Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΦΡΟΝΙΜΟΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΣ, μάρτυς

14 Μαρτίου῾Ο Φρόνιμος συγκαταλέγεται στὴν ὁμάδα τριῶν ἢ τεσ­σάρων μαρτύρων ποὺ ἄθλησαν στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες. ῾Η πληροφορία γιὰ τὸ μαρ­τύ­ριό τους μᾆς δίδεται ἀπὸ τὸ ῾Ιερωνυμικὸ Μαρτυρολόγιο. Τὸ μόνο, ὡστόσο, ποὺ γνωρίζου­με εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν μαρ­­τύρων· οὔτε τὸ πῶς μαρτύ­ρησαν οὔτε πότε ἀκριβῶς. ῾Η μνή­μη τοῦ μάρτυρος Φρονίμου ἀναγράφεται στὶς 14 Μαρτί­ου. Βλέπε ἐπίσης ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ, μάρτυς.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Martii II 9-19, Antverpiae 1668, σ. 346.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας