Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδημία προς Κύριον πρωτ. Ευτυχίου Παπαδερού (23/10/2021)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Δ/νσις: Βογατσικοῦ 7, Τ.Κ.: 546 22, τηλ.: 2310-261.216, τηλεομ.: 2310-269.291,
ἱστοσελίς: www.imth.gr, ἠλ. ταχυδρομεῖον: gr_imth@yahoo.com

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 23.10.2021.-

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μετὰ βαθυτάτης συγκινήσεως ρὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μετὰ βαθυτάτης συγκινήσεως καὶ ἐν συνοχῇ καρδίας  άναγγέλλει στὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸ εὐσεβὲς αὐτῆς πλήρωμα τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρε-σβυτέρου Εὐτυχίου Παπαδεροῦ.
Ὁ μακαριστὸς πρωτοπρ. Εὐτύχιος Παπαδερός, τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Μαρίας, ἐγενήθη τὸ ἔτος 1936 στὸν Λειβαδᾶ Χανίων. Διάκονος χειροτονήθηκε τὴν 25 Νοεμβρίου 1960 στὸν ἱερὸ Ναὸ ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ πρεσβύτερος τὴν 2 Φεβρουαρίου 1962 στὸν ἱερὸ Ναὸ Νέας Παναγίας,  πὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα τὸν Α’. Ὑπηρέτησε ὡς διάκονος στὸν ἱερὸ Ναὸ Νέας Παναγίας καὶ ὡς ἐφημέριος, στὸν ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 40 Ἐκκλησιῶν, ὅπου συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν  νέγερση καὶ τὸν καλλωπισμὸ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.
Ἦταν  πόφοιτος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νυμφεύθηκε τὴν Ἄννα Νίκλη, μὲ τὴν ὁποία  πέκτησαν τρία τέκνα.
Ἐκοιμήθη στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Παρασκευὴ 22 Ὀκτωβρίου 2021. Ἡ ἐξόδιος  κολουθία θὰ τελεσθεῖ τὴν Δευτέρα 25 Ὀκτωβρίου 2021 στὸν ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 40 Ἐκκλησιῶν ὥρα 13:00.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας