Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Πρόγραμμα Μητροπολίτη

Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Δημητρίου 2010 (15/10/2010)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗι ΥΠΟΔΟΧΗι ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΗΣ
 
*************************
          Ἡ Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης, λαμπρῶς πανηγυρίζουσα, καλεῖ εἰς πάνδημον ἑορτασμὸν τὸν εὐσεβῆ λαόν της, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τοῦ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ.
Αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι, ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Πολιούχου, θὰ τελεσθοῦν κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα :
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, μετὰ θείου κηρύγματος.
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
5.30 μ.μ. : Ὑποδοχὴ εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ πολιούχου ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τοῦ ἀντιγράφου τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΗΣ τῆς φυλασσομένης εἰς τὸ Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, καὶ ἀκολούθως ἡ ἐπίσημος Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθί-μου.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία Μ. Ἑβδομάδος ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ  23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ.
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 - 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.
6.30 μ.μ. : Ἀκολουθία ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ τοῦ ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου, ὅστις θὰ κηρύξῃ τὸν Θεῖον Λόγον.
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 - 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
11.00 π.μ. : Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος ΠΑΝΑΓΙΑΣ THΣ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΗΣ, μετὰ τῶν χαριτοβρύτων Λειψάνων καὶ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
6.30 μ.μ. : Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς.
 
ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
6.30 - 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὸν Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον, προ-εξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.
11.00 π.μ. : Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως.
6.30 μ.μ. : Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, ἐπὶ τῇ συνάξει τῶν ἁγίων ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ καὶ ΛΟΥΠΟΥ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 10.00 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγ. Σκέπης τῆς Θεοτόκου καὶ ἐν συν-εχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 10.00 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.30 μ.μ. : Μέγας Ἑσπερινός.
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 10.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, μετὰ θείου κηρύγματος.
6.30 μ.μ. : Ἑσπερινός καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς Παρακλητικὸς Κανών.
9.00 μ.μ. : Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
6.00 μ.μ. : Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Θεοτόκου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀναχώρησις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΗΣ ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου μὲ προορισμὸν τὸ Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
7.00 μ.μ. : Τελετὴ καθαγιασμοῦ τοῦ Μύρου τοῦ ἁγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
 
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 1 Ὀκτωβρίου 2010.-
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Πρὀγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Δημητρίου 2010 1152 KB
Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Δημητριου 2010 σε μορφη φυλλαδιου 1718 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας