Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδημία εις Κύριον πατρός Χριστοφόρου Χατζηγιάννη, συνταξιούχου κληρικού της Ι.Μ.Θ. (6/5/2014)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
 

Πρωτοπρεσβύτερος Χριστοφόρος Χατζηγιάννης τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Ἄννης, ἐγεννήθη ἐν Γουμενίσσῃ Κιλκὶςτὸ ἔτος 1921. 

Ἐνυμφεύθη τὴν Εὐαγγελίαν Γκιούλοβα, μετὰ τῆς ὁποίας ἀπέκτησε πέντε (5) τέκνα, τὸν Γεώργιον τὴν Ἄνναν τὴν Ἐλισάβετ, τὸν Μιχαὴλ καὶ τὴν Εὐφημίαν.

 Ἔλαβε τὸ πτυχίον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1948 καὶ ὑπηρέτησεν ὡς Θεολόγος Καθηγητὴς εἰς τὴν Μέσην Ἐκπαίδευσιν.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὴν 27ην Ἰουλίου 1954 καὶ Πρεσβύτερος τὴν 8ην Αὐγούστου 1954, καὶ ἐχειροθετήθη Οἰκονόμος τὴν 24ην Δεκεμβρίου 1956, καὶ Σταυροφόρος Οἰκονόμος τὴν 5ην Μαΐου 1967 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Παπαγεωργίου. Τὴν 19ην Μαΐου 1988 ἐχειροθετήθη Μ. Πρωτοπρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Χρυσοφάκη.

 Ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος, προϊστάμενος καὶ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης.
 

Ἦτο συνταξιοῦχος κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἀπὸ τῆς  1ης Ἰανουαρίου 1992.

 
Ἀπεβίωσε τὴν 6ην Μαΐου 2014.
ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

H ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΓΙΝΗι
  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ  ΣΤΙΣ 10.30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 


...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας