Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΣΑΤΟΥΡΝΙΝΟΣ

ΣΑΤΟΥΡΝΙΝΟΣ, μάρτυς

1 ᾿Απριλίου῾Ο Σατουρνίνος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἕξι μάρτυρες ποὺ ἄθλησαν στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὸ μαρτύριό τους καταχωρή­θηκε σὲ ἀρχαῖα ἀπόγραφα τοῦ ῾Ιερωνυμικοῦ Μαρτυρολογί­ου. Δὲν ἔχουμε πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ μαρτύριό του. ῾Η μνήμη του τοποθετεῖται τὴν 1η ᾿Απριλίου. Βλέπε ἐπίσης, ΙΝ­ΓΕΝΙΑΝΗ, μάρτυς.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Aprilis I, Antverpiae 1675, σ. 9.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας