Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΑΒΟΥΝΔΑΝΤΙΟΣ

ΑΒΟΥΝΔΑΝΤΙΟΣ ἢ ΑΒΟΥΝΔΙΟΣ, μάρτυς

27 Φεβρουαρίου

῾Ο μάρτυς ᾿Αβουνδάντιος ἢ ᾿Αβούνδιος ἐντάσσεται στὸ σύνολο τῶν ἐννέα μαρτύρων ποὺ μαρτύρησαν στὴ Θεσ­σα­λονίκη ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. ῾Η μνήμη του τοποθετεῖται στὶς 27 Φεβρουαρίου. Βλέπε ἐπίσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μάρτυς (27 Φεβρουαρίου).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Februarii III, Antverpiae 1658, σσ. 676-677.
Α.Κ

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας