26ης Ὀκτωβρίου. Ὁ ἱερὸς Ναὸς παραμένει ἀνοικτὸς ἀπὸ 6ης πρωϊνῆς ἕως 1ης μετὰ τὰ μεσάνυκτα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ:

Ολες οι φωτογραφίες των εκδηλώσεων της Ι.Μ.Θ. στο flickr

 ...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας