Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    

ΟΥΡΒΑΝΟΣ

ΟΥΡΒΑΝΟΣ, ἀπόστολος ἐκ τῶν Ο¢

29 ΝοεμβρίουΣτὶς 29 Νοεμβρίου μνημονεύεται στὰ συναξάρια ἡ ἄ­θληση τοῦ ἱερομάρτυρος Οὐρβανοῦ, ἐπισκόπου Μακεδονίας, μετὰ τῶν ἱερομαρτύρων ᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Περσίδι καὶ Διονυ­σίου ἐπισκόπου Κορίνθου. ῞Ενας μάρτυς Οὐρβανὸς ποὺ ἄθλη­σε στὴν Καμπανία (Campania) μὲ ἄλλους ἐννέα ἐπὶ Διο­κλη­τιανοῦ, ἑορτάζει στὶς 2 ᾿Ιουλίου. ᾿Επίσης στὸ Ρωμαϊκὸ Μαρ­τυρολόγιο στὶς 7 Δεκεμβρίου ἀναφέρεται ἄλλος ἕνας Οὐρ­βα­νός, ἐπίσκοπος καὶ μάρτυς, ὁ ὁποῖος μαρτύ­ρησε ἐπίσης στὴν Καμπανία στὶς ἀρχὲς τοῦ δ¢ αἰώνα, μετὰ τῶν ἁγίων Παρί­δου καὶ ᾿Αμασίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AASS Jul. 1, 307-308^ Ian. 2, 485^ Aug. 2, 76. Delehaye, H. Synaxarium Constantinopolitanum, στ. 266. ῾Ο ἴδιος, Martyrologium Romanum, óó. 266, 570-571. BHL 8408.
Α.Κ.

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας