Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, μάρτυς

1 ᾿Απριλίου῾Ο Παρθένιος ἀνήκει στὴν ὁμάδα ἕξι μαρτύρων ποὺ ἄθλησαν στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὸ μαρτύριό τους κατα­γρά­φεται σὲ ἀρχαῖα ἀπόγραφα τοῦ ῾Ιερωνυμικοῦ Μαρτυ­ρο­λογί­ου. ῾Η μνήμη του τοποθετεῖται τὴν 1η ᾿Απριλίου. Πληρο­φο­ρίες γιὰ τὸν τρόπο ἢ τὴ χρονικὴ περίοδο τοῦ μαρτυρίου τους δὲν ὑπάρχουν. Βλέπε ἐπίσης ΙΝΓΕΝΙΑΝΗ, μάρτυς.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Aprilis I, Antverpiae 1675, σ. 9.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας