Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΙΝΓΕΝΙΑΝΗ

ΙΝΓΕΝΙΑΝΗ, μάρτυς

1 ᾿ΑπριλίουΣὲ ἀρχαῖα ἀπόγραφα τοῦ ῾Ιερωνυμικοῦ Μαρτυρο­λογί­ου ὑπάρχει ἡ μνεία τοῦ μαρτυρίου μιᾆς ὁμάδος ἕξι ἁγίων στὴ Θεσσα­λονίκη. ῾Η ἀναφορὰ εἶναι σύντομη, γίνεται ἀπαρίθ­μηση τῶν ὀνομάτων τῶν μαρτύρων καὶ ὑπάρχουν κάποιες διαφορὲς ἀπὸ χειρόγραφο σὲ χειρόγραφο, σ᾿ ὅτι ἀφορᾆ στὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ καὶ τὰ ὀνόματά τους. Δὲν παρέχονται καθόλου στοιχεῖα γιὰ τὶς συνθῆκες τοῦ μαρτυρίου τους καὶ τὴ χρο­νολογία του. Προφανῶς εἶναι μάρτυρες τῶν πρώτων χρι­στιανικῶν αἰώνων. Μεταξὺ τῶν ἕξι μαρτύρων ἀναφέρεται καὶ ἡ ᾿Ινγενιανή. ῾Η μνήμη της τοποθετεῖται τὴν 1 ᾿Απριλίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Aprilis I, Antverpiae 1675, σ. 9.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας