Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Aνακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 3ης, 6ης και 10ης Δεκεμβρίου για την Χριστουγεννιάτικη Εορτή της Ι.Μ.Θ. (2/12/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-261.216 καὶ τηλεομ. 2310-269.291.-

ἀριθμ. πρωτ.: 835.-

Ἐν Θεσσαλονίκῃ, τῇ 29.11.2017.-


Πρὸς τοὺς
πανοσιολογιωτάτους καὶ αἰδεσιμολογιωτάτους
Προϊσταμένους καὶ Ἐφημερίους τῶν ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα

Εὐλαβέστατοι,
Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐγγράφου σᾶς γνωρίζομεν ὅτι, τὴν Κυ-ριακήν 10ην Δεκεμβρίου 2017 καὶ περὶ ὥραν 7ην ἀπογευματινὴν θὰ πρα¬γματοποιηθῇ εἰς τὴν Αἴθουσαν Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-στημίου Θεσσαλονίκης, Χριστουγεννιάτικη Ἑορταστικὴ Ἐκδήλω¬σις, εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκ¬κλησίας διὰ τὴν Νεότητα.
Σᾶς παρακαλοῦμεν ὅπως τὴν Κυριακὴν 3ην Δεκεμβρίου, τὴν Τετά¬ρτην 6ην Δεκεμβρίου (ἁγ. Νικολάου) καὶ τὴν Κυριακὴν 10ην Δεκε-μβρίου ἀ¬να¬γνώσητε πρὸς τὸ Ἐκκλησίασμα κατὰ τὸ Κοινωνικὸν τῆς Θείας Λει¬τουργίας τὴν κάτωθι σχετικὴν Ἀνακοίνωσιν, προτρέψητε δὲ τοῦτο ἵνα με¬τά¬σχῃ εἰς αὐτήν.


Eὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τὴν Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου, στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτε-λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα, ἐν ὄψει τῆς ἑο¬ρτῆς τῶν Χριστουγέννων θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση, μὲ ἐπίκαιρο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα καὶ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ ἔ¬ρ¬γου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας διὰ τὴν Νεότητα.
Τὴν ἐν λόγῳ Ἐκδήλωση θὰ εὐλογήσῃ μὲ τὴν σεπτὴ παρουσία του, καὶ κατὰ τὴν διάρκειά της, θὰ ὁμιλήσῃ σχετικῶς, ὁ Παναγιώτατος Μητρο-πολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος.
Παρακαλεῖσθε νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας τὴν ἐν λόγῳ ἑορτα-στικὴ Ἐκδήλωση καὶ νὰ μετάσχετε στὴν πνευματικὴ προετοιμασία τῆς το-πικῆς μας Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν ἐπερχομένη μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέν-νων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Aνακοίνωση προς το Εκκλησίασμα της 3ης, 6ης και 10ης Δεκεμβρίου για την Χριστουγεννιάτικη Εορτή της Ι.Μ.Θ. στις 10 Δεκμβρίοιυ 2017 170 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας