Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Ἀνακοίνωση - Ἔκκληση τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Άνθίμου περὶ συγκεντρώσεως εἰδῶν ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας γιὰ τοὺς πληγέντες ἐκ τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία καὶ γιὰ ἄμεση ἐφαρμογὴ. (19/3/2022)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-230.722, ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com
ριθμ. πρωτ.: 229.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 18.03.2022.-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ


❖ Ἀπευθυνόμεθα στοὺς κατοίκους τῆς ἁγιοτόκου πόλεως τῆς Θεσσα-λονίκης καὶ παρακαλοῦμε ὅλο τὸν εὐσεβῆ λαὸ αὐτῆς, νὰ βοηθήσῃ μία νέα προσπάθεια παροχῆς  νθρωπιστικῆς βοήθειας στοὺς πληγέντες, ἐκ τῆς λαίλαπος τοῦ πολέμου,  δελφούς μας στὴν Οὐκρανία.
❖ Ἡ τραγωδία τοῦ πολέμου τώρα φαίνεται  νάγλυφη καὶ φρικτή. Οἱ ὁμόδοξοι  δελφοὶ μας εὑρέθησαν ξαφνικὰ χωρὶς τὰ σπίτια τους, χωρὶς περιουσίες, χωρὶς τρόφιμα, χωρὶς ἐνδύματα καὶ οἰκοσκευές. Ἡ ζωὴ χάνεται ἐνώπιόν τους, μὲ πλῆθος πλέον χιλιάδων νεκρῶν. Εἶναι δυνατόν,  δελφοί μου, νὰ μείνωμε  διάφοροι καὶ ἁπλοῖ θεαταὶ μπροστὰ στὴ συμφορὰ τῶν  δελφῶν μας; Ὄχι. Ἐμπρὸς λοιπόν.
❖ Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης σὲ συνεργασία μὲ τὸ Προξενεῖο τῆς Οὐκρανίας στὴν πόλη μας,  ναλαμβάνει τὴν πρωτοβουλία τῆς συγκέντρωσης: 1) Εἰδῶν Πρώτης Ἀνάγκης, 2) Τροφίμων καὶ 3) Φαρμά-κων, ποὺ θὰ παραδοθοῦν ὡς κοινωνικὴ βοήθεια, μὲ ἑλληνοχριστιανικὴ  λ-ληλεγγύη.
❖ Ὅσον  φορᾶ στὰ εἴδη πρώτης  νάγκης συστήνονται: βρεφικὰ εἴδη, πάνες καὶ τροφές, γάλατα καὶ κρέμες, μωρομάντηλα, σαπούνια, ὀδον-τόκρεμες, ὀδοντόπαστες, εἴδη καθαριότητας καὶ καθαρισμοῦ ( πορρυ-παντικὰ καὶ καθαριστικά, σκοῦπες καὶ σφουγγαρίστρες, χαρτιά κουζίνας καὶ ὑγιείας) καὶ εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς.
❖ Γιὰ τὰ τρόφιμα, διευκρινίζεται πὼς πρέπει νὰ εἶναι μέσα σὲ χάρτινα κουτιά, νὰ μὴ ἔχῃ παρέλθῃ ἡ ἡμερομηνία  ναλώσεως καὶ νὰ μὴ χρειάζονται ψυγεῖο. Αὐτὰ συνήθως εἶναι ὅλα τὰ εἴδη ζυμαρικῶν, ρύζι, ζάχα-ρη,  λεύρι, ἁλάτι, κονσέρβες, φρυγανιές, ὄσπρια (φασόλια, φακές, ρε-βύθια), τοματοπολτός, φυτίνη καὶ λάδι σὲ σφραγισμένα πλαστικὰ
μπουκάλια. Ἐπίσης ὑπάρχει μεγάλη  νάγκη γιὰ ἐμφιαλωμένο νερὸ καὶ γάλα ἐβαπορέ.
❖ Σχετικὰ μὲ τὰ φάρμακα, παρατηρεῖται ἔλλειψη σὲ κάθε εἴδος φαρ-μάκου καὶ γενικότερα ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης. Είδικότερα, ὑ-πάρχει μεγάλη  νάγκη σὲ παυσίπονα,  ντιβιωτικά,  λλὰ καὶ σὲ ὑλικὸ πρώτων βοηθειῶν, ὅπως ἐπιδέσμους,  ντισηπτικά, ἰώδιο κ.τ.ὄ.. Αὐτονο-ήτως, τὰ φάρμακα αὐτὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔχουν λήξει ὡς πρὸς τὴν προθε-σμία τῆς ἱκανότητάς τους νὰ εἶναι  ποτελεσματικά.
❖ Ὅλα τὰ παραπάνω εἴδη θὰ παραδίδονται στὶς Ἐνορίες τῆς καθ΄ ἡ-μᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὅπου θὰ συγκεντρώνονται καὶ θὰ φυλάσσονται μὲ μέριμνα καὶ εὐθύνη τῶν Προέδρων τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων. Ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ θὰ ὑπάρξει ἐνημέρωση γιὰ τὸν τρόπο, καθ΄ ὅν τὰ συγκεντρωθησόμενα εἴδη θὰ προωθηθοῦν ἁρμοδίως. Ἡ συγκέντρωση δύναται νὰ ξεκινήσει ἄμεσα,  πὸ αὔριο Σάββατο, 19η Μαρτίου 2022.
❖ Τονίζεται ὅτι δὲν συγκεντρώνουμε καὶ δὲν θὰ γίνονται δεκτὰ: εἴδη ρουχισμοῦ, κλινοσκεπάσματα καὶ ὑποδήματα.
❖ Ἀναμένομε τὴν ἐκδήλωση τῆς  γάπης ὅλων γιὰ τοὺς δοκιμαζομένους  δελφούς μας τῆς Οὐκρανίας.
Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
καὶ Ἐντολῆ Αὐτοῦ
ὁ Πρωτοσύγκελλος
Aρχιμ. Ἰάκωβος Ἀθανασίου


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ἡ παροῦσα  νακοίνωση νὰ  ναγνωσθῇ πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα κατὰ τὴν  κολουθία τῆς Β΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν, σήμερα Παρασκευὴ, 18η Μαρτίου 2022, τὴν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (ἑορτὴ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ), 20η Μαρτίου 2022,  μέσως μετὰ τὴν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ θὰ  ναγνωσθεῖ  ντὶ κηρύγματος, καθὼς καὶ τὴν Παρασκευὴ 25η Μαρτίου 2022 κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ.
Ἐπίσης, σχετικὲς ὑπομνήσεις καὶ  ναφορὲς, δὲον νὰ πραγματοποιηθοῦν σὲ ὅλες τὶς ἑπόμενες Κυριακές τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπως καὶ στὶς ὑπόλοιπες  κολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου....επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας