Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Συμμετοχής στις Εορταστικές Εκδηλώσεις του Αγίου Δημητίου από τις 18-10-2017 προς άπαντας τους Χριστιανούς (3/10/2017)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310-229.871, telefax: 2310-229.861.-
ἀριθμ. πρωτ.: 634.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 03.10.2017.-


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Διὰ τῆς παρούσης, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ Σᾶς παρακαλέσωμεν, ὅπως μετάσχητε εἰς τὰς ἑξῆς ἐκδηλώσεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης :

α) Προεορτίως, τὴν Τετάρτην 18ην Ὀκτωβρίου 2017 καὶ περὶ ὥραν 6ην μ.μ., κατὰ τὴν ὑποδοχὴν εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ ἱεροῦ προσκυνη-ματικοῦ Ναοῦ τοῦ Πολιούχου ἁγίου Δημητρίου, τῆς ἱερᾶς καὶ θαυμα-τουργοῦ Εἰκόνος Παναγίας τῆς Κανάλας ἐκ τῆς νήσου Κύθνου τῆς Ἱε¬ρᾶς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας & Μήλου. Ἀκολούθως θὰ τελεσθῇ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἐπίσημος Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.

β) Τὴν Τετάρτην 25ην Ὀκτωβρίου 2017 εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ περὶ ὥραν 11ην π.μ., εἰς τὴν λιτάνευσιν τῶν ἱερῶν Εἰκόνων μετὰ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ πολιούχου Θεσσαλονίκης Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας καὶ περὶ ὥραν 6.30 μ.μ. εἰς τὸν Μέγαν Πανηγυρικὸν Ἀρχιερατικὸν Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁ-γίου.

δ) Τὴν Πέμπτην 26ην Ὀκτωβρίου 2017 εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Πο-λυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν ἀπὸ 7.00 π.μ. μέχρι τῆς 10.45 π.μ., ὡς καὶ εἰς τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐπίσημον Δοξολογίαν.


Μετ’ εὐχῶν καὶ τιμῆς
Ο ΜΗTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Πρόσκληση Συμμετοχής στις Εορταστικές Εκδηλώσεις του Αγίου Δημητίου από τις 18-10-2017 προς άπαντας τους Χριστιανούς 99 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας