Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χρήσιμες Συνδέσεις Χάρτης Πλοήγησης Γλωσσάριο
 website clocks
αναζήτηση    
Νέα - Ανακοινώσεις

Aνακοίνωση προς το Εκκλησίασμα στις 15 - 3 - 2015 στις 20 - 3 -2015 στις 22 - 3 - 2015 για την συγκέντρωση Φαρμάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο (13/3/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871.-

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 10-3-2015.-

TO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣὉ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἀπευ-θύνεται πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Θεσσαλονίκης, προκειμένου νὰ βοηθήσωμε καὶ νὰ συμμετάσχωμε στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελ-φῶν μας.

Συγκεκριμένως καὶ ἐν ὄψει τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰα-τρείου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρέπει νὰ προσπαθήσωμε γιὰ νὰ συγ-κεντρωθοῦν φάρμακα τὰ ὁποῖα οἱ ἕλληνες πολῖτες, ἀφοῦ τὰ ἐχρησιμοποίη-σαν δὲν ἀποπεράτωσαν τὴν ἀγωγή τους, καὶ τὰ φάρμακα αὐτὰ ἔμειναν στὰ χέρια τους. Ἔχομε τὴν δυνατότητα, λοιπόν, νὰ τὰ συγκεντρώσωμε μὲ τὴν βοήθεια τῶν συνεργατῶν μας ἰατρῶν, προκειμένου στὴ συνέχεια νὰ διατεθοῦν στοὺς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ ἀγορά-σουν, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς ἀνέχειας.

Τὰ φάρμακά σας, λοιπόν, ποὺ δὲν τὰ καταναλώσατε ὅλα, καὶ δὲν ἔ-χουν λήξει ὡς πρὸς τὴν προθεσμία τῆς ἱκανότητός τους νὰ εἶναι ἀποτελε-σματικά, νὰ τὰ φέρετε ἐδῶ στὸν ἱερό μας Ναό, καὶ μὲ τὴν μέριμνα τοῦ ἁρ-μοδίου ἱερέως καὶ τῶν συνεργατῶν τοῦ Φιλοπτώχου μας Ταμείου θὰ τὰ προωθήσωμε στοὺς συνανθρώπους καὶ συμπολῖτες μας ποὺ τὰ ἔχουν ἀπό-λυτη ἀνάγκη καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὰ προμηθευθοῦν μὲ ἄλλο τρόπο.
Ἡ συμπαράστασή σας θὰ εἶναι πράξη ἀγάπης, προσφορᾶς καὶ συγ-χρόνως συμβολῆς στὸ νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὶς δυσκολίες ποὺ ἔχομε στὴν πατρίδα μας λόγῳ τῆς γνωστῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ ἀναμένομε τὴν ἀνταπόκρισή σας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τὸ παρὸν νὰ ἀνακοινωθῇ στὸ Κοινωνικὸ τῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν Κυ-ριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 15-3-2015, τὴν Παρασκευὴ 20-3-2015 κατὰ τὴν ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν καὶ τὴν Δ’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν 22-3-2015 &. Τὰ φάρμακα ποὺ θὰ συγκεντρώνωνται σὲ τακτὰ διαστήματα θὰ τὰ μεταφέρετε καὶ θὰ τὰ παραδίδετε ὑπευθύνως στὸ Κοι-νωνικό μας Ἰατρεῖο, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Παπαγεωργίου 3 (ὄπισθεν τοῦ Ἱ.Ν. ἁ-γίου Ἀθανασίου καὶ ἀπὸ 10 π.μ. ἕως 12 μ. Δευτέρα ἕως καὶ Παρασκευή - τηλ. 2310-227.677, 6946-957.233 - π. Δαμασκηνός).


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Aνακοίνωση προς το Εκκλησίασμα στις 15 - 3 - 2015 στις 20 - 3 -2015 στις 22 - 3 - 2015 για την συγκέντρωση Φαρμάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο 123 KB

...επιστροφή
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας